ARAMA SONUÇLARI

Toplam 68 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13 Mayıs 2016
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Sentetik lif,çelik lif,çelik hasır,burgu çelik içeren betonların mekanik özelliklerine yüksek sıcaklığın etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
OSMAN ALPTEKİN ÖZDEMİR
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
OE-friksiyon iplikçiliğinde lif düzeni ve bazı lif özelliklerinin iplik özelliklerine etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, 1991
ŞÜKRİYE ÜLKÜ
Osman Bülent Özipek Tez Doktora Tamamlandı
Doğal lif takviyeli kompozitlerde lif / matris ara yüzey iyileştirme çalışmaları ve çevresel koşullara göre karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MEHMET SAFA BODUR
Mustafa Bakkal Tez Doktora Tamamlandı
Electrostatic Filters High Performance AirFilters Production and Characterization
1. ULUSLARARASI LİF ve POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 13 Mayıs 2016
KILIÇ ALİ
Ali Kılıç Tam metin bildiri
Biopolimer Lif İçerikli Yapay Damarlar için Katmanlı Yapı Tasarımında Dikkat Edilmesi gereken Hususlar
UÇTEK2017, ADANA/TÜRKİYE, 28 Eylül 2017
YALÇIN ENİŞ İPEK,GÖK SADIKOĞLU ÜMMÜHAN TELEM
İpek Yalçın Eniş Tam metin bildiri
Lif sürtünmesi ölçüm yöntemleri
Tekstil Teknik, No. 289, Şubat 2009, s. 94-99
PARLAR ZEYNEP,KARAKAŞ HALE
Zeynep Parlar Derleme Makale
Bambu Lifi ve Özellikleri
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, Vol. 2, No. 3, 2008, s. 45-50
ERDUMLU NAZAN
Lif katkılı kerpiç panel duvar üretilme olanaklarının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
FİLİZ AKKAŞ
Leyla Tanaçan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Grafen oksit lif eğirme cihazı tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
İSMAİL KAYA
Vedat Temiz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden yerleşen betonların reolojik ve mekanik özelliklerine su/ince malzeme oranı ile çelik lif katkısının etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
BURAK YILMAZ
Yılmaz Akkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Makrosentetik ve çelik lif donatılı betonların mekanik davranışı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
CİHAT ÇAKIR
Yılmaz Akkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden yerleşen betonlarda polipropilen lif kullanımının işlenebilirliğe etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
BURCU SERTBAŞ
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kendiliğinden yerleşen betonlarda çelik lif kullanımının işlenebilirliğe etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
VOLKAN BERBERGİL
Hasan Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı lif tipleriyle üretilen lamine kumaşların performansının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
OSMAN GAZİ ARMAĞAN
Hale Karakaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı karışımlardaki tek kat kesikli lif ipliklerinin kalite özellikleri ile kuvvet uzama davranışlarının araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
ŞEVKET SÜREYYA ÇELİKKANAT
Emel Önder Karaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çelik lif uç geometrisinin beton özelliklerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
UĞUR ALPARSLAN
Özkan Şengül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akrilik mikroliflerin uzun lif eğirme sisteminde işlenebilirliğinin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
YEŞİM İRİDAĞ
Osman Bülent Özipek Tez Doktora Tamamlandı
Bambu lifi ve iplik özelliklerinin diğer lif ve ipliklerin performans özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
NAZAN OKUR
Osman Bülent Özipek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nanokompozit yapılı lif tasarımı ve geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
NURAY KIZILDAĞ
Nuray Uçar Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930