ARAMA SONUÇLARI

Toplam 201 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Tedarikçi yönetimli stok için bir modelleme ve genetik algoritma ile çözüm önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
BELİZ KUTLAR
Murat Baskak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Biyokütle tedarik zinciri ağ yapısı tasarımı-biyogaz tesis yeri seçimi için bir modelleme yaklaşımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ALİYE MELDA BÖLEK
Murat Baskak Tez Doktora Tamamlandı
Temsilden simülasyona: mimarlıkta yapı enformasyon modelleme etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
FUNDA TAN
Nurbin Paker Kahvecioğlu Tez Doktora Tamamlandı
2-boyutlu seyrek özbağlanımlı modelleme ile radar hedef sınıflandırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
KORAY SARIKAYA
Işın Erer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyük patlama büyük çöküş optimizasyon algoritması tabanlı bulanık modelleme yöntemi ve yazılımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AYDOĞAN ERSÖZ
Müjde Güzelkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrikli süpürge sektörü için müşteri memnuniyeti indeksi modeli: Kısmi en küçük karelerle yapısal eşitlik modelleme
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ALİ MERT ŞENGÜN
Ömer Faruk Beyca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kapalı hacim yangınlarında güneş kırıcı elemanların düşey yangın yayılımına etkisinin sayısal modelleme yöntemi ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÇİSEL EZGİ KARAKOYUN
Nuri Serteser Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyük kesitli tünel kazısı sırasında çevre yapılarda meydana gelen oturmaların sayısal modelleme ile analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
HERMAN NURNUR
Cengiz Kuzu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Röntgen filmleri yardımıyla üç boyutlu modelleme ve değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
GÖKÇE BİRGİN
Dursun Zafer Şeker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Alaşehir grabeninde sismik modelleme çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
NİGAR GÖZDE OKUT
Mustafa Emin Demirbağ Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Serbest yüzeyli akımlarda değişkenlik derecesinin hidrolik karakteristikler üzerine etkisinin sayısal modelleme ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MEHMET BUĞRA BAYKUŞ
Veysel Şadan Özgür Kırca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yoğun su deniz deşarjlarının yanal akıntılarla etkileşimlerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ECE ÜNSAL KARAKUŞ
Veysel Şadan Özgür Kırca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tasarım sürecinde bir soyutlama aracı olarak düşük poligonlu dijital modelleme metodları üzerine bir inceleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2020
MUHAMMET MÜNİR KELEŞOĞLU
Derya Güleç Özer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzey Anadolu fayının Orta Anadolu bölümündeki güncel tektonik aktivitenin jeodezik yöntemler ve elastik yarı uzay modelleme ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HAKAN YAVAŞOĞLU
Ergin Tarı Tez Doktora Tamamlandı
Konsol kirişlerde büyük sehim oluşumu, tek ve çok katmanlı modelleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
FATİH TEMİZ
Cemal Baykara Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de HIV insidans ve prevalanslarının matematiksel modelleme ile tahmini
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ZİKRİYE MELİSA ERDOĞAN
Emine Yaylalı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kompakt buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminin deneysel ve matematik modelleme çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
MUHSİN CAN AKKURT
Mustafa Özdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapı bilgi modelleme aracılığı ile enerji etkin yapı tasarımı ve geliştirilmesi: Bir konut projesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
DAMLA ELBİ
Gül Koçlar Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir modelleme ve analiz yöntemi olarak Elliott dalga prensipleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
AHMET ENGİN TEKİN
Seçkin Polat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
1040 çeliğinin sıcak yığılmasında malzeme modelleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
OZAN SERHAT YÜCE
Şafak Yılmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930