ARAMA SONUÇLARI

Toplam 119 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon
V. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbnul/TÜRKİYE, 12 Kasım 2003, s. 107-116
TEMİZ VEDAT,ARAN AHMET
Vedat Temiz Tam metin bildiri
151/2012 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri ile İlgili Kalite Düzenlemeleri Tüzüğünde Şartname Kavramı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 18, No. 2, Nisan 2017, s. 41-73
ÖZGÜR DİDEM
Didem Özgür Özgün Makale
Maden Suyu Üreticisi Firmaların Seçimi İçin Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı
2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 13 Şubat 2017
KÖSE YILDIZ,DEMİRCİ EMRULLAH
Yıldız Köse Özet Bildiri
KALİTE FONKSİYON YAYILIMI’NDA TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİN ETKİNLİK ANALİZİ
18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 5 Ekim 2017
KÖSE YILDIZ,DEMİRCİ EMRULLAH
Yıldız Köse Özet Bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları MİMADEK Platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
İLHAN BAHRİYE,IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Stratejik Bir Bakış
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,İLHAN BAHRİYE,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
İTÜ Mimarlık Fakültesi Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetim Altyapısı Pilot Çalışması: MİMADEK Platformu
İTÜ Vakfı Dergisi, No. 79, Ocak 2018, s. 56-60, ISSN: 1
ACAR EMRAH,ÇAKMAK FATMA PINAR,İLHAN BAHRİYE
Bahriye İlhan Jones Özgün Makale
ISO 9001 compliance assessment model for quality standard system in maritime education and training institutes
The First Joint IMLA-IMEC-ICERS Conference, 22 Ekim 2018, s. 20
ÇİÇEK KADİR,PEHLİVAN DAVUT,SHAPO VLADLEN
Yükseköğretimde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları Stratejik bir bakış
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,İLHAN BAHRİYE,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Koray Gelmez Özet Bildiri
Yükseköğretimde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları MİMADEK platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
İLHAN BAHRİYE,IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Koray Gelmez Özet Bildiri
Benefits of Applying Quality Management Techniques to Support Supply Chain Management
5th International Logistics and Supply Chain Congress, 5 Kasım 2007
JOSE CARREO RAMOS,SERDAR ASAN ŞEYDA,JASMİN MAJETİC
Organik pekmez ürünü geliştirilmesi raf ömrü ve kalite parametrelerinin belirlenmesi
Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu/TÜRKİYE, 24 Mayıs 2006, s. 191-192
YUMLU AYÇA,HEPERKAN ZEYNEP DİLEK,KARBANCIOĞLU GÜLER HATİCE FUNDA
Kurutulmuş gıda ürünlerinin depolanmasında camsılığa geçiş ve kalite ilişkisi
III. Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Çalıştayı, 1 Haziran 2005
KILIÇ M, EVRANUZ Ö E
Meral Kılıç Akyılmaz Tam metin bildiri
Fasulye proteini izolatının çeşitli gıda ürünlerinin kalite özelliklerine etkisi
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 20, Aralık 2020, s. 152-161, ISSN: 2148-2683
TERZİ ELİF,BİLGİNTÜRK MERVE,GÜNDOĞAN RUKİYE,CAN KARAÇA ASLI
Aslı Can Karaça Özgün Makale
Kalite Araç ve Tekniklerinin Üretim Süreci ile Bütünleştirilmesi ve Ürün Kalitesine Katkısının Değerlendirilmesi
9th International Metallurgy-Materials Congress, 11 Haziran 1997, s. 879-884
KELEŞ ÖZGÜL,KÖSOĞLU LEVENT,DEMİRLER UĞUR,TAPTIK İSMAİL YILMAZ
Özgül Keleş Tam metin bildiri
Ürün Tasarımında Kalite Olgusu ve Malzeme Seçimi ve Ölçme Kontrol Yöntemlerinin Ürün Kalitesine Etkisi
8th International Metallurgy-Materials Congress, 4 Haziran 1995, s. 1391-1399
TAPTIK İSMAİL YILMAZ,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL,KELEŞ ÖZGÜL,DOĞANSOYSAL MURAT
Özgül Keleş Tam metin bildiri
Orta Ölçekli Firmaların Toplam Kalite Yönetimindeki Yerleri
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’94, Ankara/TÜRKİYE, 13 Temmuz 1994
ERTAY. TİJEN, BASKAK. MURAT, BEŞKESE. AHMET
Murat Baskak Özet Bildiri
İstanbul Teknik Üniversitesinde Eğitim/Öğretim Boyutunda Kalite Güvence sistemi ve Başarım Tabanlı Yaklaşım İle Disiplinlerarası Tasarım/Planlama Stüdyoları Yönetim Modeli, İTÜ Vakfı Dergisi, Sayı 79, Ocak – Mart, s. 48 – 54.
İTÜ Vakfı Dergisi, No. 79, Ocak 2018, s. 48-54, ISSN: 1303-1139
KANOĞLU ALAATTİN,KANOĞLU DENİZ AYŞE,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM
Kurumsal Değerler Olarak Kalite, İnovasyon, Katılımcılık ve İşbirliğinin Kişi-Örgüt Uyumu Bağlamında Çalışanın Görev Performansına Etkisi: Konaklama Sektöründe Bir Araştırma (The Effect of Quality, Innovation, Participation and Collaboration as Corporate Values on Employee Task Performance and the Mediating Role of Person-Organization Fit: A Research in the Hospitality Sector)
Journal of Business Research - Turk, Vol. 13, No. 1, Mart 2021, s. 892-903, ISSN: 1309-0712
ASLAN MUSTAFA, YAMAN FATİH
Fatih Yaman Özgün Makale
Toplam Kalite Yaklaşımına Yönelik Bir Performans Yönetim Sistemi Önerisi
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’94, Ankara/TÜRKİYE, 13 Temmuz 1994
ERKUT. HALUK, TANYAŞ. MEHMET, BOZDAĞ. CAFER ERHAN, BASKAK, MURATÖZALP, VOLKAN MURAT
Murat Baskak Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930