PROJELER

Konu

Agricultural Sciences

Konu

Biyoaktif peptidlerin elektroeğirme tekniği kullanılarak enkapsüle edilmesi ve gastrointestinal sistemde salım kinetiğinin modellenmesi

Konu

Patates cipsi elde edilirken kızartmada kullanılan yağların tektüre etkileri bilinmektedir. Ancak kızartma sırasında yağın patates içine nüfuz etmesi ile son ürünün tekstürel özellikleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmemiştir. Bu projede patates cipsi kızartılmasında kullanılan kütle aktarımı parametreleriyle tektürel özellikerin ilişkileri araştırılmıştır.

Konu

Elektroeğirme yöntemiyle elde edilen ve ilaç yüklü nanoliflerden kaplanan implantların, gözün arka kısmındaki bazı hastalıklar için kontrollü salım özelliklerinin incelenmesidir.

Konu

Enkapsülasyon, pürkürtmeli kurutucu, mayonez.

Konu

Proje Tübitak Teydeb 1511 programı Öncelikli Alanlar Ar Ge için yapılan bir projedir

Konu

Gıda İlaç ve Kozmetikte Kullanılan Nanoliflerin Ticari Üretimi başlıklı projemde İTÜ Teknokent te kurduğum Nanotel Üretim ve İç ve Dış Tic A Ş firmama TÜBİTAK TEYDEb 1512 programından hibe aldım

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Nanolifle enkapsülasyon ve kontrollü salım

Konu

Projenin konusu doğal polimerlerden elde edilmiş nanoliflerin gıda katkı maddesi olarak kullanılabilirliklerinin araştırılmasıdır

Konu

Elektro üretim yöntemi ile elde edilen nanoliflerin gıdalarda fonksiyonel amaçlı kullanımı

Konu

Elektro üretim yöntemi ile elde edilen nanoliflerin gıdalarda emülsifiye edici olarak kullanılması

Konu

Elektro üretimle aljinat içeren nanolif eldesine etki eden faktörlerin incelenmesi

Konu

Mesir macunu

Konu

Çikolatanın antioksidan içeriğinin arttırılması

Konu

Fenilketonuri Hastalarına Yönelik Özel Beslenme Amaçlı Peynir Üretimi

Konu

Effect of Drying Temperature on Thermophysical and Rheological Properties of Wet and Dry Milled Corn Fractions

Konu

Tahinin Reolojik Karakterizasyonu ve Yağ Ayrışma Kinetiğinin İncelenmesi