ARAMA SONUÇLARI

Toplam 14 adet sonuçtan 14 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Erzincan ili olasılıksal sismik tehlike analizi ve zemin davranış analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
SEMA KURBAN
Musaffa Ayşen Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Risk Azaltma Afet ve Acil Durum Yönetimi
2018, Atatürk Üniversitesi
OKAY NİLGÜN
ARTÇI SARSINTI TEHLİKE ANALİZİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs 2015
MÜDERRİSOĞLU ZİYA,YAZGAN UFUK
Ufuk Yazgan Tam metin bildiri
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) ile üretilen deprem tehlike haritalarının duyarlılık analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MUSTAFA ALİ GÖKKAYA
Turan Erden Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yedisu fayının (Kuzey Anadolu Fayı) sismik tehlike analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
HATİCE ESRA POLAT
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Monte Carlo yöntemi ile Kocaeli ili ve çevresi için olasılıksal deprem tehlike analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, 2020
METHİYE GÜNDOĞDU GÖK
Abdullah Can Zülfikar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tarihi yapıların yer aldığı Bursa ili hanlar bölgesi için bir sismik tehlike analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
İREM BALOTA
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mekansal Risklerin Yönetiminde Jeolojik Verilerle Ekolojik Hassasiyetlerin Bütünleştirilmesi
Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, 23 Ekim 2018
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,UZUN OSMAN,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,YILMAZ KAYA MELEK,TURKAY ZEYNEP,GÜLER İPEK,KARA DİDEM,AYDIN BİLGE
Afet Dirençliliği Bakımından Sürdürülebilir Eğitim ve Müzeler/Sustainable Education and Museums for Disaster Resilience
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24 Mayıs 2021, s. 270-271
OKAY NİLGÜN
Rapid earthquake hazard and loss assessment for Euro Mediterranean region
Acta Geophysica, Vol. 58, No. 5, Ocak 2010, s. 855-892, ISSN: 1895-7455
ERDİK MUSTAFA,ŞEŞETYAN KARİN,DEMİRCİOĞLU MİNE BETÜL,HANCILAR UFUK,ZÜLFİKAR ABDULLAH CAN,ÇAKTI ESER,KAMER YAVER,YENİDOĞAN CEM,TÜZÜN CÜNEYT,ZEHRA ÇAĞNAN,EBRU HARMANDAR
Istanbul Earthquake Rapid Response System Methods and practices
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, No. 2, Şubat 2011, s. 170-180, ISSN: 02677261
ŞEŞETYAN KARİN,ZÜLFİKAR ABDULLAH CAN,DEMİRCİOĞLU MİNE BETÜL,HANCILAR UFUK,YAVER KAMER,MUSTAFA ERDİK
Rapid earthquake loss assessment after damaging earthquakes
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, No. 2, Şubat 2011, s. 247-266, ISSN: 02677261
ERDİK MUSTAFA,ŞEŞETYAN KARİN,DEMİRCİOĞLU MİNE BETÜL,HANCILAR UFUK,ZÜLFİKAR ABDULLAH CAN
Mekansal Risklerin Yönetiminde Jeolojik Verilerle Ekolojik Hassasiyetlerin Bütünleştirilmesi
Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, 23 Ekim 2018
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,UZUN OSMAN,KÖYLÜ GÜZİDE PINAR,KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,YILMAZ KAYA MELEK,TURKAY ZEYNEP,GÜLER İPEK,KARA DİDEM,AYDIN BİLGE
BOLU İLİ VE ÇEVRESİ İÇİN OPENQUAKE YAZILIMI İLE OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ
3rd International Disaster & Resilience Congress, Ankara/TÜRKİYE, 5 Ekim 2021
GÜNDOĞDU GÖK METHİYE, ZÜLFİKAR ABDULLAH CAN
Abdullah Can Zülfikar Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930