ARAMA SONUÇLARI

Toplam 150 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Deprem ve Zemin Özelliklerinin Tek Boyutlu Dinamik Davranışa Etkisi
2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep/TÜRKİYE, 7 Ekim 2020, s. 66-73
FEYİZOĞLU TOLGAHAN, ÖZASLAN BİLAL, ÖZÜDOĞRU TOLGA YILMAZ, İYİSAN RECEP
Geliştirilmiş geçirimsiz saydam laminer zemin konteyneri tasarımının mekanik özelliklerinin ve dinamik etki altında zemin deney numunesinin tasarımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
MEHMET ŞAMİL GÜNDÜZ
Esra Ece Bayat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Anakaya eğiminin zemin büyütmesine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
HADİ KHANBABAZADEH
Recep İyisan Tez Doktora Tamamlandı
Deprem yönetmeliklerindeki zemin sınıflandırma kriterlerinin zemin büyütmesi açısından incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
BAŞAK HALAÇ
Musaffa Ayşen Lav Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Islak derin zemin karıştırma yöntemi ile zemin iyileştirmesi incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÖRKEM AKKAYA
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ara zemin olarak mimarlık
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
TÜRKAN OYA EKMEKCİ
Ayşe Şentürer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyükçekmece Gürpınar Bölgesi Jeolojik Birimlerinin Zemin Sınıfı ve Geçirimliliğinin Belirlenmesi
YER 2017 Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi, 12 Haziran 2017
TUĞ NİLAY,BOZKURTOĞLU ERKAN,ŞANS GÖKHAN
ZEMİN-DERİN TEMEL KİNEMATİK ETKİLEŞİMİNİN SONLU FARKLAR METODU İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi13-14Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Erzurum/TÜRKİYE, 13 Ekim 2016, s. 191-201
ERGİNAĞ UĞUR CAN,ÖZDEN GÜRKAN,ALVER OZAN
Ozan Alver Tam metin bildiri
Yumuşak Kil Zemin Üzerine Uygulanan Dolguların Stabilitesi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İSTANBUL/TÜRKİYE, 16 Eylül 2004
İNCECİK METE,BALKAYA MÜGE,İYİSAN RECEP,AFATOĞLU HAKAN ANIL
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Yumuşak Kil Zemin Üzerine İnşa Edilen Yol Dolgularının Geosentetikler ve Taş Kolonlar ile Stabilizasyonu
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, TRABZON/TÜRKİYE, 7 Eylül 2006
İNCECİK METE,BALKAYA MÜGE,AFATOĞLU HAKAN ANIL
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Zemin kayacının hafriyatı sonucu alınan malzemenin jeolojik – Petrografik özellikleri ve miktarının yerinde jeodezik ölçümler ile belirlenmesi
3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu/TÜRKİYE, 20 Temmuz 2020, s. 427-445
BİLGİ SERDAR, ÖZDAMAR ŞENEL, YILDIZ TAŞKIN DENİZ, UZ BEKTAŞ, KALKAN YUNUS
Yarı Aktif Kontrol Uygulanmış bir Yapıda Yapı Zemin Etkileşimini Göz Önüne Alan bir Analiz
21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, NİĞDE/TÜRKİYE, 2 Eylül 2019, s. 24-33
YANIK ARCAN
TAŞ DOLGU DALGAKIRAN-ZEMİN SİSTEMİNİN DALGA YÜKÜALTINDA ANİ SIVILAŞMASININ MODELLENMESİ
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği17. Ulusal Konferansı, 26 Eylül 2018
TATLIOĞLU ESRA,ÜLKER MEHMET BARIŞ CAN,LAV MUSAFFA AYŞEN
Mehmet Barış Can Ülker Tam metin bildiri
Büyükçekmece Gürpınar Bölgesi Jeolojik Birimlerinin Zemin Sınıfı ve Geçirimliliğinin Belirlenmesi
YER 2017 Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi, 12 Haziran 2017
TUĞ NİLAY,BOZKURTOĞLU ERKAN,ŞANS GÖKHAN
Büyükçekmece-Gürpınar Bölgesi (İstanbul) Zemin Özelliklerinin Taşıma Direnci ve Temel Boyutlarına Etkisi
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 10 Nisan 2017
ÇULHA ÇİĞDEM,GÖK MUTLU EKİN,ORUCOV AZAD,BOZKURTOĞLU ERKAN
Yüksek Hızlı Demiryolu Geçiş Bölgelerinde Zemine İlişkin Önlemler
4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’18), Karabük/TÜRKİYE, 10 Ekim 2018, s. 112-121
ÖZTÜRK ZÜBEYDE, ÖZTÜRK ONUR, BOZKURTOĞLU ERKAN
Komşu Bina Temel Kazısının Tünel Deformasyonlarına Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, ANTALYA/TÜRKİYE, 24 Nisan 2014
BALKAYA MÜGE,ERKEN AYFER
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Zemine Gömülü Borularda Gömlek Malzemesi Seçiminin Boru Davranışına Etkileri
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, ANTALYA/TÜRKİYE, 24 Nisan 2014
BALKAYA MÜGE,SAĞLAMER AHMET
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Yumuşak Kil Zemin İçinde İnşa Edilen Derin Zemin Karıştırma Kolonlarında Kolon Çapın Düşey Deplasman Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
9. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 22 Kasım 2023
ALAN ESMA, BALKAYA MÜGE
Müge Balkaya Tam metin bildiri
Geliştirilmiş Laminer Deney Düzeneğindeki Zemin Modelinin Dinamik Yük Altında Performans Analizleri
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri/TÜRKİYE, 29 Eylül 2022
GÜNDÜZ MEHMET ŞAMİL, BAYAT ESRA ECE
Esra Ece Bayat Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930