ARAMA SONUÇLARI

Toplam 21 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Izocam Multi-konfor Binalar Yalıtım Yarışması
IZOCAM, 2013
Yüksek Binalar ve Davranışsal Sorunlar
Yüksek Binalar 1. Ulusal Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye,, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Kasım 1989, s. 69-74
YÜREKLİ KAMİ FERHAN,TİFTİK CEMİLE
Cemile Tiftik Tam metin bildiri
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in Karşılaştırılması
International Engineering and Natural Sciences Conference, 14 Kasım 2018
NEMUTLU OMER FARUK,SARI ALİ
Ali Sarı Tam metin bildiri
Kentsel Dönüşüm ve Endüstriyel Atıkların Betonda Geri Dönüşüm Malzemesi Olarak Kullanılması
SEEB-TR Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyumu, 7 Ocak 2014
YATAĞAN MEHMET SERKAN
Mehmet Serkan Yatağan Tam metin bildiri
Dünya Güneş Günü’xxnde, sürdürülebilir binalar ve dijitalizasyon
YAPI fuarı 2019, 19 Haziran 2019
ER ZUHAL
Zuhal Er Tam metin bildiri
TDY2007 yönetmeliği ve FEMA 440 raporunda tanımlanan doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin mevcut betonarme binalar için karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ARDA KARABULUT
Konuralp Girgin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok katlı çelik bir binanın istanbul yüksek binalar deprem yönetmeliği'ne ve AISC 360.10'a göre tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
TUĞBA SERTTAŞ
Barlas Özden Çağlayan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek binalar için optimal dinamik titreşim sönümleyicisi tasarımı problemi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
EZGİ TOPRAK
Özgür Turhan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul yüksek binalar deprem yönetmeliğine göre betonarme yüksek bir binanın analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ESRA ÖZGÜN
Mustafa Gençoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek kompozit kolonlu moment aktaran çelik çerçevelerden oluşan binalar için tasarım esaslarının değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BULUT ERTAŞ
Cavidan Yorgun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Betonarme yüksek bir binanın 2007 Türk Deprem Yönetmeliği'ne göre tasarımı ve İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği'ne göre performansının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
GÖKHAN MURAT TEMİZ
Kadir Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek Binalarda Hacimlerin Pasif Isıtma Açısından Gösterdikleri Performansın Değerlendirilmesi
Yüksek Binalar 2.Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 4 Kasım 1992, s. 425-433
KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
1995 Dinar depreminde hasar görmüş binalar üzerinde mikrotremor ölçümleri
Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara., Ankara/TÜRKİYE, 17 Eylül 1997, s. 485-494
BODUROĞLU MEHMET HASAN,HAYASHİ MASASHİ,SUGAİ MİCHİYO,GEDİKLİ ABDULLAH,ERGÜN HALE,İYİSAN RECEP,DUMAN FERİDUN
Arazi Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Türkiye'de Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 11, No. 3, Temmuz 2022, s. 689-705, ISSN: 2564-6605
İŞİLER MEHMET, YANALAK MUSTAFA, SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ
Mehmet İşiler Özgün Makale
A comparative study on the subspace based system identification techniques applied on civil engineering structures
SMART STRUCTURES AND SYSTEMS, DAEJEON/GÜNEY KORE, Vol. 7, No. 2, Şubat 2011, s. 153-167, ISSN: 1738-1584
GÜNDEŞ BAKIR PELİN,ALKAN SERHAT,EKŞİOĞLU ENDER METE
Site dependent response spectra and analysis of the characteristics of the strong ground motion due to the 1999 Duzce earthquake in Turkey
Engineering Structures, OXFORD/İNGİLTERE, Vol. 29, No. 8, Ağustos 2007, s. 1939-1956, ISSN: 01410296
GÜNDEŞ BAKIR PELİN,DE ROECK GUIDO,DEGRANDE GEERT,WONG KEVIN
Geleneksel Mimaride İklimle Uyumlu Binalar Mardin de Bir Öğrenci Atölyesi
Teskon 2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 25 Ekim 2007, s. 79-92
MANİOĞLU GÜLTEN
Gülten Manioğlu Tam metin bildiri
Arazi Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Türkiye'de Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 11, No. 3, Temmuz 2022, s. 689-705, ISSN: 2564-6605
İŞİLER MEHMET, YANALAK MUSTAFA, SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ
Mahmut Oğuz Selbesoğlu Özgün Makale
Arazi Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Türkiye'de Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 11, No. 3, Temmuz 2022, s. 689-705, ISSN: 2564-6605
İŞİLER MEHMET, YANALAK MUSTAFA, SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ
Mustafa Yanalak Özgün Makale
Aynı bölgede bulunan yüksek ve alçak katlı binalar üzerindeki rüzgar yükleri etkisinin incelenmesi
11. Ulusal tesisat mühendisliği kongresi, İzmir/TÜRKİYE, Vol. 2, 17 Nisan 2013, s. 1567-1582
KANBUR BARIŞ BURAK,PINARBAŞI ALİ,KOCA ALİİHSAN
Aliihsan Koca Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930