ARAMA SONUÇLARI

Toplam 209 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bazı radyonüklitlerin kompozit adsorbanlardaki alım davranışlarının ve karakteristiğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, 2004
AYSUN KILINÇARSLAN KAYGUN
Sema Erentürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer matriksli kompozit membranların hazırlanması, karakterizasyonu ve nükleer teknolojide uygulanabilirliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, 2009
HASAN AYHAN AYCAN
Sema Erentürk Tez Doktora Tamamlandı
Uçak koltuğu kompozit sırtlık sisteminin modellenmesi ve sonlu elemanlar analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GÜNEY GÖRGÜN
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kompozit malzemeden imal edilmiş bir takviye elemanının eğilme ve burulma yükü altında deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
AYGÜL IŞIK
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir filaman sarım makinesinin tasarımı ve ürün olarak kompozit basınçlı tüplerin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
CAHİT ATAGÜN
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kompozit malzemelerde elyaf burkulmasının sayısal olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
BORA AKSOYLU
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Otomotiv uygulamaları için kompozit bir şaftın yapısal analizi ve optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ERDEM OK
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lifli kompozit yapılarda titreşim probleminin varyasyonel asimptotik yöntemle incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
EMRE YÜZBAŞIOĞLU
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Anlık basınç yükü etkisi altında kompozit malzemeden yapılmış yarı küresel bir kabuk yapının dinamik davranışının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
HÜSEYİN MURAT YÜKSEL
Halit Süleyman Türkmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Poliüretan/polipirol kompozit nanolif, ince film üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MELTEM YANILMAZ
Fatma Kalaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kitosan ve grafen oksit-kitosan kompozit malzemeye sulu ortamda boyar madde adsorpsiyonunun kinetik modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
NİLAY KAHYA
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Temel bileşeni n-izopropilakrilamit olan, özellikleri değiştirilmiş kompozit hidrojellerin şişme, ilaç salım ve mekanik davranışlarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BESTENUR YALÇIN
Candan Erbil Tez Doktora Tamamlandı
İki elastik katıdan oluşan tanecikli bir kompozit için karışımlar teorisi yaklaşımı ve çeşitli problemlere uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
EMRE KURT
Mehmet Salih Dokuz Tez Doktora Tamamlandı
Elyaf sarma ile üretilen kompozit yapıdaki basınçlı kapların değişik yüklemelerde modellenmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ALPARSLAN PEHLİVAN
Cevat Erdem İmrak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gümüş nanopartikülleri ile kompozit ince boşluklu fiber membran üretimi, karakterizasyonu ve uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
TÜRKER TÜRKEN
İsmail Koyuncu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tekstil lifleri ile takviyelendirilmiş kompozit malzemelerin ürün tasarımında kullanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İFFET PALA
Çiğdem Kaya Pazarbaşı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnce cidarlı kompozit bir uçak kanadının dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SEHER DURMAZ
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Piezoelektrik yamalı katmanlı kompozit bir kirişin titreşim analizi ve kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HAFİZE EBRU SEVGİ
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katmanlı kompozit bir plağın piezoelektrik yamalar yardımıyla titreşim kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALEV KAÇAR
Metin Orhan Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ekstrüzyon şişirme kalıplama uygulamaları için yüksek yoğunluklu polietilen kompozit malzeme geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
LEYLA YANMAZ
Fatma Seniha Güner Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930