ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İstanbul yerleşim alanı içerisindeki kuvaterner çökellerin sıvılaşma potansiyeli
2002
FEYZİ POLAT
Yılmaz Mahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Sıkılaştırma ile sıvılaşma riskinin azaltılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
ONUR MAVİTUNA
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
TBDY 2018'e Göre Geoteknik Tasarım: Sıvılaşma ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri
Teknik Dergi, Eylül 2021, ISSN: 1300-3453
ALVER OZAN, SEZEN ATİLA, BAYAT ESRA ECE
Ozan Alver Özgün Makale
Sıvılaşma Olayına Kaotik Yaklaşım
Kaos ve Karmaşık Sistemler I.Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu
ŞULE CELASUN, YILMAZ ÖZTÜRK
Şule Celasun Sözlü Bildiri
Çokal Vadisindeki (Gelibolu) Alüvyal Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli
Yerbilimleri Dergisi, Vol. 16, Mart 2003, s. 67-80
ÜNDÜL ÖMER,OKAY GÜRPINAR
Ömer Ündül Özgün Makale
Çokal Baraj Yerinin Gelibolu Sıvılaşma Riski Değerlendirmesi
55.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Mart 2002
ÜNDÜL ÖMER,OKAY GÜRPINAR
Ömer Ündül Özet Bildiri
Sismik sıvılaşma deney numuneleri için otomatik huni tasarımı ve deney sonuçlarına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ŞENAY YENİGÜN
Esra Ece Bayat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sıvılaşma potansiyeli ve sıvılaşmaya bağlı oturmaların nümerik analiz ile incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SARPER DOĞA ÖNGEN
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul ili Riva bölgesi zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli ve zeminlerin bulanık mantık metodu ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BURCU AZAKLAR ÇUHA
Musaffa Ayşen Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sıvılaşma sonrası yanal yayılmaların belirlenmesi
10. Ulusal Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi, No. 10
ZÜLKÜF KAYA, CAN ÜLKER, AYFER ERKEN
Mehmet Barış Can Ülker Tam metin bildiri
TBDY 2018'e Göre Geoteknik Tasarım: Sıvılaşma ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri
Teknik Dergi, Vol. 32, No. 5, Eylül 2021, s. 11197-11225, ISSN: 1300-3453
ALVER OZAN, SEZEN ATİLA, BAYAT ESRA ECE
Esra Ece Bayat Özgün Makale
DEPREMDEN ETKİLENEN TÜNEL ZEMİNİNİN DİNAMİK DAVRANIŞI
Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, KARABÜK/TÜRKİYE, 2 Mart 2016
ÖZASLAN BİLAL, KARADOĞAN ÜMİT, SEYEDI VIAND SEYED MOHSEN, GÜLEY EVRİM, MASSAH FARD MARYAM, MOKHBERIOSKOUEI LEILA, ERKEN AYFER
SIVILAŞMA KAYNAKLI OTURMALARIN AZALTILMASINDA ÜST DOLGU TABAKASININ ETKİSİ: BİR VAKA ANALİZİ
Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, Vol. 11, No. 1, Mart 2023, s. 126-144, ISSN: 1308-6693
AKBAŞ MERVE, SUBAŞI OZAN, KAYGUSUZ ZEYNEP, İYİSAN RECEP
Merve Akbaş Özgün Makale
Afet Bölgelerinde Yapısal Hasarın Azaltılmasında Yerel Zemin Koşullarının Önemi ve Zemin İnceleme Yöntemleri Afet Zararlarının Azaltılmasının Temel İlkeleri
ANKARA/TÜRKİYE, 2008, s. 143-156, JICA Türkiye Ofisi Yayınları
ÇEVİKBİLEN GÖKHAN, HATİPOĞLU MUSTAFA, İYİSAN RECEP
İki Tabakalı Zeminlerde Deniz Tabanında Dalga Kaynaklı Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesi
9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018, s. 530-540
KIRCA VEYSEL ŞADAN ÖZGÜR,SUMER B MUTLU
Veysel Şadan Özgür Kırca Tam metin bildiri
Kalıcı Yüzen Deniz Yapıları Temel Sistemlerinin Dalga Kaynaklı Sıvılaşma Hasarı
9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018, s. 275-286
KIRCA VEYSEL ŞADAN ÖZGÜR,SUMER B MUTLU
Veysel Şadan Özgür Kırca Tam metin bildiri
KIYI VE DENİZ YAPILARINDA DALGA KAYNAKLI SIVILAŞMA RİSKİ
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Ekim 2015, s. 81-82
KIRCA VEYSEL ŞADAN ÖZGÜR
Veysel Şadan Özgür Kırca Davetli konuşmacı
HÜCRE BASINÇLI DİNAMİK BASİT KESME DENEY SİSTEMİNDE SIVILAŞMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği17. Ulusal Konferansı, 26 Eylül 2018
GÜLEN DERYA BURCU, BAYAT ESRA ECE
Esra Ece Bayat Tam metin bildiri
Sıvılaşma Olayına Kaotik Yaklaşım
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri, Vol. 4, No. 2, 2006, s. 97-104
ŞULE CELASUN, YILMAZ ÖZTÜRK
Şule Celasun Özgün Makale
KURU KUM NUMUNELERİN SİSMİK SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DİNAMİK BASİT KESME DENEYİNDEN BELİRLENM ESİ
7. Geoteknik Sempozyumu, 22 Kasım 2017
MONKUL MEHMET MURAT, YENİGÜN ŞENAY, BAYAT ESRA ECE
Esra Ece Bayat Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930