ARAMA SONUÇLARI

Toplam 46 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

PANDEMİNİN AFET RİSK AZALTMA-DİRENÇLİLİĞE ETKİSİ
Resilience, Aralık 2021, ISSN: 2602-4667
İNAL ÖNAL EBRU, OKAY NİLGÜN, TEKELİ YEŞİL SIDIKA
Nilgün Okay Özgün Makale Afet Risk
Afet Risk Yönetiminde Yaklaşımlar
Mimar ve Mühendis, Vol. 109, Ekim 2019, s. 54-57, ISSN: 978975-9300555
OKAY NİLGÜN
Improving Resilience Capacity of the Policies and Planning for Temporary Shelters in Crises and Disasters Disaster Risk Reduction for Resilience
2022, Springer Cham
OKAY NİLGÜN, İNAL ÖNAL EBRU, YÜCEL GÜL, AÇIKALIN RASHEM OYA
Disaster based planning and risk reduction
Geological Congress of Turkey, 5 Nisan 2013
OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN,TEZER AZİME
Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction
EUG General Assembly, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 13, 4 Nisan 2011
OKAY NİLGÜN
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı.
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Risk Azaltma, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Eylül 2018, Atatürk Üniversitesi
N. OKAY
Nilgün Okay Kitap
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı.
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi
International Disaster Resilience Congress, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Haziran 2019
İNAL EBRU,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
Küresel Hedefler ve Politikalar Bakımından Afet Risk ve Dirençlilik Yönetimi Afet Risk Yönetimi 2
2023, Nobel
OKAY NİLGÜN, TEKELİ YEŞİL SIDIKA, İNAL ÖNAL EBRU
Nilgün Okay Bilimsel KitapKitap Bölümü Afet Tehlike
Hava kirliliğinin analizi ve risk değerlendirmesi Afetlerde risk analizi ve afet risklerinin azaltılması
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, s. 141-162, İTÜ Yayınevi
KAHYA CEYHAN
Ceyhan Kahya Bilimsel KitapKitap Bölümü
Çevresel Tehlikelerin ve Risklerin Azaltılması AFETLERDE RİSK ANALİZİ VE AFET TEHLİKELERİNİN AZALTILMASI
2023, s. 41-64, İTÜ Yayınevi
SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Bilimsel KitapKitap Bölümü
Marmara Bölgesi için Genel Afet Riskleri ve Etkilerine Yönelik Zarar Azaltma Esaslı Yeni Bir Risk Analiz Yöntemi Önerisi AFETLERDE RİSK ANALİZİ VE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI
İSTANBUL/TÜRKİYE, 2023, s. 99-113, İTÜ
İSKENDER HİKMET, YAMAN FATİH, İSKENDER BEGÜM
Hikmet İskender Bilimsel KitapKitap Bölümü
Kentsel Alanlarda Su Kıtlığı Riski ile Mücadele için Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Bazlı Yaklaşımlar, Engeller ve Fırsatlar AFETLERDE RİSK ANALİZİ VE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, s. 115-139, İTÜ Yayınevi
EKMEKCİOĞLU ÖMER
Ömer Ekmekcioğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
The risk profile and disaster management system of Turkey
WBI, Mayıs 2005, ISSN: 1111
OKAY NİLGÜN
Yaşayan miras alanlarında afet risk yönetim sürecine kullanıcıların katkısının değerlendirilmesi: İstanbul Tarihi Kapalı Çarşı örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MERVE ÖZZAİM
Seda Kundak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve afet yönetimindeki risk yönetimi entegrasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
AYŞEGÜL BAYIN SARIAHMETOĞLU
Didem Saloğlu Dertli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Collapse risk assessment of reinforced concrete buildings subjected to aftershock hazard
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ZİYA MÜDERRİSOĞLU
Ufuk Yazgan Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930