ARAMA SONUÇLARI

Toplam 44 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

1937 İkinci Türk Tarih Kongresi sergisinde arkeoloji, sanat ve mimarlık tarihinin temsili
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MERVE ÖZKILIÇ
Nejat Turgut Saner Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde korunan Larisa (Buruncuk) kökenli taş mimari eserler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
FİGEN ÖZTÜRK
Nejat Turgut Saner Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde bulunan 1537 no'lu Hamparsum nota defterinin tanıtımı ve içerisindeki eserlerin çeviriyazımı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
DUYGU TAŞDELEN
Nilgün Doğrusöz Dişiaçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Saraçhane Arkeoloji Parkı'nın kent arkeolojisi bağlamında incelenmesi ve koruma önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
PELİN DOĞAN
Zeynep Eres Özdoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Helen Filoloji Derneğinin 1861-1911 yılları arası arkeoloji çalışmaları ve bazı üyelerin biyografileri
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
IREM NAZ EMVER OGLOU
Bilge Ar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
1929-1946 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanmış arkeoloji içerikli haberlerin bir değerlendirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SABAHAT NAĞME BAŞARAN
Bilge Ar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Preliminary Report of the First Survey Campaign at Skopelos Polos Kalesi Yoğuntaş
Arkeoloji ve Sanat, No. 152, Mayıs 2016, s. 165-172, ISSN: 1300-4514
FİLDHUTH JESKO, AR BİLGE
Bilge Ar Özgün Makale
Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit Kazılarının 20 Yılında Koruma ve Alan Yönetimi Çalışmaları
Arkeoloji ve Sanat, No. 152, 2016, s. 31-56, ISSN: 1300-4514
ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP
Zeynep Eres Özdoğan Özgün Makale
Türkiye’nin Arkeolojik Alan Koruma Tarihinde Karatepe Aslantaş’ın Yeri
arkeoloji ve sanat, No. 157-158, Aralık 2018, s. 283-298, ISSN: 1300-4514
ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP
Zeynep Eres Özdoğan Özgün Makale
Datça Hızırşah Köyü Kırsal Sit Aanı ve Geleneksel Konut Mimarisinin İncelenmesi Kırsal Mimarlık Mirasının Korunması: Türkiye’den ve Dünya’dan Örnekler
istanbul/TÜRKİYE, 2017, s. 57-74, arkeoloji ve sanat
İŞCANI BEGÜM,ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP
Zeynep Eres Özdoğan Bilimsel KitapKitap Bölümü
Gelenek, Değişme, Arayış: Rauf Yekta Bey’in Besteciliğinde Geleneği Sahipleniş ve Deneysel Yönelim Osmanlı-Türk Müziğine Bakışlar: Müzik, Teori ve İcra
İstanbul/TÜRKİYE, 2021, s. 52-75, Arkeoloji ve Sanat
TAŞDELEN DUYGU, DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK NİLGÜN, ERGUR ALİ
Nilgün Doğrusöz Dişiaçık Bilimsel KitapKitap Bölümü
Larisa’nın (Buruncuk) Kent Dışı Alanları
Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu, 14 Eylül 2017
SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Arkeolojik Alanda Mimarın Rolü' Uygulamalı Bir Eğitim Modeli ['The Role of Architect in Archaeological Field Studies A Practice-Based Training Model]
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, No. 25, Ağustos 2022, s. 21-32, ISSN: 1304-2440
ALMAÇ UMUT, AR BİLGE, GÜNAY GÖRKEM, KUBAN TOKGÖZ ZEYNEP
Archaeology as an Intersubjective Salvage Operation: A Thick-Description from Central Turkey
Archaeology as Salvage Operation in the Middle East: Ethics, Politics and Methods Conference, Londra/İNGİLTERE, 8 Aralık 2016
BALTALI TIRPAN SEVİL HATİCE
The Kerkenes Project 2017-2018 The Archaeology of Anatolia Volume III: Recent Discoveries (2017-2018)
2019, s. 99-111, Cambridge Scholars Publishing
BRANTİNG SCOTT,LEHNER JOSEPH W,BALTALI TIRPAN SEVİL HATİCE,LANGİS BARSETTİ DOMİNİQUE,KALAYCI TUNA,GRAFF SARAH R,PROCTOR LUCAS,ASILİSKENDER BURAK,CAKİRLAR CANAN,MARSTON JOHN M
Sevil Hatice Baltalı Tırpan Bilimsel KitapKitap Bölümü Arkeoloji
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Üsküdar’da Vakıf Kültürü ve Külliyeler, Külliyeler: Geleneklerimiz ve Geleceğimiz Çerçevesinde Yaklaşımlar KÜLLİYELER GELENEKLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ ÇERÇEVESİNDE BİR KÜLTÜR MİRASIMIZ Cilt II
İstanbul/TÜRKİYE, 2022, s. 121-147, Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayınları
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL
Betül Gelengül Ekimci Bilimsel KitapKitap Bölümü
Macrophysical Climate Model and Comparisons with the Proxy Based Paleoclimate Reconstruction in Central Anatolian Plain between 14000 and 7000 cal BP
Amerikan Arkeoloji Topluluğu 81. Yıllık Sempozyumu, Orlando/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 6 Nisan 2016
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Davetli konuşmacı
Çorum Delice Vadisi Arkeoloji Jeoarkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Yüzey Araştırması
7. Çorum Müze Sempozyumu, Çorum/TÜRKİYE, 15 Aralık 2016
ARIKAN BÜLENT
Kentsel Arkeoloji Çalıştayı
İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Karaköy, İstanbul., 30 Kasım 2018 - 2 Aralık 2018
TMMOB İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
Betül Gelengül Ekimci Sanatsal Faaliyet Diğer
Times of transition in Byzantine and Ottoman Constantinople/Istanbul
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul, 28 Eylül 2015 - 4 Ekim 2015
BİGE AR, MARTİN BACHMANN, JESKO FİLDHUTH, TURGUT SANER
Nejat Turgut Saner Sanatsal Faaliyet SERGİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930