ARAMA SONUÇLARI

Toplam 48 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Observations and Numerical Simulation of 28 October 2012 Earthquake Mw 7 8 and the Tsunami in Queen Charlotte Islands British Columbia
Humboldt Kolleg - 2016, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mart 2016
ULUTAŞ ERGİN,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Özet Bildiri Jeodinamik
Numerical simulation of 3D mantle flow in subduction systems in relation to seismic anisotropy beneath eastern Mediterranean and Anatolia
EGU General Assembly 2017, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 19, No. EGU2017-863, 23 Nisan 2017
CONFAL JUDITH M,FACCENDA MANUELE,EKEN TUNA,TAYMAZ TUNCAY
3D Multi Scale Full Waveform Inversionin the Sea of Marmara Region NW Turkey
FAULT LAB - WORKSHOP, Antalya/TÜRKİYE, 14 Haziran 2016
ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,TAYMAZ TUNCAY,FICHTNER ANDREAS
Tuncay Taymaz Davetli konuşmacı Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath the HellenicSubduction Zone and Future Work on the Anatolian Plate by usingTeleseismic Direct Shear Waves
FAULT LAB - WORKSHOP, Antalya/TÜRKİYE, 14 Haziran 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Davetli konuşmacı Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic Subduction Zone
ADLAS - Workshop on Anisotropy and Dynamics of the Lithosphere-Asthenosphere System, Prag/ÇEK CUMHURİYETİ, 22 Mayıs 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Sözlü Bildiri Jeodinamik
The 2014 Mw 6 9 North Aegean Trough NAT Earthquake Seismological and Geodetic Evidence
Proceedings of the 14th Intern. Conference, Bulletin of the Geological Society of Greece, SELANİK/YUNANİSTAN, Vol. 50, 25 Mayıs 2016
SALTOGIANNI VASSO,GIANNIOU MICHAEL,TAYMAZ TUNCAY,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,STIROS STATHIS
Tuncay Taymaz Tam metin bildiri Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic Subduction Zone by using Teleseismic Direct Shear Waves
Humboldt Kolleg - 2016, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mart 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Özet Bildiri Jeodinamik
Investigation of mantle kinematics beneath the Hellenic subduction zone with teleseismic direct shear waves
Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 261, Aralık 2016, s. 141-151, ISSN: 00319201
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Özgün Makale Jeodinamik
Fault Slip Source Models for the 2014 Mw 6 9 Samothraki Gökçeada Earthquake North Aegean Trough Combining Geodetic and Seismological Observations title
Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 120, No. 11, Kasım 2015, ISSN: 21699313
VASSO SALTOGİANNİ,MİCHAİL GİANNİOU,TAYMAZ TUNCAY,YOLSAL-ÇEVİKBİLEN SEDA,STİROS STATHİS
Tuncay Taymaz Özgün Makale jeodinamik
Batı Pontidlerde Üst Kretase Volkanizmasının Stratigrafisi Petrojenezi ve Jeodinamik Konumu
İstanbul Üniversitesi’nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 21 Ekim 2015, s. 43-44
KESKİN MEHMET,TÜYSÜZ OKAN
Frequency-dependent Seismic Scattering and Absorption Parameters Along the Central Part of the NAFZ Inferred from Acoustic Radiative Transfer Theory
EGU General Assembly 2017, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 19, No. EGU2017-10009-2, 23 Nisan 2017
BEKTAŞ HÜSEYİN ÖNDER,GAEBLER PETER,EKEN TUNA,EULENFELD TOM,TAYMAZ TUNCAY
Deep linear ultrasonic sensor array observation for particle migrationrelated with tectonic movements A proposal for tsunami early warning
EGU General Assembly 2017, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 19, No. EGU2017-15004, 23 Nisan 2017
ACAR DURSUN,ALPAR ŞABAN BEDRİ,TAYMAZ TUNCAY,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÖZEREN MEHMET SİNAN,EKEN TUNA,ÇAĞATAY NAMIK,ELBEK ŞEBNEM,SARI EROL,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,VARDAR DENİZHAN
Source Models of the 2012 Haida Gwaii (Canada) and 2015 Illapel (Chile) Earthquakes and Numerical Simulations of Related Tsunamis
Pure and Applied Geophysics, Vol. 1, Eylül 2018, s. 1-39, ISSN: 0033-4553
YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ULUTAŞ ERGİN,TAYMAZ TUNCAY
Source Mechanisms of Destructive Tsunamigenic Earthquakes occurred along the Major Subduction Zones
European Geosciences Union General Assembly - 2016, VİYANA/AVUSTURYA, 17 Nisan 2016
YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,TAYMAZ TUNCAY,ULUTAŞ ERGİN
Tuncay Taymaz Özet Bildiri Jeodinamik
Complex Crustal Structure Beneath Western Turkey Revealed by 3D Seismic FullWaveform Inversion FWI
European Geosciences Union General Assembly - 2016, VİYANA/AVUSTURYA, 17 Nisan 2016
ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,TAYMAZ TUNCAY,FICHTNER ANDREAS
Tuncay Taymaz Özet Bildiri Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics Beneath Hellenic Subduction Zone by using Teleseismic Direct Shear Waves
European Geosciences Union General Assembly - 2016, VİYANA/AVUSTURYA, 17 Nisan 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Sözlü Bildiri Jeodinamik
Multidimensional mantle convection models in Eastern Anatolia, the North Arabian Platform and the Caucasus region
American Geophysical Union (AGU), New Orleans/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 11 Aralık 2017
ŞENGÜL ULUOCAK EBRU, SHAHNAS HOSEIN, PYSKLYWEC RUSSELL, GÖĞÜŞ OĞUZ HAKAN, EKEN TUNA
Batı ve Doğu Anadolu ince litosferlerinin jeodinamik modellemesi
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 Nisan 2014
GÖĞÜŞ O, KESKİN M, SÖZBİLİR H, KARABULUT H
Oğuz Hakan Göğüş Sözlü Bildiri
Frequency-dependent Seismic Scattering and Absorption Parameters Along the Central Part of the NAFZ Inferred from Acoustic Radiative Transfer Theory
EGU General Assembly 2017, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 19, No. EGU2017-10009-2, 23 Nisan 2017
BEKTAŞ HÜSEYİN ÖNDER,GAEBLER PETER,EKEN TUNA,EULENFELD TOM,TAYMAZ TUNCAY
Gökçeada Voolkanitlerinin Jeeokronolojisi ve Jeeokimyası: Biga Yarımadası’nda Oligosen Magmatizmanın Jeodinamik Önemi, Batı Türkiye
8. Geochemistry Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018, s. 59-60
AYSAL NAMIK,KESKİN MEHMET,KASAPÇI CEM,GÜNGÖR YILDIRIM,ÜNDÜL ÖMER,PEYTCHEVA IRENA
Mehmet Keskin Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930