ARAMA SONUÇLARI

Toplam 344 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İnsansız hava araçlarının ulusal hava sahalarına entegrasyonu ve yeni hava trafik yönetimi konsepti için otomatik HTK modellemesi ve uçuş yönetim sistemi geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, 2016
CENGİZ PAŞAOĞLU
Gökhan İnalhan Tez Doktora Tamamlandı
Zafer Uyanık Solo Albüm eşliği ISBN: 8681057033740
Stüdyo TieM, 1 Nisan 2018
SOLO BAĞLAMA, UZUN HAVA AÇIŞ: ERHAN USLU
Erhan Uslu Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Travel Hackathon - Uçak İçi Kategori Birinciliği
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş., 2017
2016 Türkiye İnsansız Hava Araçları Türkiye Yarışması Birincilik Ödülü
TÜBİTAK, 2016
Rotorlu Hava Araçları Tasarımı Birincilik Ödülü
TEKNOFEST 2020, Diğer, 2020
Özge Özdemir Ödül Grup Başarı Ödülleri
Hava öngörüsünde uyarlanabilir ensemble modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
SEDEF ÇAKIR
Mikdat Kadıoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Hava kargoculuğunda pazar payı tahmini
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DİLHAN İLGÜN
Özgür Kabak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Marmara Bölgesi' ndeki deniz ve hava taşımacılığından kaynaklanan emisyon envanterinin oluşturulması ve hava kirliliğinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ALPER KILIÇ
Alper Ünal Tez Doktora Tamamlandı
Demiryollarında hava kirliliği direnim ilişkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ELİF ERSÖZ
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Imo hava kriteri ve diğer alternatif hava kriterlerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
NİLÜFER HAFTACI
Metin Taylan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Havalandırılan Kapalı Bir Hacimde Hava Dağılım Karakteristiklerin Tayini
2005
ŞENER YILMAZ
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Laminer Metan Hava Difüzyon Alevinin Modellenmesi
1999
TUNCAY ÖZDEMİR
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Marmara Bölgesi' ndeki deniz ve hava taşımacılığından kaynaklanan emisyon envanterinin oluşturulması ve hava kirliliğinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ALPER KILIÇ
Serdar Kum Tez Doktora Tamamlandı
Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin ve Sera Gazı Emisyonlarının Kontrolü
Hedef 2023, 10. Ulaştırma Şurası, TC Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul/TÜRKİYE, 27 Eylül 2009
ERGİN SELMA
Hava Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Türkiye için Hava Kriteri Önerisi
Gemi ve Deniz Teknolojisi, İstanbul/TÜRKİYE, No. 198, Ocak 2014, s. 30-48
HAFTACI NİLÜFER,TAYLAN METİN
Metin Taylan Özgün Makale
ÇANAKKALE’DE KURULMASI PLANLANAN KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLERİN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISININ BELİRLENMESİ
HKK-2017 VII. Ulusal Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 1 Kasım 2017
AKYÜZ EZGİ,KAYNAK TEZEL BURÇAK
Ezgi Akyüz Tam metin bildiri
Türkiye Hava Kalitesi için Emisyon Hassaiyet Analizi
4. Ulsal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 2010, 6 Ekim 2014
ÜNAL ALPER,KINDAP TAYFUN,IM ULAŞ,KHAN MAUDOOD,KARACA MEHMET
Alper Ünal Özet Bildiri
Türkiye yi Etkileyen Siklonlar İklim Değişimi ve Hava Kalitesi
4. Ulsal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 2010, Ankara/TÜRKİYE, 6 Ekim 2014
KINDAP TAYFUN,ÜNAL ALPER,TURUNCOĞLU UFUK UTKU,AĞAÇAYAK TUĞBA,KARACA MEHMET
Alper Ünal Özet Bildiri
Çimento Üretimi Toz Emisyonlarında Kurşun ve Kadmiyumun Hava Kirliliğine Katkısının Belirlenmesi
Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay/TÜRKİYE, 22 Ekim 2008, s. 875-880
YERLİKAYA CEMİLE,ARINCI YAŞAR VOLKAN,ERDÖL AYDIN NALAN,ÖZTÜRK ALİ,OKUTAN HASAN CAN
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
İstanbul Boğaz ında Gemi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Denizcilik Faaliyetleri, Marmara ve Türk Boğazlarında Çevresel Riskler ve Alınabilecek Tedbirler Konferansı, 30 Temmuz 2010
ERGİN SELMA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930