ARAMA SONUÇLARI

Toplam 226 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Van İlinin Afetselliği ve Afet Konutlarında Yer Seçimi Uygulamaları
Dogal Afetler ve Cevre Dergisi, Temmuz 2022, ISSN: 2528-9640
GİYİK CAFER, OYGUÇ REŞAT ATALAY, ANIKTAR SERHAT
Reşat Atalay Oyguç Özgün Makale
Anıtsal Yapılarda Metal Bağlantı Elemanları
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme için Pilot Çalışmalar Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Eylül 2015
TANYELİ GÜLSÜM
Gülsüm Tanyeli Tam metin bildiri
15&20 Kasım 2003 Terrorist Saldırıları Afet Yönetimi Değerlendirmesi ve Öneriler
2005, İTÜ Press
URAL DERİN, İSKENDER HİKMET, BAL ENGİN, ÖZAY ONUR
Hikmet İskender Bilimsel Kitap
Riske dayalı Afet Yönetiminde Yerbilimleri Verilerinin Güvenirliliği.
International Disaster Management Exhibition (IDME), Kasım 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Riske dayalı Afet Yönetiminde Yerbilimleri Verilerinin Güvenirliliği.
International Disaster Management Exhibition (IDME), Kasım 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Sosyal Dirençliliğin Sağlanması
Uluslararası Afet Dirençlilik Kongresi, 25 Haziran 2019
OKAY NİLGÜN
Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction
EUG General Assembly, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 13, 4 Nisan 2011
OKAY NİLGÜN
Acil Durum Yöneticileri için Zarar Azaltma Yöntemleri
Vol. 7, Nisan 2005, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi, İTÜ
Nilgün Okay Kitap
The risk profile and disaster management system of Turkey
WBI, Mayıs 2005, ISSN: 1111
OKAY NİLGÜN
Acil Durum Yöneticileri için Zarar Azaltma Yöntemleri
Vol. 7, Nisan 2005, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi, İTÜ
Nilgün Okay Kitap
Risk Azaltma Afet ve Acil Durum Yönetimi
2018, Atatürk Üniversitesi
OKAY NİLGÜN
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Zarar Azaltma Yöntemlerinin Easasları
Vol. 6, Aralık 2001, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi, İTÜ Yayınl.
Nilgün Okay Kitap
Risk Azaltma, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Eylül 2018, Atatürk Üniversitesi
N. OKAY
Nilgün Okay Kitap
Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi
International Disaster Resilience Congress, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Haziran 2019
İNAL EBRU,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
Improving Resilience Capacity of the Policies and Planning for Temporary Shelters in Crises and Disasters Disaster Risk Reduction for Resilience
2022, Springer Cham
OKAY NİLGÜN, İNAL ÖNAL EBRU, YÜCEL GÜL, AÇIKALIN RASHEM OYA
Okullar için Afet Acil Yardım Planı Klavuzu
2005, ITU
KADIOĞLU MİKDAT,OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN
Nilgün Okay Ders Kitabı
Disaster based planning and risk reduction
Geological Congress of Turkey, 5 Nisan 2013
OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN,TEZER AZİME
Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı.
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2012
OKAY N.
Nilgün Okay Bildiri
Zarar Azaltma Yöntemlerinin Easasları
Vol. 6, Aralık 2001, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi, İTÜ Yayınl.
Nilgün Okay Kitap

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930