ARAMA SONUÇLARI

Toplam 240 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çapraz tabakalı kompozit dikdörtgen plakların dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
NİHAN SATIR
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon dioksit ayırma amaçlı ince film kompozit/nanokompozit membranların hazırlanması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
GÜLEN BÜYÜKOLCA
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Delikli kompozit plakaların dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ZEHRA KONYA
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Takviyeli kompozit bir plakanın dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
HALDUN AKDOĞAN
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Havacılıkta kullanılan kompozit malzemelerde hasar tespiti ve onarım yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MEHMET FATİH KARAER
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pasternak zemini üzerinde ani ve hareketli yüke maruz dikdörtgen kalın kompozit bir plakanın dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
REHA GÜRSOY
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Al-12Si ve Al-12Si+Al matrisli B4C partikül takviyeli kompozit kaplamaların soğuk dinamik gaz püskürtme tekniği ile üretilmesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CANER SÖNMEZ
Murat Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kompozit döşeme elemanlarda pozitif moment taşıma kapasitesinin irdelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
SEMA YILMAZ
Ercan Yüksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çelik gömme kompozit kolon, kiriş ve bağ kirişli bir binanın yapısal tasarımı ve doğrusal olmayan analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GİZEM SIĞLA AÇIKELLİ
Kutlu Darılmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi yöntemi ile MoAlB ve Mo-MoAlB intermetalik matrisli kompozit üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
YELİZ KIZILYEL
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi ile tufalden demir esaslı kompozit (Mo2FeB2-Fe) üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BUSE YILMAZ
Cevat Bora Derin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katmanlı kompozit bir plağın piezoelektrik yamalar yardımıyla titreşim kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALEV KAÇAR
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Piezoelektrik yamalı katmanlı kompozit bir kirişin titreşim analizi ve kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HAFİZE EBRU SEVGİ
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnce cidarlı kompozit bir uçak kanadının dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SEHER DURMAZ
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tekstil lifleri ile takviyelendirilmiş kompozit malzemelerin ürün tasarımında kullanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İFFET PALA
Çiğdem Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katmanlı kompozit plakların anlık basınç yükü altında dinamik davranışlarının deneysel incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
BİLGE AZİZ ÇOĞUZ
Zahit Mecitoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Statik yayılı yük altındaki katmanlı kompozit plakların deneysel ve sayısal incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
OKTAY ORHAN
Zahit Mecitoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hibrit katmanlı kompozit plakların anlık basınç yükü altındaki dinamik davranışının deneysel ve sayısal incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALİ BAŞ
Zahit Mecitoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Anlık basınç yükü etkisi altındaki katmanlı kompozit bir plağın lineer olmayan dinamik davranışı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
ZAFER KAZANCI
Zahit Mecitoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Eğilme ve uzama modülleri farklı katmanlı kompozit plakların büyük çökme davranışının incelenmesi
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2010
RİFAT ARIKÖK
Zahit Mecitoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930