ARAMA SONUÇLARI

Toplam 143 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Dopaminin polimer kaplı sensör elektrot ile voltametrik incelemesi
5.ci Ulusal Elektrokimya günleri, 2004, Samsun/TÜRKİYE, 9 Haziran 2004
ARGUN GÖKÇEÖREN, ESMA SEZER, CANDAN ERBİL
Biyobozunur Polimer Esaslı Nanokompozit Eldesi
İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Şubat 2009
ATICI OYA,ÜNLÜ CÜNEYT HÜSEYİN,ÇOLAK BERİL,GÜNİSTER EBRU
Anilin ve oligoanilin varlığında iletken polimer ve kopolimer sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
NEŞE ÇEÇEN
Nilgün Kızılcan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sondaj çamuru uygulamaları için kil-polimer etkileşimlerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EREN KARGI
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı kil minerallerinin nanokompozitlere etkisi ve vermiküler/polimer nanokompozitlerinin özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
YAVUZ İŞÇİ
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Metal yüzeylerde oksit tabakası oluşumunda polimer malzemelerin etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AZİZE GÖMLEKSİZ
Ali Gelir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sensör ve aktuatör uygulamaları için polimer/PZT kompozitlerin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
MUSTAFA ONAY
Celaletdin Ergun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Göbek-kabuk yapısına sahip metal/polimer nanofiberlerin sürekli ve düzenli üretilmesine yönelik sistem geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2012
AHMET KUDAY KARAASLAN
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gama transmisyon tekniği kullanılarak poli(metil metakrilat) malzemenin üretim aşamasında açığa çıkan gazın polimer yapıya etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
HANİFE ÇAKAR
Nilgün Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sodyum metaborat dekahidrat (boraks) katkılı pmma polimer kompozitlerin mikrodalga özelliklerinin geliştirilmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
FUAT BERKE GÜL
Nilgün Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer malzemelerin ekstrüzyonunun deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
OKTAY YILMAZ
Kadir Kırkköprü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bilyalı polimer yatakların gürültü karakteristiğinin deneysel analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ERSİN KAMBUROĞLU
Vedat Temiz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yağlayıcıların polimer rulmanlı yatak gürültü karakteristiğine etkisinin deneysel analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
SİBEL KARAÇAM DİNÇ
Vedat Temiz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer malzemelerde yüzey pürüzlülüğünün sürtünme kaynaklı gürültü üzerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
TİBET ERKAN
Vedat Temiz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Moleküler imprint sol-jel polimer kaplı kuantum noktaların sentezi ve optik sensör uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
TANER ARSLAN
Orhan Güney Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ortopedik uygulamalar için polimer matrisli kompozit malzeme üretimi ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2020
YASİN AKGÜL
Ali Kılıç Tez Doktora Tamamlandı
Halka açılma metatez polimerizasyonu ile 3 faklıkollu yıldız polimer eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AZİZ GÖZGEN
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ligand fonksiyonlu polimer mikro küre yüzeylerine kendinden tohumlamalı elektrolizsiz kaplama yoluyla metal kaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
KÜBRA YÜKSEL
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüzeyi polimer kaplı magnetit nano taneciklerin yeni bir yöntemle tek basamakta elde edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ELİF CAN BELLİKAN
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer-zeolit nanokompozit gaz ayırma membranlarında arayüzeyin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
IŞIK AĞIL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930