ARAMA SONUÇLARI

Toplam 116 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İhale ve İnşaat Öncesi Dönemde Güncel Alternatif Maliyet Analizi Yöntemlerinin İncelenmesi
Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 6 Ekim 2017
BALTASİ SEVDE,ERGEN ESİN,AKBAS RAGİP
Esin Ergen Pehlevan Tam metin bildiri
İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine bir Değerlendirme
4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Ekim 2007
BOZKURT İLKE,KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Tam metin bildiri
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı El Kitabı
2015, Türkiye Belediyeler Birliği
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Hale Özgün Erşahin Bilimsel Kitap
A Segmentation Based on Survey Analysing The Effect on Demographic and Social characteristics in apparel Purchasing
CIRAT 4, Monastir/TUNUS, 2 Aralık 2010, s. 188-191
SARIÇAM CANAN,KALAOĞLU FATMA,ÖZDUYGU YASİN SERCAN,ÖRÜN HÜLYA
Trona Mineralinden Soda Üretim Prosesleri : Bilgisayar Destekli Tasarım ve Maliyet Analizi
1. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Eylül 1994, s. 332-342
DURMAZ NİLÜFER,SAYGILI GÜLHAYAT,ERDÖL AYDIN NALAN,OKUTAN HASAN CAN
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
Ankara/TÜRKİYE, 2016, Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Rüzgar Santrali Enerji Üretimi: Maliyet ve Emisyon Hesabı-Gökçeada Örneği
8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 15 Mart 2022, s. 125-136
ATEŞ GENCELİ NACİYE ESRA
Naciye Esra Ateş Genceli Tam metin bildiri
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı El Kitabı
İstanbul/TÜRKİYE, 2015, KORZA BASIM
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Naciye Esra Ateş Genceli Araştırma ( Tez Hariç) Kitabı
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
2019, Türkiye Belediyeler Birtliği - Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN ERŞAHİN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÇİÇEKALAN BÜŞRA,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Naciye Esra Ateş Genceli Bilimsel Kitap
İçme Suyu Dağıtım ve Atıksu Toplama Şebekelerinde Maliyet Analizi: İstanbul Asya Yakası Örneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Haziran 2020, ISSN: 1302-9304
TİRYAK İBRAHİM, ÇİÇEKALAN BÜŞRA, ÖZTÜRK İZZET
Büşra Çiçekalan Özgün Makale
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
2019, Türkiye Belediyeler Birliği
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN ERŞAHİN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÇİÇEKALAN BÜŞRA,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Büşra Çiçekalan Bilimsel KitapKitap Bölümü
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı
2019, Türkiye Belediyeler Birtliği - Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti
ÖZTÜRK İZZET,KINACI CUMALİ,GENCELİ NACİYE ESRA,ÖZGÜN ERŞAHİN HALE,CÜCELOĞLU GÖKHAN,ÇİÇEKALAN BÜŞRA,ÖZABALI SABUNCUGİL ASLI
Büşra Çiçekalan Bilimsel Kitap
Bölüm 17 Membran Teknolojilerinde Maliyet Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Cilt 1: Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Teknolojileri Sözlüğü
2018, TÜÇEV
KOYUNCU İSMAİL,KORKUT SEVDE,TÜRKEN TÜRKER,KOSE MUTLU BORTE
İsmail Koyuncu Bilimsel KitapKitap Bölümü
BÖLÜM 19 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNİN ENERJİ ÜRETİMİ UYGULAMALARI Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve UygulamalarıCilt 3: Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Terimleri Sözlüğü
2018, s. 1333-1392, Çevre Koruma Vakfı
KOYUNCU İSMAİL,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,TAŞKAN ERGİN,HASAR HALİL
İsmail Koyuncu Bilimsel KitapKitap Bölümü
BÖLÜM 20 Membran Terimleri Sözlüğü Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Cilt:3 Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Terimleri Sözlüğü
2018, s. 1393-1415, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)
KOYUNCU İSMAİL,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,İMER DERYA YÜKSEL,GÜÇLÜ SERKAN,KÖSE MUTLU BÖRTE,TÜRKEN TÜRKER,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,KAYA RECEP
İsmail Koyuncu Bilimsel KitapKitap Bölümü
BÖLÜM 16 Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Cilt:3 Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Terimleri Sözlüğü
2018, Türkiye Çevre Koruma Vakfı
KÖSE MUTLU BÖRTE,İMER DERYA YÜKSEL,YAZAGAN ALPER,ZEYTUNCU BİHTER,ÖZTÜRK İZZET,KOYUNCU İSMAİL
İsmail Koyuncu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Bölüm 18 Membran Teknolojilerinde İşletme ve Bakım Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Cilt 1: Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Teknolojileri Sözlüğü
2018, TÜÇEV
KOYUNCU İSMAİL,TÜRKEN TÜRKER,GÜÇLÜ SERKAN,KAYA RECEP
İsmail Koyuncu Bilimsel KitapKitap Bölümü
HAFİF TİCARİ TAŞITLARDA MALİYET AZALTMA AMAÇLI AYNA MAHRUTİ MALZEMESİ İYİLEŞTİRMESİ
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 32, No. 3, Eylül 2017, s. 855-864, ISSN: 1300-1884
BAYKARA CEMAL
Cemal Baykara Özgün Makale
Artık Barajı Macun ve Jeotekstil MalzemeYöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 26 Kasım 2015, s. 116-128
BAŞÇETİN ATAÇ,ÖZDEMİR ORHAN,ADIGÜZEL DENİZ,TÜYLÜ SERKAN,SAVAŞ ERDOĞAN GÖKSUN,ÇINAR ULAŞ
Ataç Başçetin Tam metin bildiri
Bölüm 17-Membran Teknolojilerinde Maliyet Analizi Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Ankara/TÜRKİYE, 2018, s. 1161-1263, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma Vakfı
KOYUNCU İSMAİL, KORKUT SEVDE, TÜRKEN TÜRKER, KÖSE MUTLU BÖRTE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930