ARAMA SONUÇLARI

Toplam 116 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Hafif ticari araçlarda maliyet azaltma amaçlı ayna mahruti malzemesi değişikliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ÇİSE ÖZKAYA
Cemal Baykara Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Prefabrike endustri yapılarının tasarımı onarım-güçlendirme ve maliyet karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
İSMAİL DOĞRUÖZ
Turgut Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Prefabrike betonarme panolu yapıların teşkili, tasarımı ve maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
FERDİ KARGILI
Turgut Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Betonarme iksa sistemlerinin imalat teknikleri ve maliyet analizleri bakımından karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ŞAHİN ATMACA
Turgut Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrikli araçların dağıtım şebekesine etkisinin maliyet analizi ve genetik algoritma ile en iyileştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
HAZAL ÇİFTÇİ
Belgin Türkay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Betonarme taşıyıcı sistemlerin tasarımında maliyet optimizasyonu için çelik sistemlerin kullanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
VEYSEL KONUK
Fethi Kadıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Balastsiz üstyapida ray ondülasyonu bakim periyodunun maliyet temelinde belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MUHAMMED NESİH DEMİRDAĞ
Zübeyde Öztürk Tez Doktora Tamamlandı
Şehirlerarası demiryolu hatlarında drenaj sistemi tasarımı ve maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
SELÇUK ZORBA
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Su ve atıksu şebekelerinde maliyet analizi İSKİ Asya Yakası örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
İBRAHİM TIRYAK
İzzet Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yaşam döngüsü enerji ve maliyet etkinliği açısından konut binalarının performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
SUZİ DİLARA MANGAN
Gül Koçlar Oral Tez Doktora Tamamlandı
Çerçeve ve perdeli sistemli betonarme binalarda yönetmeliklere göre maliyet hesabı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GÖRKEM URAL
Abdul Hayır Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yayılı kirletici kaynakların yönetiminde yapısal en iyi yönetim uygulamalarının giderim verimi-maliyet ilişkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
NİLAY CAMBAZ
Melike Gürel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapay sulak alanlarda arıtma sistemleri ve maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ERDOĞAN YALAZ
Necati Erdem Ünal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bina Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Maliyet Tahmin Sistemleri
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2000
BARIŞ SEYYAR
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2010
DUYGU TOKALAKOĞLU
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapı Malzemelerinde Hayat Boyu Maliyet Analizlerinin Çevresel Etki Maliyetleriyle Birlikte Değerlendirilmesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2016
AYŞE BAYAZIT
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türk İnşaat Projelerinde Yapım Aşamasında Maliyet ve Süre Aşımına Neden Olan Faktörlerin İşveren, Proje Yönetimi ve Yüklenici Bakış Açısına Göre İncelenmesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2015
BAŞAK CEBE
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de yapılan inşaat projelerinde yapım aşamasında maliyet ve süre aşımına neden olan faktörlerin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜL BAŞAK CEBE
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Maliyet artı ücret tipi bir otel renovasyon projesinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve CMAA standardı ile uygulanan proje yönetiminin karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BURÇİN SİNEM YILMAZ
Gürkan Emre Gürcanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mevcut ve güçlendirilmiş betonarme bir binanın doğrusal olmayan yöntemler ile deprem performans analizi ve maliyet hesabı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
İBRAHİM KÖRÜKCÜ
Konuralp Girgin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930