ARAMA SONUÇLARI

Toplam 227 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Proses Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
2018, s. 517-545, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)
KOYUNCU İSMAİL,MUTLU SALMANLI ÖYKÜ,TÜRKEN TÜRKER
Türker Türken Bilimsel KitapKitap Bölümü
Effect of pre-concentration on membrane solvent extraction process for the recovery of rare earth elements from dilute acidic leachate
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Mayıs 2022, ISSN: 0957-5820
YÜKSEKDAĞ AYŞE, KÖSE MUTLU BÖRTE, WİESNER MARK R., KOYUNCU İSMAİL
Nadir Toprak Elementlerinin Doğal Kaynaklardan, Atık ve Atıksulardan Membran Prosesler ile Geri Kazanımı
Nadir Toprak Elementleri ve Atıklardan Geri Kazanımı Çalıştayı, 1 Aralık 2021, s. 20-23
YÜKSEKDAĞ AYŞE, KÖSE MUTLU BÖRTE, KUMRAL MUSTAFA, KOYUNCU İSMAİL
Börte Köse Mutlu Tam metin bildiri
Arayüzey Polimerizasyonuna Halloysit Nanotüp İlavesi İle Nanofiltrasyon Membran Üretimi ve Performansının İncelenmesi
Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 21 Kasım 2017, s. 23-24
ORMANCI ACAR TÜRKAN,MUTLU SALMANLI ÖYKÜ
Öykü Mutlu Salmanlı Tam metin bildiri
Farklı Yüzeylerde Kitosan Katkısı Ile Düz Plaka Membran Üretimi Ve Karakterizasyonu
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum/TÜRKİYE, 20 Mayıs 2015, s. 100-100
ÇELİK SUNA ÖZDEN,TÜFEKCİ NEŞE,MUTLU ÖYKÜ,TÜRKOĞLU DEMİRKOL GÜLER
Öykü Mutlu Salmanlı Özet Bildiri
Nanokil Katkısı ile üretilen membranlarda kil oranının membran özellikleri üzerine etkisi
UKSAY Uluslararsı Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 25 Ekim 2018, s. 1277-1283
MUTLU SALMANLI ÖYKÜ,TÜFEKCİ NEŞE
Öykü Mutlu Salmanlı Tam metin bildiri
Metal Son İşleme Sektörü: Pişirici Cihazlar İşletmesinde Boyahane Atiksularinin Geri Kazanim Potansiyeline Bir Örnek
12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5 Ekim 2017
GÜMÜŞLÜ EFE,İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,ÖLMEZ HANCI TUĞBA,BABUNA FATMA FATOŞ,OKUTMAN TAŞ DİDEM,ÇOKGÖR EMİNE,SAYI UÇAR NİLAY,ÖZYILDIZ GÖKŞİN,YÜKSEK GÜLTEN,DİZGE NADİR,ERTEM DERYA FIRAT,YILDIRIM ÖKMEN,ERTURAN ÖZGE,KIRCI BETÜL
İçme Suyu Eldesi İçin Pilot Ölçekli İnce Boşluklu fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi
Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, 21 Kasım 2017
ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,SAYINLI BURCU,ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,PEKGENÇ ENİSE,TÜRKEN TÜRKER,GÜNEŞ OĞUZ,GENCELİ NACİYE ESRA,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
Katkılı ve Katkısız Destek Tabakası Üzerine İnce Film Kompozit ve İnce Film Nanokompozit Çalışmaları
İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, 18 Nisan 2017
ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,SAYINLI BURCU,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,PEKGENÇ ENİSE,TÜRKEN TÜRKER,GÜNEŞ OĞUZ,GENCELİ NACİYE ESRA,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) nanofiltrasyon(NF) Membranlarının Üretimi ve İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması
İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, 18 Nisan 2017
GENCELİ NACİYE ESRA,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,TÜRKEN TÜRKER,ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,SAYINLI BURCU,PEKGENÇ ENİSE,GÜNEŞ OĞUZ,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
İçme ve Kullanma Suyu Temininde Alternatif Yöntemler: Desalinasyon ve Atıksu Geri Kazanımı
Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2009-MEMTEK 2009, 2 Kasım 2009
KOYUNCU İSMAİL,ÖZGÜN ERŞAHİN HALE,ERŞAHİN MUSTAFA EVREN,DERELİ RECEP KAAN,KAYAALP NECATİ
Mustafa Evren Erşahin Özet Bildiri
Polysulfone‐based amphiphilic copolymers: Effect of hydrophilic content on morphology and performance of ultrafiltration membranes
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 137, No. 4, Ağustos 2020, s. 48306, ISSN: 0021-8995
AKTAS EKEN GOZDE, ACAR METİN HAYRİ
Applicability of Pressure Retarded Osmosis Power Generation Technology in Istanbul
4th International Symposium on Environment and Morals, 27 Temmuz 2018
PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,KOYUNCU İSMAİL,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,GÜÇLÜ SERKAN,TÜRKEN TÜRKER,BÜDEYRİ BİLGE,BAYKAN ORHAN,DAŞKIRAN FİLİZ,TEZCAN ELİF
Colloidal Dispersions of Nano Fibrous Sepiolite and Their Use in Polysulfone PS membrane Physical Properties and Filtration Performances
15th International Mineral Processing Symposium, 19 Ekim 2016
BENLİ BİRGÜL,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,GÜÇLÜ SERKAN,KOYUNCU İSMAİL
Gümüş Nanoparçacık AgNP İçeren PES ve PVDF Membranların MBR Sisteminde Filtrasyon Performanslarının Değerlendirilmesi
4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 7 Ekim 2015
YAZICI BENAN,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,YÜKSEL İMER DERYA,KİTİŞ MEHMET,KOYUNCU İSMAİL
Mehmet Emin Paşaoğlu Tam metin bildiri
Gas permeability of polydimethylsiloxane membranes filled with clinoptilolite in different cationic forms
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Vol. 42, Ocak 2018, s. 112-120, ISSN: 1300-0527
ORAL ÇİĞDEM
ILERI OSMOZ MEMBRAN BIYOREAKTÖR SISTEMI IÇIN VAKUM DESTEKLI YENI BIR ISLETME YÖNTEMI
Patent No: TR2016 15208 B, Patent Sınıfı: B01D 61/00, 2019
SERKAN ARSLAN,İSMAİL KOYUNCU,EBUBEKİR YÜKSEL,DERYA İMER,TAHA ASLAN,MURAT EYVAZ
Derya Yüksel İmer Patent SECTION A - HUMAN NECESSITIES
Alan Faydası Sağlayan Membran Biyoreaktör Modülü
2021
İSMAİL KOYUNCU,TÜRKER TÜRKEN,MEHMET EMİN PAŞAOĞLU,SERKAN GÜÇLÜ,RECEP KAYA
Türker Türken Patent SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
İNCE BOŞLUKLU NANOFİBER İLERİ OSMOZ MEMBRAN ÜRETİM YÖNTEMİ
Patent No: TR 2015 14718 B, Patent Sınıfı: B, 2021
EBUBEKİR YÜKSEL,AYŞE YÜKSEKDAĞ,SERKAN ARSLAN,İSMAİL KOYUNCU,MURAT EYVAZ,SERKAN GÜÇLÜ, TAHA ASLAN
İsmail Koyuncu Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY
Alan Faydası Saglayan Membran Biyoreaktör Modülü
Patent No: TR 2016 11650 B, Patent Sınıfı: C02F 1/00, 2021
İSMAİL KOYUNCU,TÜRKER TÜRKEN ,MEHMET EMİN PAŞAOĞLU,SERKAN GÜÇLÜ,RECEP KAYA
Recep Kaya Patent SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930