ARAMA SONUÇLARI

Toplam 125 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kahler Spaces with Recurrent H Projective Curvature Tensor
IV. International Geometry Symposium, Zonguldak/TÜRKİYE, 17 Haziran 2006
ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN,ZENGİN FÜSUN,ÖZDEMİR DİNÇ CEMİLE
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
Torse Forming Vector Field Generalized Pseudo Ricci Symmetric Space
IV. International Geometry Symposium, Zonguldak/TÜRKİYE, 17 Haziran 2006
ŞENGELEN SEVİM ESRA,ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN,ZENGİN FÜSUN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
Some Special Examples of Recurrent Riemannian Manifold Having Semi Symmetric Non Metric Connection
IV. International Geometry Symposium, Zonguldak/TÜRKİYE, 17 Haziran 2006
ALTAY DEMİRBAĞ SEZGİN,ZENGİN FÜSUN
Sezgin Altay Demirbağ Özet Bildiri
Örgütlerdeki çalışma gruplarında demografik çeşitlilik, değer uyumsuzluğu ve duygusal zeka seviyesi: Çatışmalar neden doğar, nasıl çözülebilir
9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 6 Mayıs 2010, s. 577-584
MADEN EYİUSTA CEYDA, KARAÇAY AYDIN GAYE
Gaye Karaçay Aydın Tam metin bildiri
Gemi Makine Dairesi Simülatörleri ve Mühendislik Alanında Etkin Kullanımı
II.Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2006, s. 357-367
KOÇAK GAZİ, DURMUŞOĞLU YALÇIN, DENİZ CENGİZ, KUŞSOĞLU ALİ
Gazi Koçak Tam metin bildiri
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
II.Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2006, s. 261-267
DURMUŞOĞLU YALÇIN, KOÇAK GAZİ, DENİZ CENGİZ, KUŞSOĞLU ALİ
Gazi Koçak Tam metin bildiri
Endüstriyel Yapılarda Muhtemel Yangın Nedenlerinin Belirlenmesi ve Yangın Riskinin Minimize Edilmesi
V. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Zonguldak/TÜRKİYE, 9 Aralık 2005, s. 239-243
TİRYAKİ VOLKAN MÜJDAT, MANİSALI EKREM
Volkan Müjdat Tiryaki Tam metin bildiri
Ballast Water Treatment System: Ukraine-Turkey Collaboration
I. International Maritime and Logistics Congress, Zonguldak/TÜRKİYE, 22 Eylül 2023
TIRON-VOROBIOVA NATALİA BORİSOVNA, SATIR TANZER, DANYLYAN ANATOLİY
Tanzer Satır Tam metin bildiri
CANDU 6 Nükleer Güç Santralının Ekserji Analizi
ULIBTK’11, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Bildiri no: ULIBTK11-020), Zonguldak/TÜRKİYE, 7 Eylül 2011, s. 623-629
ÜNSAL VOLKAN,DURMAYAZ AHMET
Ahmet Durmayaz Tam metin bildiri
Sudan Krom (VI) İyonlarının Gideriminde Grafen Oksit Katkılı Manyetik Nanopartiküllerin Adsorpsiyon Etkinliğinin İncelenmesi
17. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2024
ZEYTİNCİ NAGEHAN KÜBRA,GÜRSOY SELİM,ZAMAN BUSE TUĞBA,TURAK FATMA,ÖZTÜRK ER ELİF,BAKIRDERE SEZGİN
Elif Öztürk Er Özet Bildiri
Manyetik Hidrojel Küreciklerin Sentezi ve Toksik Metaller için Adsorpsiyon ile Önderiştirme Uygulamaları
17. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2024
ÖZTÜRK ER ELİF
Elif Öztürk Er Özet Bildiri
Poli(Vinil Alkol) Bazlı Manyetik Hidrojel Boncuklar Kullanılarak Atık Su Örneklerinden Kadmiyumun Yeni Bir Arıtma Stratejisi Geliştirilerek Uzaklaştırılması
17. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2024
KARLIDAĞ NAZİME EBRAR,GÖVER TUĞÇE,ÖZTÜRK ER ELİF,DALGIÇ BOZYİĞİT GAMZE,TURAK FATMA,BAKIRDERE SEZGİN
Elif Öztürk Er Özet Bildiri
Asssesment Of Coal And Gas Outburst Hazards in Zonguldak Coal Basin Turkey
SME Annual Meeting and Exhibit 2012, SEATTLE/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, No. 0, 19 Şubat 2012, s. 83-88
FİŞNE ABDULLAH,ÖKTEN GÜNDÜZ,HÜDAVERDİ TÜRKER
Türker Hüdaverdi Tam metin bildiri
Evaluation of spatio temporal variability in Land Surface Temperature A case study of Zonguldak Turkey
Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 188, No. 1, Ocak 2016, ISSN: 0167-6369
ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ
Şinasi Kaya Özgün Makale
Uydu Verileri İle Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi Zonguldak Örneği
Türkiye, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 Mart 2015
ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT
Şinasi Kaya Tam metin bildiri
Outage probability of spatial modulation with antenna selection in Nakagami-m channel (In Turkish)
24th Signal Processing and Communication Applications Conf., SİU’16, Zonguldak/TÜRKİYE, 16 Mayıs 2016
YARKIN FERHAT,ALTUNBAŞ İBRAHİM
İbrahim Altunbaş Tam metin bildiri
Mikroborularda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi
18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,, Zonguldak/TÜRKİYE, 7 Eylül 2011
PARLAK NEZAKET,GÜR MESUT,ENGİN TAHSİN,KÜÇÜK HASAN
Tahsin Engin Tam metin bildiri
Manyeto-Reolojik Sıvılı Sönümleyicinin Halkasal Kanalındaki Akışın Sayısal İncelemesi ve Deneysel Doğrulama
18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 7 Eylül 2011
PARLAK ZEKERİYA,ENGİN TAHSİN,ŞAHİN İSMAİL
Tahsin Engin Tam metin bildiri
Nuh Çimento Döner Fırın Sistemleri İçin Enerji Bilanço Hesabı ve Muhtemel Geri Kazanımlar- Bir Durum Çalışması
18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 7 Eylül 2011
CELLEK MEHMET SALİH,ENGİN TAHSİN
Tahsin Engin Tam metin bildiri
Optimum Gövde Borulu Isı Değiştirici Tasarımı ve Akış Analizi
18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak/TÜRKİYE, 7 Eylül 2011
PARLAK ZEKERİYA,ENGİN TAHSİN,AYDIN AHMET,SAÇLI HARUN,ÇİFTECİ EMİN
Tahsin Engin Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930