ARAMA SONUÇLARI

Toplam 78 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Demiryolu sinyalizasyonunda güvenilirlilik emre amadelik sürdürülebilirlik ve emniyet (RAMS) yönetimi ve FMEA - FTA analizi uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İSMAİL YAKIN
Mehmet Turan Söylemez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
100 metre açıklıklı çelik kafes demiryolu köprüsündeki eleman kayıplarının kırılganlık eğrileri üzerindeki etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
FATİH YILMAZ
Kadir Özakgül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu sinyalizasyon sistemi simülatörü ve SCADA sistemi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
FATİH MECİTOĞLU
Mehmet Turan Söylemez Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yığma demiryolu köprülerinin sonlu elemanlar programları ile modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
UĞUR BURAK BAĞCI
Kadir Özakgül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu projelerinde katkı payının AHP ve regresyon analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ŞEYDA BAYTEKİN
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
DEMİRYOLU TAŞITI TEKERLEK TAKIMI SİNÜS HAREKETİNİNANALİTİK VE HESAPLAMALI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
RIDVAN AKÇAY
Osman Taha Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gebze-Köseköy arası 3. demiryolu hattı T5-1 tüneli güzergahının mühendislik jeolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA ONUR KUTLAY
Yılmaz Mahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bulanık petri ağlarıyla bir demiryolu trafik sisteminin modellenmesi ve FPGA üzerinde gerçeklenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TAMER TAŞ
Mürvet Kırcı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu hatlarında drenaj sistemleri ve sürdürülebilirlik
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
MUHAMMED FURKAN YURDUSEV
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zonguldak-ırmak demiryolu hattı ve yapılarının koruma sorunları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ELİF AKBULUT
Gülsüm Tanyeli Tez Doktora Tamamlandı
Demiryolu projelerinde inşaata başlama bölgesinin belirlenmesi için çok kriterli karar verme yaklaşımı: Bir vaka analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SERRA ACAR
Atilla Damcı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu kaynaklı titreşimlerin optimal üstyapı tasarımı ile azaltılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022
ARİF ULU
Aytaç Arıkoğlu Tez Doktora Tamamlandı
EN 16432-2'de verilen tasarım yöntemlerinin Ankara-Sivas YHT hattı tünellerinde uygulanan balastsız demiryolu üstyapısı üzerinden incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
BEYAZIT ÖLÇER
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
CBTC Sistemlerinde Tolere Edilebilir Seyahat Süre Artışı için Enerji Verimliliği Stratejilerinin Karşılaştırılması
Demiryolu Mühendisliği, No. 14, Haziran 2021, s. 154-166, ISSN: 2149-1607
BOYNUKALIN SERHAT, AÇIKBAŞ SÜLEYMAN, SÖYLEMEZ MEHMET TURAN
Mehmet Turan Söylemez Özgün Makale
Ankara-İstanbul Hızlı Demiryolu Tüneli Güzergahındaki Taşocağında Patlatmanın Tünele Etkisinin Değerlendirilmesi
MÜHJEO’2021, İstanbul/TÜRKİYE, 21 Ekim 2021, s. 29-36
VARDAR MAHİR, KARAGÜZEL REMZİ, MAHMUTOĞLU YILMAZ, ŞANS GÖKHAN, KUZU CENGİZ, KOÇAK CENK, BOZKURTOĞLU ERKAN, EYÜBOĞLU RAHMİ
Erkan Bozkurtoğlu Tam metin bildiri
CBTC Sistemlerinde Tolere Edilebilir Seyahat Süre Artışı için Enerji Verimliliği Stratejilerinin Karşılaştırılması
Demiryolu Mühendisliği, No. 14, Haziran 2021, s. 154-166, ISSN: 2149-1607
BOYNUKALIN SERHAT, AÇIKBAŞ SÜLEYMAN, SÖYLEMEZ MEHMET TURAN
Serhat Boynukalın Özgün Makale
Bir Metro Hattında Yolcu Sayısına Bağlı Dinamiklerin Anahtarlamalı Sistem Olarak Modellenmesi ve Girişten Duruma Kararlılık Analizi
Demiryolu Mühendisliği, No. 17, Ocak 2023, ISSN: 2149-1607
BİROL BERKİN, ERGENÇ ALİ FUAT
Demiryollarının Kent Formu Gelişimine Etkisi: Mudanya Bursa Demiryolu Hattı Örneği
IV. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 1 Haziran 2023, s. 393-403
YILMAZ ALİ, KÜRKÇÜOĞLU İSMAİL EREN
Ali Yılmaz Tam metin bildiri Kent Morfolojisi
Yüksek Hızlı Demiryolu Geçiş Bölgelerinde Zemine İlişkin Önlemler
4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’18), Karabük/TÜRKİYE, 10 Ekim 2018, s. 112-121
ÖZTÜRK ZÜBEYDE, ÖZTÜRK ONUR, BOZKURTOĞLU ERKAN
Çok Açıklıklı Sürekli Çelik Kafes Kirişli Bir Demiryolu Köprüsünün Hasargörebilirlik Değerlendirmesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
KONOR SEDA,ÖZAKGÜL KADİR,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ
Kadir Özakgül Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930