ARAMA SONUÇLARI

Toplam 209 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Oksit hammaddelerinden mekanokimyasal sentezleme ile b4c-tib2-tic kompozit tozlarının üretilmesi ve karakterizasyon çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FATMA NİHAN ÇELİK
Mustafa Lutfi Öveçoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ZrB2-TiB2 kompozit seramik tozlarının kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi yöntemi ile üretilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYŞE ECE YILDIZÇELİK
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tungsten borür/tungsten karbür kompozit tozlarının tungsten oksit ve yerli bor oksit hammaddelerinden katı hal sentezleme yöntemi ile üretimi
2019
BERK ŞENYURT
Duygu Ağaoğulları Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Üç boyutlu ölçme tezgahı yardımıyla sacrum kemiğinin kompozit olarak modellenmesi ve sonlu elemanlar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001
MEHMET ALİ TUNALI
Mehmet Alaittin Arpacı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çapraz tabakalı kompozit daire eksenli kirişlerin dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
CİHAN İYİDOĞAN
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Al-12Si ve Al-12Si+Al matrisli B4C partikül takviyeli kompozit kaplamaların soğuk dinamik gaz püskürtme tekniği ile üretilmesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CANER SÖNMEZ
Murat Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi ile tufalden demir esaslı kompozit (Mo2FeB2-Fe) üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BUSE YILMAZ
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi yöntemi ile MoAlB ve Mo-MoAlB intermetalik matrisli kompozit üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
YELİZ KIZILYEL
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşıyıcı sistemi çelik gömme kompozit kolonlar ve çelik kirişlerden oluşan bir binanın tasarımı ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FERİT ÖMERBEYOĞLU
Cüneyt Vatansever Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Beton dolgulu kompozit kolonlu bir ofis binasının türkiye bina deprem yönetmeliği-2018 esas alınarak tasarımı ve doğrusal olmayan analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SOYDAN UZUN
Cüneyt Vatansever Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşıyıcı sistemi beton dolgulu kompozit kolonlar içeren dışmerkez çaprazlı çerçevelerden oluşan bir binanın tasarımı ve doğrusal olmayan analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
OĞUZCAN HADİM
Cüneyt Vatansever Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşıyıcı sistemi beton dolgulu kompozit kolon ve çelik kirişlerden oluşan bir binanın tasarımı ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
YUNUS EMRE ŞİMŞEK
Cüneyt Vatansever Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çapraz tabakalı kompozit kalın plakların statik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
NURTEN ATEŞ
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çapraz tabakalı kompozit doğru eksenli kirişlerin burkulma analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
GÖKHAN ÖZKAN
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çapraz tabakalı kompozit dikdörtgen plakların dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
NİHAN SATIR
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çelik-betonarme kompozit köprü kirişlerinde yorulma davranışının deneysel olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
VEFA OKUMUŞ
Abdullah Gedikli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kompozit yüksek bir yapının deprem performansının zaman tanım alanında doğrusal olmayan yöntem kullanılarak belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
GÖKHAN ŞENOĞLU
Barlas Özden Çağlayan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
49 katlı bir yapının çelik ve kompozit olarak tasarlanıp, yapısal davranış ve maliyet açısından karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
YETKİN ÇİLİNGİR
Barlas Özden Çağlayan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok katlı kompozit bir binanın düşey ve yatay yükler altında irdelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ONUR ERİNÇ
Barlas Özden Çağlayan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polipirol-poli(akrilonitril-ko-vinil asetat) kompozit ince film ve nanolif oluşumu ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
SUAT ÇETİNER
Fatma Kalaoğlu Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930