ARAMA SONUÇLARI

Toplam 206 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Investigation of Zeolite-Polymer Interphase in Mixed-Matrix Membranes by Fractal Analysis
ZMPC2018, International Symposium on Zeolites andMicroporous Crystals 2018, Yokohoma/JAPONYA, 5 Ağustos 2018
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Polimer-Zeolit Nanokompozit Gaz Ayırma Membranları
UKMK7: Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi(2006), Eskişehir/TÜRKİYE, 5 Eylül 2006
AĞIL IŞIK, ORAL ÇİĞDEM, ERDEM AYŞE, ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Effects of incorporating ionic liquids in cellulose acetate-SAPO-34 mixed matrix membranes for CO2 separation
Euromembrane 18, Valencia/İSPANYA, 9 Temmuz 2018
ORAL ÇİĞDEM
Kopoimid Gaz Ayırma membranlarının Sentezi ve Karakterizasyonu
UKMK7: Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi(2006), Eskişehir/TÜRKİYE, 5 Eylül 2006
ER Ö ORÇUN,ORAL ÇİĞDEM,GÜNER FATMA SENİHA,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Zeolit Katkılı PDMS Membranlarda Moleküler Elek Mekanizmasının Etkinliğinin Belirlenmesi
UKMK3: Üçüncü Ulusal Kimya Kongresi (1998), Erzurum/TÜRKİYE, Vol. 1, 1 Eylül 1998, s. 311-313
ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE,YILMAZ LEVENT
Zeolit Tane Büyüklüğünün Zeolit Katkılı Polimerik Membranların Gaz Ayırma Özelliklerine Etkisi
UKMK4: Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliğ Kongresi (2000), İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, 4 Eylül 2000, s. 637-642
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
6FDA-DAM poliimid membranların Gaz Ayırma Özellikleri Üzerine Kalıntı Çözücünün Etkisi
UKMK10:Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Konferansı (2012), İstanbul/TÜRKİYE, 3 Eylül 2012
KAHRAMAN DUYGU,ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Study of the Polymer-Zeolite Interphase inMixed-Matrix Composite Gas Separation Membranes
Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds fromWaste Air Streams (ANVOC), İstanbul/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2005
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE
Preparation and characterization of KFI zeolites and their mixed-matrix membranes
International PowderPorous Materials Symposium/Exhibition (PPM 2017), İzmir/TÜRKİYE, 13 Eylül 2017
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Research progress of siloxane removal from biogas by membrane separation
6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul/TÜRKİYE, 18 Kasım 2019
AYDIN KIZILKAYA YAĞMUR MELTEM,UYAK VEDAT
Carbon nanotubes polyethersulfone CNT PES nanocomposite membranes fabrication and characterization
EMN Meeting on Membranes 2016, Dubai/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 5 Nisan 2016
UYAK VEDAT
Metal Son İşleme Sektörü: Pişirici Cihazlar İşletmesinde Boyahane Atiksularinin Geri Kazanim Potansiyeline Bir Örnek
12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5 Ekim 2017
GÜMÜŞLÜ EFE,İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,ÖLMEZ HANCI TUĞBA,BABUNA FATMA FATOŞ,OKUTMAN TAŞ DİDEM,ÇOKGÖR EMİNE,SAYI UÇAR NİLAY,ÖZYILDIZ GÖKŞİN,YÜKSEK GÜLTEN,DİZGE NADİR,ERTEM DERYA FIRAT,YILDIRIM ÖKMEN,ERTURAN ÖZGE,KIRCI BETÜL
Arayüzey Polimerizasyonuna Halloysit Nanotüp İlavesi İle Nanofiltrasyon Membran Üretimi ve Performansının İncelenmesi
Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 21 Kasım 2017, s. 23-24
ORMANCI ACAR TÜRKAN,MUTLU SALMANLI ÖYKÜ
Öykü Mutlu Salmanlı Tam metin bildiri
Nanokil Katkısı ile üretilen membranlarda kil oranının membran özellikleri üzerine etkisi
UKSAY Uluslararsı Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 25 Ekim 2018, s. 1277-1283
MUTLU SALMANLI ÖYKÜ,TÜFEKCİ NEŞE
Öykü Mutlu Salmanlı Tam metin bildiri
Farklı Yüzeylerde Kitosan Katkısı Ile Düz Plaka Membran Üretimi Ve Karakterizasyonu
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum/TÜRKİYE, 20 Mayıs 2015, s. 100-100
ÇELİK SUNA ÖZDEN,TÜFEKCİ NEŞE,MUTLU ÖYKÜ,TÜRKOĞLU DEMİRKOL GÜLER
Öykü Mutlu Salmanlı Özet Bildiri
İçme Suyu Eldesi İçin Pilot Ölçekli İnce Boşluklu fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi
Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, 21 Kasım 2017
ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,SAYINLI BURCU,ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,PEKGENÇ ENİSE,TÜRKEN TÜRKER,GÜNEŞ OĞUZ,GENCELİ NACİYE ESRA,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) nanofiltrasyon(NF) Membranlarının Üretimi ve İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması
İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, 18 Nisan 2017
GENCELİ NACİYE ESRA,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,TÜRKEN TÜRKER,ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,SAYINLI BURCU,PEKGENÇ ENİSE,GÜNEŞ OĞUZ,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
Katkılı ve Katkısız Destek Tabakası Üzerine İnce Film Kompozit ve İnce Film Nanokompozit Çalışmaları
İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, 18 Nisan 2017
ÜRPER GÜLSÜM MELİKE,SAYINLI BURCU,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,PEKGENÇ ENİSE,TÜRKEN TÜRKER,GÜNEŞ OĞUZ,GENCELİ NACİYE ESRA,TARABARA VOLDYMYR,KOYUNCU İSMAİL
Applicability of Pressure Retarded Osmosis Power Generation Technology in Istanbul
4th International Symposium on Environment and Morals, 27 Temmuz 2018
PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,KOYUNCU İSMAİL,ŞENGÜR TAŞDEMİR REYHAN,GÜÇLÜ SERKAN,TÜRKEN TÜRKER,BÜDEYRİ BİLGE,BAYKAN ORHAN,DAŞKIRAN FİLİZ,TEZCAN ELİF
Gümüş Nanoparçacık AgNP İçeren PES ve PVDF Membranların MBR Sisteminde Filtrasyon Performanslarının Değerlendirilmesi
4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 7 Ekim 2015
YAZICI BENAN,PAŞAOĞLU MEHMET EMİN,YÜKSEL İMER DERYA,KİTİŞ MEHMET,KOYUNCU İSMAİL
Mehmet Emin Paşaoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930