ARAMA SONUÇLARI

Toplam 262 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Zarar Azaltma Yöntemlerinin Easasları
Vol. 6, Aralık 2001, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi, İTÜ Yayınl.
Nilgün Okay Kitap
Risk Azaltma, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Eylül 2018, Atatürk Üniversitesi
N. OKAY
Nilgün Okay Kitap
Anıtsal Yapılarda Metal Bağlantı Elemanları
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme için Pilot Çalışmalar Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Eylül 2015
TANYELİ GÜLSÜM
Gülsüm Tanyeli Tam metin bildiri
Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi
International Disaster Resilience Congress, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Haziran 2019
İNAL EBRU,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
Disaster based planning and risk reduction
Geological Congress of Turkey, 5 Nisan 2013
OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN,TEZER AZİME
Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction
EUG General Assembly, Viyana/AVUSTURYA, Vol. 13, 4 Nisan 2011
OKAY NİLGÜN
Sosyal Dirençliliğin Sağlanması
Uluslararası Afet Dirençlilik Kongresi, 25 Haziran 2019
OKAY NİLGÜN
Risk Azaltma Afet ve Acil Durum Yönetimi
2018, Atatürk Üniversitesi
OKAY NİLGÜN
Okullar için Afet Acil Yardım Planı Klavuzu
2005, ITU
KADIOĞLU MİKDAT,OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN
Nilgün Okay Ders Kitabı
Eğitim Kurumları İçin Afet ve Acil Yardım Planlama Rehberi
İstanbul/TÜRKİYE, 2009, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel Kitap
Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek En Kötüsünü Yönetmek
İstanbul/TÜRKİYE, 2011, Marmara Belediyeler Birliği
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel Kitap
Kuraklık Kıranı Risk Yönetimi Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri
Ankara/TÜRKİYE, 2008, s. 277-300, JICA Türkiye Ofisi
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri
Ankara/TÜRKİYE, 2008, s. 1-34, JICA Türkiye Ofisi
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Sel, Heyelan ve Çığ İçin Risk Yönetimi Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri
Ankara/TÜRKİYE, 2008, s. 251-276, JICA Türkiye Ofisi
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Belediye Çalışanları İçin Afet Acil Durum Planlaması Afet Zararlarının Azaltmanın Temel İlkeleri
Ankara/TÜRKİYE, 2008, s. 185-208, JICA Türkiye Ofisi
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Toplumda Afet Bilincini Artırma Yönetmleri Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri
Ankara/TÜRKİYE, 2008, s. 223-242, JICA Türkiye Ofisi
KADIOĞLU MİKDAT
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Okullar için Afet Acil Yardım Planı Klavuzu
2005, ITU
KADIOĞLU MİKDAT,OKAY NİLGÜN,AKMAN PEK AYŞE NAZAN
Mikdat Kadıoğlu Ders Kitabı
15&20 Kasım 2003 Terrorist Saldırıları Afet Yönetimi Değerlendirmesi ve Öneriler
2005, İTÜ Press
URAL DERİN, İSKENDER HİKMET, BAL ENGİN, ÖZAY ONUR
Hikmet İskender Bilimsel Kitap
Improving Resilience Capacity of the Policies and Planning for Temporary Shelters in Crises and Disasters Disaster Risk Reduction for Resilience
2022, Springer Cham
OKAY NİLGÜN, İNAL ÖNAL EBRU, YÜCEL GÜL, AÇIKALIN RASHEM OYA
DEPREM VE DEPREM SONRASI İKİNCİL AFETLERDEN ETKİLENME RİSKİ YÜKSEK İLÇELERİN SU VE SANİTASYON KAPASİTELERİNİN AFET RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 11 Ekim 2023
SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930