ARAMA SONUÇLARI

Toplam 32 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi
International DisasterResilience Congress, 26 Haziran 2019
İNAL EBRU,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi
International Disaster Resilience Congress, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Haziran 2019
İNAL EBRU,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction
EUG General Assembly, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 13, 4 Nisan 2011
OKAY NİLGÜN
The risk profile and disaster management system of Turkey
WBI, Mayıs 2005
OKAY NİLGÜN
Türkiye de İklim Değişikliği Risk Yönetimi
Ankara/TÜRKİYE, 2012, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Araştırma ( Tez Hariç) Kitabı
Kentiçi raylı sistemlerde hat bakımlarının planlanması, yönetimi ve risk değerlendirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
OSMAN SAMİ ŞEN
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Basel yaklaşımları sonrası risk yönetimi ve banka risklerinin hesaplanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
HASAN EMRE VATAN
Oktay Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Küçük ve orta boy inşaat firmalarında girişimci özelliklerinin firmanın risk yönetimi uygulamalarına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
YASEMİN GÖÇ
Emrah Acar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sel risk yönetimi kavramının değişen çerçevesi ve mekansal planlama ile ilişkisinin incelenmesi: Edirne örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
EDA MUTLUAY
Azime Tezer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İnşaat projelerine teklif aşamasında simülasyon tekniğiyle risk yönetimi uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ONUR ÖZCAN
Murat Kuruoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Collapse risk assessment of reinforced concrete buildings subjected to aftershock hazard
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ZİYA MÜDERRİSOĞLU
Ufuk Yazgan Tez Doktora Tamamlandı
Mega projelerde inşaat ve risk yönetimi: Marmaray projesi kapsamında bir değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
UĞUR KIZILTEPE
Pelin Alpkökin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bankacılık sektöründe risk ölçümü ve yönetimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
ATAKAN YÜCEL
Cengiz Kahraman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye’nin Afet Yönetimi Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla
Ankara/TÜRKİYE, 2018, s. 77-110, Palme Yayınevi
KADIOĞLU MİKDAT
YEREL AFET RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
20. Türkiye Afet Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, 16 Mart 2018
OKAY NİLGÜN
Afete Dirençli Kentler için Risk Azaltma
Şehir Toplum, Vol. 10, Mayıs 2018, s. 117-127, ISSN: 564-7067
OKAY NİLGÜN
Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 29 Eylül 2010, s. 584-595
POLAT TATAR GÜL,DAMCI ATİLLA,DÜZCAN MERT
Atilla Damcı Tam metin bildiri
Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi Ve Risk Yönetimi Sakarya Havzası Örneği
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ŞEKER DURSUN ZAFER
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Earthquake Risk and Hazard Mitigation in Turkey
Earthquake Spectra, CA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Vol. 18, No. 3, Ağustos 2002, s. 427-447, ISSN: 8755-2930
GÜNDEŞ BAKIR PELİN,BODUROĞLU MEHMET HASAN
Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi ve Risk Yönetimi Sakarya Havzası Örneği
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 11 Mayıs 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ŞEKER DURSUN ZAFER
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930