ARAMA SONUÇLARI

Toplam 271 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

DENİZ SUYUNDAN GEMİ KÖKENLİ PETROL KİRLİLİĞİNİN SİLİKA AEROJEL İLE GİDERİLMESİ
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 2023, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 4 Eylül 2023, s. 1219-1222
HUSSAIN NOOR KHADER HUSSAIN, SALOĞLU DERTLİ DİDEM, AYDIN AHMET ALPER
Didem Saloğlu Dertli Tam metin bildiri
Epilepsi - Teşhis, Görüntüleme ve Tedavisinde Kullanılabilecek Peptitlerin Modellenmesi
15. Ulusal kimya mühendisliği kongresi, Çanakkale/TÜRKİYE, 4 Eylül 2023
GÜL GÜLŞAH, ŞENSOY ÖZGE, BADAY SEFER, GÜLYÜZ SEVGİ, YILMAZ ÖZGÜR
Sefer Baday Özet Bildiri
Muğla fayı üzerinde morfometrik, kinematik ve palseosismolojik incelemeler
ATAG 22 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Çanakkale/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018, s. 49-50
TÜRE ORKUN, AKSOY MURAT ERSEN, AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR, KIRKAN ERDEM, BASMENJİ MEHRAN, DİKBAŞ AYNUR, YAZICI MÜGE, YAKUPOĞLU NURETTİN, UÇARKUŞ GÜLSEN, ZABCI CENGİZ
Hüsnü Serdar Akyüz Özet Bildiri
Gezgin, H.Ö., Akyüz, H.S., Back, S., Reicherter, K. 2018. “Zagros Simply Folded Belt”in batı kıyı kesiminin sismik yansıma verileri yardımıyla morfotektonik analizi, GB İran
ATAG-22, Çanakkale/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018
GEZGİN HASAN ÖZGE,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,BACK S,REİCHERTER K
Hüsnü Serdar Akyüz Özet Bildiri
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Sel ve Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Çanakkale-Karamenderes Havzası Örneği
Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS), Vol. 3, No. 2, Ocak 2021, s. 1-9, ISSN: 2687-6418
ERTAN AYÇA, ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN
Sulak Alanlarda Uzaktan Algılama ile Belirlenen Zamansal Değişime Kuraklığın Etkisinin İncelenmesi: Umurbey Deltası (Çanakkale) Örneği
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 20, Aralık 2020, s. 898-916, ISSN: 2148-2683
ÇAKARÖZ DERYA, ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN
Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Vol. 4, No. 2, Haziran 2018, s. 140-155, ISSN: 2528-9640
KARAMAN MUHİTTİN, ÖZELKAN EMRE, TAŞDELEN SUAT
BARAJ GÖLLERİNDEKİ METEOROLOJİK VE HİDROLOJİK KURAKLIĞIN ETKİSİNİN ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ: ATİKHİSAR BARAJI (ÇANAKKALE) ÖRNEĞİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 7, No. 2, Temmuz 2018, s. 1023-1037, ISSN: 2564-6605
ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN
Rasat Uydu Görüntüleri Kullanarak Gölalanı Belirlenmesi: Atikhisar Barajı Uygulaması
2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 11 Ekim 2018
ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN
DETERMINATION OF THE MINERALOGY OF A SHALLOW LAKE BOTTOM BY EO-1 ALI SATELLITE IMAGERY: A CASE STUDY OF LAKE ACIGÖL IN TURKEY
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017
KARAMAN MUHİTTİN, BUDAKOĞLU MURAT, TAŞDELEN SUAT
Muğla fayı üzerinde morfometrik, kinematik ve palseosismolojik incelemeler
ATAG 22 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Çanakkale/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018, s. 49-50
TÜRE ORKUN, AKSOY MURAT ERSEN, AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR, KIRKAN ERDEM, BASMENJİ MEHRAN, DİKBAŞ AYNUR, YAZICI MÜGE, YAKUPOĞLU NURETTİN, UÇARKUŞ GÜLSEN, ZABCI CENGİZ
Gülsen Uçarkuş Özet Bildiri
MUĞLA FAYI ÜZERİNDE MORFOMETRİK, KİNEMATİK VE PALEOSİSMOLOJİK İNCELEMELER
22. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Çanakkale/TÜRKİYE, 1 Kasım 2018
TÜRE ORKUN,AKSOY MURAT ERSEN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,KIRKAN ERDEM,BASMENJİ MEHRAN,AKYÜZ DİKBAŞ AYNUR,YAZICI MÜGE,YAKUPOĞLU NURETTİN,UÇARKUŞ GÜLSEN,ZABCI CENGİZ
Gülsen Uçarkuş Özet Bildiri tektonik
The first finding of a highly evolved Mg-rich carbonatite intrusion in NW Anatolia (Arıklı-Çanakkale)
Geochemistry, Nisan 2024, ISSN: 0009-2819
ÜNLÜER ALİ TUĞCAN,DÖNER ZEYNEP,ÜNAL ALP,KAMACI ÖMER,KAYA MUSTAFA,ÖZTÜRK SERCAN,KUMRAL MUSTAFA
Transformation between Inertial and Earth-Fixed Frames: A Reduced-Dynamic Orbit Example
International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Canakkale, 18 Ekim 2017
UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,AYDIN CÜNEYT,AKYILMAZ ORHAN
Orhan Akyılmaz Özet Bildiri
Validation of Bernese-Derived Precise Orbits for GRACE Satellites
International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017, s. 235-243
UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,AYDIN CÜNEYT,ARSLAN NİYAZİ,AKYILMAZ ORHAN
Orhan Akyılmaz Tam metin bildiri
Validation of Bernese-Derived Precise Orbits for GRACE Satellites
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017, s. 235-243
UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,AYDIN CÜNEYT,AKYILMAZ ORHAN,ARSLAN NİYAZİ
Orhan Akyılmaz Tam metin bildiri
Precise Geodetic Measurements on Historical Sites in Çanakkale
Fourth International Symposium Turkish-German Geodetic Days, Berlin/ALMANYA, 3 Nisan 2001
ÖZÖNER BİHTER,ÇELİK RAHMİ NURHAN,GÜNEY CANER,EROL SERDAR,ŞEKER DURSUN ZAFER,AKYILMAZ ORHAN
Serdar Erol Tam metin bildiri
Evaluations on Digital Elevation Model Generation By Using Airborne LiDAR Technique In West of Turkey
International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017
KOÇ FIRAT,KUÇAK RAMAZAN ALPER,EROL SERDAR,EROL BİHTER
Serdar Erol Tam metin bildiri
Comparison of Geostatistical Kriging and Least Squares Collocation in Gravity Field Data Interpolation
International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017
IŞIK MUSTAFA SERKAN,EROL BİHTER,EROL SERDAR
Serdar Erol Özet Bildiri
Analysis on the Quality of High-Resolution Global Digital Terrain Models (DTM) Using GPS/Leveling Data in Turkey
International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017
IŞIK MUSTAFA SERKAN,EROL SERDAR,EROL BİHTER
Serdar Erol Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930