ARAMA SONUÇLARI

Toplam 116 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yapı bilgi modellemesi (5D) ile maliyet yönetiminin avantaj ve dezavantajlarının tespiti
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
FARUK GÜLERSES
Esin Ergen Pehlevan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kabataş – Mecidiyeköy Metro Hattı'nda NATM-TBM yöntemlerinin çok yönlü incelenmesi ve maliyet mukayesesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
MUSTAFA BUĞRA EMEKLİ
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Seramik üretiminde alternatif hammaddelerin kullanılma olanaklarının araştırılması ve maliyet azaltma çalışmalarının yapılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2014
RESUL İHSAN ÇAKICI
Orhan Özdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gemi İşletmeciğinde Operasyonel Maliyet Analizi Üzerine Yeni Bir Model Önerisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
DAVUT PEHLİVAN
Kadir Çiçek Tez Doktora Tamamlandı
Yaşam döngüsü boyunca maliyet fayda analizi ile entegre edilmiş sistem teorik süreç analizi yaklaşımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
GAMZE TANRISEVEN
Esra Baş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı zemin türlerine soketlenen iksa yapılarının geoteknik ve maliyet analizleri
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
RECEP ÖZKAN
Senem Bilir Mahçiçek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mevcut betonarme bir binanın deprem performansının zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile belirlenmesi, güçlendirme önerileri ve maliyet analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MUSTAFA EMRE TURAN
Konuralp Girgin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek yapılarda deprem hasarları üzerinden performans seviyesine göre maliyet analizlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, 2020
ŞAHNAZ DEDEOĞLU
Yasin Fahjan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
49 katlı bir yapının çelik ve kompozit olarak tasarlanıp, yapısal davranış ve maliyet açısından karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
YETKİN ÇİLİNGİR
Barlas Özden Çağlayan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İçmesuyu şebekelerinde maliyet tahmini amacıyla yapay sinir ağları kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
KADİR KASAPLI
Feyzi Haznedaroğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Beş katlı betonarme ve çelik iki yapının maliyet ve performans karşılaştırmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ÖZLEM ÇAKIROĞLU
Kadir Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sıfır enerjili konut binalarında ısı pompası ve PV uygulamalarının enerji performans yaşam döngüsü ve maliyet analizleri
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
MEHMET YILMAZ
Hatice Sözer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tehlikeli maddelerin yüzeysel su kütlelerine deşarjından kaynaklanan kirliliğinin kontrolünde maliyet tahmin yaklaşımları-bir örnek çalışma:Nilüfer Çayı alt havzası
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
CEREN EROPAK
Hüseyin Erdem Görgün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon marjinal azaltım maliyet yönteminin konut sektöründe uygulanması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TUĞÇE ÇINGAY
Sermin Onaygil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sismik İzolasyonlu bir Yapının İzolasyonsuz bir Yapı ile Deprem Performansı ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması
OĞUZCAN ÇATLIOĞLU
Arcan Yanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de inşaat sektöründe kullanılan ön maliyet tahmini yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
LEVENT YAŞAR ÇELİK
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Endüstriyel yapılarda kullanılan ön maliyet tahmin yöntemlerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AYŞE TUĞÇE ULU
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnşaat işletmelerinde maliyet kontrol aracı olarak esnek bütçeleme ve bir uygulama
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
AYŞE OCAKCI
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnşaat sektöründe fizibilite aşamasında maliyet tahmini yapmakta karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine bir değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
İLKE GÖKTÜRK
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çağrı merkezi süreçlerinin süreç madenciliği ile incelenmesi ve maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ONUR GÜNGÖR
Cemil Ceylan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930