ARAMA SONUÇLARI

Toplam 1574 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kullanıcı Davranış Biçiminin Su Korunumu Açısından Değerlendirilmesi
ISBS-2015, Ankara/TÜRKİYE, 28 Mayıs 2015, s. 705-713
DEMİR AYŞEGÜL,DİDEM DURU,MANİOĞLU GÜLTEN
Gülten Manioğlu Tam metin bildiri
İzmir-Ankara-Erzincan Sütur Zonu (KD, Türkiye) Boyunca Gelişen Çarpışma Sonrası Orta EosenMagmatizmasının Volkano-Stratigrafik Olarak Araştırılması
Türkiye Jeoloji Bülteni, Vol. 61, 2018, s. 131-162, ISSN: 1010-9164
GÖÇMENGİL GÖNENÇ,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN
Şengül Can Genç Özgün Makale
Betonarme Çerçevelerde Narinlik Etkisi
TEKNIK DERGI, ANKARA/TÜRKİYE, Vol. 26, No. 4, Ekim 2015, s. 7241-7263, ISSN: 1300-3453
GÜNAY ÖZMEN,GİRGİN KONURALP,DARILMAZ KUTLU
Effect of Spray Drying Conditions on Hydrated Sodium Borate Poeders
III. Uluslararası Bor Sempozyumu, BOREN, Ankara/TÜRKİYE, 2 Ekim 2006
ÖZDEMİR ERCAN,ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
Osmanlı Yüzer Köprüleri
ODTÜ Mim.Fak.Dergisi, Ankara/TÜRKİYE, No. 10/1-2, Ekim 1990, s. 5-17
TANYELİ GÜLSÜM,TANYELİ ABDULLAH UĞUR
Gülsüm Tanyeli Özgün Makale
Rotor Aerodynamics and Performance Enhancement via Active Trailing Edge Flaps
8th Asian / Australian Rotorcraft Forum, ANKARA/TÜRKİYE, 30 Ekim 2019, s. 1-7
URAL HÜSEYİN, ÖZDEMİR ÖZGE
İstanbul da Bir Endüstriyel Miras Örneği Bomonti Bira Fabrikası
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Ankara/TÜRKİYE, No. 7, 2009, s. 109-122
TANYELİ GÜLSÜM,İKİZ DENİZ
Gülsüm Tanyeli Özgün Makale
Püskürtmeli Kurutucuda Borik Asit Üretimi
9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 22 Haziran 2010
ÖZDEMİR ERCAN,ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
Kösemehmet Bataklığı (Erzurum) Sedimanlarının Zamana Bağlı İz Metal Kaynaklı Ekolojik Risk Değerlendirmelerine Ait Ön Bulgular
International Symposium on Geomorphology 2019, Ankara/TÜRKİYE, 10 Ekim 2019, s. 374-376
ÇAKIR ÇAĞLAR,KÜKRER SERKAN,ERGİNAL GÜLSEN,ERGİNAL AHMET EVREN,YAKUPOĞLU NURETTİN
Nurettin Yakupoğlu Özet Bildiri
Trona Mineralinden Soda Üretim Prosesleri : Bilgisayar Destekli Tasarım ve Maliyet Analizi
1. Ulusal Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Eylül 1994, s. 332-342
DURMAZ NİLÜFER,SAYGILI GÜLHAYAT,ERDÖL AYDIN NALAN,OKUTAN HASAN CAN
Nalan Erdöl Aydın Tam metin bildiri
İstanbul Boğazı deniz tabanı morfolojisini denetleyen etkenler Son buzul dönemi sonrası aşınma izlerinin kanıtları
Yerbilimleri Dergisi, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 27, No. 3, Haziran 2006, s. 143-161, ISSN: 1301-2894
GÖKAŞAN ERKAN,TUR HÜSEYİN,ECEVİTOĞLU GALİP BERKAN,GÖRÜM TOLGA,TÜRKER AHMET,TOK BUĞSER,BİRKAN HALİM
Tolga Görüm Özgün Makale
Elemental accumulation in the surficial sediment of Kesikköprü, Çubuk II and Asartepe Dam Lakes (Ankara) and potential sediment toxicity
Chemistry and Ecology, Mart 2021, ISSN: 0275-7540","1029-0370
FİKİRDEŞİCİ ERGEN ŞEYDA, TEKATLI ÇAĞRI, GÜRBÜZER PINAR, ÜÇÜNCÜ TUNCA ESRA, TÜRE HASAN, BİLTEKİN DEMET, KURTULUŞ BEDRİ, TUNCA EVREN
Demet Biltekin Özgün Makale
Design of a Solar Sail Driven CubeSat to Investigate the Polar Magnetospheric Regions PolarBeeSail
9th Ankara International Aerospace Conference, AIAC'2017 Conference Book, 2015
ÇAY YİĞİT,ORGER NECMİ,KAYMAZ ZEREFŞAN
İstanbul Şarkıları ve Türküleri Üzerine Bir Analiz Çalışması…
Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul,7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 5 Ekim 2009, s. 450
AY GÖKTAN
Göktan Ay Tam metin bildiri
Yunan Makedonyası’nda Ulusal ve Etnik Kimliğin İnşası
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol. 75, No. 3, Eylül 2020, s. 1081-1111, ISSN: 0378-2921
SERDAR AYŞE
Ayşe Serdar Özgün Makale
Düşünüyorum öyleyse yapacağım gelecekle ilintili nöronal etkinliklerin incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerde evre gecikmesinin önemi
1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, 12-13 Ekim 2012, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. Çatallanma Kaos ve Matematiksel Sinir Bilimi. Bildiri Özetleri Kitabı, No. 1, 18 Nisan 2012, s. 28
OKATAN MURAT
Halk Müziği ve Halk Oyunları Müzik Terminolojisinin Eğitimdeki Uygulama(ma)ları
3. Uluslar arası Halk Kültürü Sempozyumu, Kazan/Ankara/TÜRKİYE, Vol. 2, 8 Ekim 2015, s. 800
AY GÖKTAN
Göktan Ay Tam metin bildiri
Conservation and Site Management Studies in the 20th Year of the Aşağı Pınar and Kanlıgeçit Excavations
Deutsches Archaeologisches Institut, ankara/TÜRKİYE, 22 Kasım 2012, s. 39-63
ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP
Zeynep Eres Özdoğan Tam metin bildiri
The last 30 ka Paleo-climate and Sedimentary Evolution Records of Lake Hazar, Eastern Anatolia Turkey
MedCLIVAR 2014, Ankara/TÜRKİYE, 23 Haziran 2014
ERİŞ KÜRŞAD KADİR, ÇAĞATAY MEMET NAMIK, ARSLAN TUĞÇE NAGİHAN, AKÇER ÖN SENA, BİLTEKİN DEMET, ACAR DURSUN, GÜROCAK ZÜLFÜ, ÖZTEKİN OKAN ÖZLEM
Demet Biltekin Özet Bildiri
Sedimentary Records of Environmental Changes in Iznik Lake (NW Turkey) Over the Last 4300 Years
64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 25 Nisan 2011
ÜLGEN UMUT BARIŞ, FRANZ SVEN OLİVER, BİLTEKİN DEMET, ÇAĞATAY MEMET NAMIK, ROESER PATRİCİA, DONER LİSA, THEİN JEAN
Demet Biltekin Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930