ARAMA SONUÇLARI

Toplam 17 adet sonuçtan 17 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ir 192 yüksek doz hızlı kaynak doz profillerinin farklı hesaplama yöntemleri ile karşılaştırılması
XIV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 21 Kasım 2013
ACUN HEDİYE,BOZKURT AHMET,KEMİKLER GÖNÜL
Ahmet Bozkurt Özet Bildiri
Topraktaki radyonüklitler için etkin doz dönüşüm katsayılarının Monte Carlo Yöntemi ile hesaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2010
YUNUS BALOS
Ahmet Bozkurt Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Radyonüklitler için etkin doz hızı dönüşüm katsayılarının monte carlo yöntemi ile hesaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, 2021
FATMA ONAT
Ahmet Bozkurt Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çevrimiçi element analizi yapan prototip cihazın çevresinde gama ışını ve nötron doz değerlendirmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
HANDAN YILMAZ
İskender Atilla Reyhancan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye farklı bölge mermerlerinin doğal radyoaktivite ve yıllık etkin doz eşdeğerleri
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CEMRE KARAMAN
Sevilay Hacıyakupoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
X-ışını görüntüleme sistemleri ile akciğer çekimlerinde farklı yöntemlerle doz tayini
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
HATİCE BAŞ MOR
Nesrin Altınsoy Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ankara ili toprak ve içme sularının radyolojik ve kimyasal açıdan incelenmesi, ilgili sağlık risklerinin belirlenmesi ve doz dönüşüm faktörlerinin oluşturulması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ENİS KAPDAN
Nesrin Altınsoy Tez Doktora Tamamlandı
Farklı doz ozon gazı uygulamalarının hasat sonrası soğukta saklama sırasında brokoli, salatalık ve domates kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
GÖNÜL ÇAVUŞOĞLU
Fatma Ebru Fıratlıgil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Göz brakiterapisinde kullanılan 142Pr radyoizotopunun üretilmesi ve Monte Carlo yöntemiyle doz değerlendirmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
NESLİHAN KOYUNCU
İskender Atilla Reyhancan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Monte Carlo yöntemi ile atmosferde ve yer yüzeyinde doz hesaplamaları
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
HATİCE DOĞRU
İskender Atilla Reyhancan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı ışınlama boyutları için Nucletron HDR kaynak doz profillerinin Monte Carlo simülasyonu
XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 16 Mayıs 2015
ACUN HEDİYE,BOZKURT AHMET,KEMİKLER GÖNÜL
Ahmet Bozkurt Özet Bildiri
İnterstisyel brakiterapide LDR Ir 192 kaynaklarının doz dağılımlarının Monte Carlo hesaplama yöntemi ile verifikasyonu
10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 19 Nisan 2012
BOZKURT AHMET,ACUN HEDİYE,KEMİKLER GÖNÜL,ÖZBAY İSMAİL,ASLAY IŞIL
Ahmet Bozkurt Özet Bildiri
Nükleer Tıp Prosedürleri İçin Etkin Doz Hesabına ICRP nin Yeni Metodolojisinin Getirdikleri
XIII. Medikal Fizik Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 17 Kasım 2011
YORULMAZ NURİ,YAŞAR MEHMET MURAT,BALOS Y,BOZKURT AHMET
Ahmet Bozkurt Özet Bildiri
Topraktaki radyonüklitler için doz dönüşüm katsayılarının Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması
X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla/TÜRKİYE, 6 Ekim 2009
BALOS Y,TİMURTÜRKAN E B,YORULMAZ NURİ,BOZKURT AHMET
Ahmet Bozkurt Özet Bildiri
Evaluation of excess lifetime cancer risk caused by external exposure due to natural radioactivity in Bolu, Turkey
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Vol. 38, No. 2, Haziran 2020, s. 945-954, ISSN: 1304-7205
ATEŞ ZEYNEP NAZ,BAYRAK KÜBRA,TURGAY MUTTALİP ERGUN,KAM EROL
Erol Kam Özgün Makale Gamaboludoz
İstanbul’da Aşırı Doz İlaç İntihar Girişimlerinin CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma
Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, Vol. 19, No. 3, Ocak 2022, ISSN: 2619-9459
TÜRKMEN ZEYNEP, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, AŞICIOĞLU FARUK, BAVUNOĞLU IŞIL
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
Mamografi Fantomunda ve Poliklinik Hastalarında Çekilen Mamografilerde Dijital Mamografi Cihazı Tarafından Hesaplanan Doz ile Termolüminesans Dozimetri TLD Tarafından Ölçülen Dozların Karşılaştırılması
35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya/TÜRKİYE, 11 Kasım 2014
KILIÇ FAHRETTİN,SAMANCI CESUR,VELİDEDEOĞLU MEHMET,BAKAN SELİM,YILDIRIM İSA,AYDOĞAN FATİH,YILMAZ MEHMET HALİT
İsa Yıldırım Sözlü Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930