ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Motivasyonun Nümerik Analizi
1. Yapı İşletmesi Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 1 Ekim 1996
SORGUÇ V DOĞAN,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Zemine Gömülü Bir Borunun Dinamik Analizi
Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, İstanbul/TÜRKİYE, 8 Kasım 2007
BALKAYA MÜGE, KAYA METİN ORHAN, SAĞLAMER AHMET
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Gemi Yapı Elemanlarının Boyutlandırılması için Lokal Gerilme Analizi
Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 95, 10 Mart 1995
BAYRAKTARKATAL ERTEKİN
Ertekin Bayraktarkatal Tam metin bildiri
Sonlu farklar metoduyla dinamik yapı-zemin etkileşim problemlerinin analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MEHMET ENGİN AYATAR
Abdul Hayır Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kazısız Alt yapı Teknolojileri ve Uygulama Alanları ile Bunların Açık Kazı Sistemleri ile Karşılaştırmalı Analizi
ADEM ÇAPUR
Senem Bilir Mahçiçek Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
İki parametreli zeminler üzerine oturan yapı sistemlerinin dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MEHMET AKİF HAMARAT
Engin Orakdöğen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tesir çizgilerinin ve tesir yüzeylerinin mevcut bir yapı analizi programıyla doğrudan elde edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GİZEM TÜRKMEN
Engin Orakdöğen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapı elemanları ölçeğinde yapım tekniklerinin tespiti, analizi ve sınıflandırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HİKMET MENGÜÇ
Mehmet Cem Altun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Teknik şartnamelerde yer alan yapı malzemelerine ilşikin bilginin sunulmasında ele alınan sistemler ve Türkiye`deki durumun analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
EMİNE DEMİREL
Leyla Tanaçan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye de Konut Binalarının Enerji Yenilenmesinde Fotovoltaik PV Sistemlerin Değerlendirilmesi
2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 4 Mayıs 2016, s. 263-271
MANGAN SUZİ DİLARA,KOÇLAR ORAL GÜL
Türkiye’deki Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Eğitimİçeriğinin Bloom’un Taksonomisi’ne Göre Analizi (An Analysis of the Content of Building Technolgy Education inTurkey Regarding to Bloom’s Taxonomy)
Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), Vol. 9, No. 2, Ağustos 2019, s. 57-70, ISSN: 2547-9644
KIZILYAPRAK HÜLYA NUR,ALTUN MEHMET CEM
Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd’da Konut Analizi
Online Journal of Art and Design, Vol. 6, No. 5, Aralık 2018, s. 39-53, ISSN: 2301-2501
YARDIMLI SEYHAN,SHAHRİARY AMİN,GÜLEÇ ÖZER DERYA
Derya Güleç Özer Özgün Makale
Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak: Yazd’da Konut Analizi
Online Journal of Art and Design, Vol. 7, No. 2, Aralık 2018, s. 39-53, ISSN: 2301-2501
YARDIMLI SEYHAN,SHAHRİARY AMİN,GÜLEÇ ÖZER DERYA
Derya Güleç Özer Özgün Makale
Seismic resistance and mechanical behaviour of exterior beam column joints with crossed inclined bars
Structural Engineering and Mechanics, DAEJEON/GÜNEY KORE, Vol. 16, No. 4, Ekim 2003, s. 493-517, ISSN: 1225-4568
GÜNDEŞ BAKIR PELİN
Predicting the failure modes of monotonically loaded reinforced concrete exterior beam column joints
Structural Engineering and Mechanics, DAEJEON/GÜNEY KORE, Vol. 14, No. 3, Eylül 2002, s. 307-330, ISSN: 1225-4568
GÜNDEŞ BAKIR PELİN,BODUROĞLU MEHMET HASAN
TBDY 2018’E GÖRE GEOTEKNİK TASARIM, SIVILAŞMAANALİZİ VE YAPI-ZEMİN-KAZIK ETKİLEŞİMİ ÖRNEĞİ:VAKA ANALİZİ
8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, 13 Kasım 2019
BAYAT ESRA ECE,SEZEN ATİLA,ALVER OZAN
Esra Ece Bayat Tam metin bildiri
Yapı Ruhsatlandırmadan Kat Mülkiyetine Giden Süreçlerin Dijitalleştirilmesi: Mevcut Durum Analizi ve Öneri
Geomatik, Vol. 6, No. 2, Ağustos 2021, s. 93-106, ISSN: 2564-6761
GÜLER DOĞUŞ,YOMRALIOĞLU TAHSİN
Doğuş Güler Özgün Makale
TBDY 2018’E GÖRE GEOTEKNİK TASARIM, SIVILAŞMAANALİZİ VE YAPI-ZEMİN-KAZIK ETKİLEŞİMİ ÖRNEĞİ:VAKA ANALİZİ
8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, 13 Kasım 2019
BAYAT ESRA ECE,SEZEN ATİLA,ALVER OZAN
Ozan Alver Tam metin bildiri
İstanbul’da Mevcut Bir Konut Yapısının Çevresel Sürdürülebilirliğinin İyileştirilmesi İçin Isıl Performansının İncelemesi ve Öneriler Geliştirilmesi, Örnek Analizi
International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23 Kasım 2018
KARAGÖZ ÖZLEM,YAZICIOĞLU FATİH
Komşu Bina Temel Kazısının Tünel Deformasyonlarına Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, ANTALYA/TÜRKİYE, 24 Nisan 2014
BALKAYA MÜGE,ERKEN AYFER
Müge Balkaya Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930