ARAMA SONUÇLARI

Toplam 165 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fosfor İçeren Poliüretan ve Poli Üretan Akrilat ların Sentezi
VI.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 4 Eylül 2016
SÜDEMEN MAHİR BURAK,ÖNEN HACER AYŞEN
Production of High Solid Content Polimer YSZ Composites and Free Form YSZ Fibers
Nonequlibrium Phase Transformations 2016, Varna/BULGARİSTAN, 12 Eylül 2016
YILMAZ ÇAKTA DUYGU,ÖZKAL BURAK
Burak Özkal Sözlü Bildiri
In-situ syntheses of graft copolymers by metal-free strategies: combination of photoATRP and ROP
Designed Monomers and Polymers, Vol. 23, Ocak 2020, ISSN: 1568-5551
YILMAZ ALİ GÖRKEM
Ali Görkem Yılmaz Özgün Makale polimer
Light-induced step-growth polymerization
Progress in Polymer Science, Vol. 100, Ocak 2020, ISSN: 0079-6700
YILMAZ ALİ GÖRKEM, YAĞCI YUSUF
Ali Görkem Yılmaz Derleme Makale polimer
Mechanistic Transformations Involving Radical and Cationic Polymerizations
Chinese Journal of Polymer Science, Vol. 38, Ocak 2019, ISSN: 0256-7679","1439-6203
YILMAZ ALİ GÖRKEM, YAĞCI YUSUF
Ali Görkem Yılmaz Derleme Makale polimer
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13 Mayıs 2016
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Yüksek enerjili öğütme sistemleriyle ince gümüş tozlarının üretimi ve enjeksiyon kalıplama yöntemiyle gümüş takviyeli polimer kompozit yapıların geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HATİCE KÜBRA YUMAKGİL
Burak Özkal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bor fiber takviyeli polimer matrisli kompozitlerin mekanik ve termal özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
SEFA MERT SEMERCİÖZ
Filiz Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer destekli ultrafiltrasyon yöntemi ile atık sulardan ağır metal iyonlarının seçimli olarak ayrılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
FATİH CAN
Fatma Arslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Püskürtmeli kurutucuda hidroksiapatit-polimer malzemelerin hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TUĞBA BAŞARGAN
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Haloysit nanotüp dolgu malzemesi ile termoplastik ve termoplastik elastomer polimer matris kompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
TUĞÇE ÖNER
Burak Özkal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ZnO tozunun yüksek enerjili öğütme davranışlarının incelenmesi ve bu tozlardan hareketle ZnO katkılı polimer kompozitlerin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEZEN SEDA YAKAR
Burak Özkal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek enerjili öğütme sistemleri ile YSZ (Itriya Stabilize Zirkonya) tozlarının sentezi ve polimer/YSZ sistemlerinin piroliz sonrası davranışlarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DUYGU YILMAZ
Burak Özkal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüzeyi polimer kaplı magnetit nano taneciklerin yeni bir yöntemle tek basamakta elde edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ELİF CAN BELLİKAN
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Halka açılma metatez polimerizasyonu ile 3 faklıkollu yıldız polimer eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AZİZ GÖZGEN
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ligand fonksiyonlu polimer mikro küre yüzeylerine kendinden tohumlamalı elektrolizsiz kaplama yoluyla metal kaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
KÜBRA YÜKSEL
Okan Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Moleküler imprint sol-jel polimer kaplı kuantum noktaların sentezi ve optik sensör uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
TANER ARSLAN
Orhan Güney Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Metal yüzeylerde oksit tabakası oluşumunda polimer malzemelerin etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AZİZE GÖMLEKSİZ
Ali Gelir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katkılı NiFe2O4 polimer tabanlı mikrodalga yutucuların frekans seçici malzeme tasarımı
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ETHEM İLHAN ŞAHİN
Mesut Kartal Tez Doktora Tamamlandı
Hidrofilik vehidrofobik etkileşimlerin polimer metal komleks yapıları üzerindeki etkilerin döngülü voltametri ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
ARGUN TALAT GÖKÇEÖREN
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930