ARAMA SONUÇLARI

Toplam 92 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çavuşbaşı Granodiyoriti'nin yaşı ve petrojenezi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ESEN AYANOĞLU
Gültekin Topuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Prof.Dr.Dr. Önder Öztunalı Yerbilimleri Ödülü
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, 2006
Active faulting and earthquake scarps along the North Anatolian fault in the sea of Marmara
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
GÜLSEN UÇARKUŞ
Ziyadin Çakır Tez Doktora Tamamlandı
Kuzey Anadolu fayının Ilgaz (Çankırı)-Karlıova (Bingöl) arasında kalan kesiminin morfokronoloji tabanlı son beşbin yıllık kayma hızı tarihçesi ve depremselliği
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CENGİZ ZABCI
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
Erkenek-Gölbaşı (Adıyaman) arasında Doğu Anadolu fayının özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
RUKİYE ÇIPLAK
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Almacık Dağı eosen volkanizmasının petrografik ve petrolojik olarak incelenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
FATMA GÜLMEZ
Zekiye Karacık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Başıbüyük (Maltepe) - Kurfalı (Kartal) civarında İstanbul paleozoyik istifinin yapısal özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
PINAR GUTSUZ
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gemlik Fay Zonu'nun aktif tektoniği
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
GÜLSEN UÇARKUŞ
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hersek Deltası'nda Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova segmenti üzerinde paleosismolojik çalışmalar
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÖZGÜR KOZACI
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer radarı ile karstik boşluk araştırmaları
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MEHMET TUZER
Ziyadin Çakır Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analysis and modelling of earthquake surface deformation with SAR interferometry: Case studies from Turkey and the World
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
AHMET MURAT AKOĞLU
Ziyadin Çakır Tez Doktora Tamamlandı
1 Ekim 1995 Dinar depreminin faylanma parametrelerinin insar ve sismoloji yöntemleriyle belirlenmesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ESRA ÇETİN
Ziyadin Çakır Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İzmit-Sapanca arasının genç tektonik ve paleosismolojik özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
MURAT ERSEN AKSOY
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
The Formation of recent beach sands in the Eastern Marmara Sea : A heavy mineral investigation
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
BETÜL ERGÜN
Nilgün Okay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Marmara Denizi'nde sualtı heyelanı kaynaklı bir tsunami: Tuzla açıkları için bir senaryo
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GÖRKEM SİVRİ
Mehmet Sinan Özeren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ecemiş Fayı'nın Yahyalı (Kayseri)-Pozantı (Adana) Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismik Aktivitesi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
DİLEK ŞATIR ERDAĞ
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
Çelikhan-Erkenek arasında Doğu Anadolu Fayı`nın özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
OKTAY PARLAK
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzey Anadolu fay zonunun İzmit-Gölyaka (Düzce) arasındaki segmentlerinin paleosismolojisi ve morfolojik özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AYNUR DİKBAŞ
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
Karlıova üçlü ekleminin kuvaterner evrimi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
TAYLAN SANÇAR
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
İstanbul paleozoyiğinin paleomanyetik verilerle incelenmesi ve hersiniyen orojenezindeki yeri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
NALAN LOM CEBECİ
Ali Mehmet Celal Şengör Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930