ARAMA SONUÇLARI

Toplam 73 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ankara-Eskişehir yeni demiryolu hattı alt yapısının değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
TOLGA GÜRBÜZER
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu ray - travers bağlantı sistemlerinin ve uygulanan testlerin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MUHAMMET ZİKRULLAH AKÇAER
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu traverslerinin çok yönlü incelenmesi ve örnek hat üzerinde kullanılan farklı tipteki traverslerin irdelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MUSTAFA SEÇKİN ÇELİK
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ülkemizde planlanan, yapılmakta olan ve yapılan yüksek hızlı demiryolu hatlarının incelenmesi ve karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYŞE NUR YÜCE
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kentsel ölçekte İstanbul raylı sistem gelişiminin 21. yüzyıl demiryolu rönesansı kapsamında değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2014
ELİF ŞİMŞEK
Pelin Alpkökin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Öngerme kirişli betonarme demiryolu köprüsünün analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CİHAN BARAN GÜNDÜZ
Turgut Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu aksinda yari ellitical yüzey çatlak işbirliği araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
AMIR POURHEIDAR
Cemal Baykara Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şehirlerarası demiryolu hatlarında drenaj sistemi tasarımı ve maliyet analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
SELÇUK ZORBA
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu emniyet yönetim sisteminin risk analiz yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2014
YASİN KOÇAK
İlhan Kocaarslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu emniyet yönetim sisteminde izleme ve analiz yönteminin uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2014
SATILMIŞ ALPGİRAY KARABACAK
İlhan Kocaarslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu anklaşman sistemlerinin petri ağları ile tasarımı ve gerçeklenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
CEM BAŞKOCAGİL
Salman Kurtulan Tez Doktora Tamamlandı
Bir demiryolu anklaşman sisteminin PLC ile gerçeklenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
OYTUN ERİŞ
Salman Kurtulan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin otomat yaklaşımı ile anklaşman tasarımı ve uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
İLHAN YILDIRIM
Salman Kurtulan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
DEMİRYOLU TAŞITI TEKERLEK TAKIMI SİNÜS HAREKETİNİNANALİTİK VE HESAPLAMALI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
RIDVAN AKÇAY
Osman Taha Şen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bulanık petri ağlarıyla bir demiryolu trafik sisteminin modellenmesi ve FPGA üzerinde gerçeklenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TAMER TAŞ
Mürvet Kırcı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dolu gövdeli bir demiryolu köprüsünün çubuk elemanlı ve sonlu elemanlı modellerinin doğrusal olmayan davranışlarının karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
DENİZ YİĞİT
Kadir Özakgül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi tren performansı simülasyonu ve ekonomik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
MEHMET SAMİ TEMİZ
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gebze-Köseköy arası 3. demiryolu hattı T5-1 tüneli güzergahının mühendislik jeolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA ONUR KUTLAY
Yılmaz Mahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu projelerinde katkı payının AHP ve regresyon analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ŞEYDA BAYTEKİN
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yığma demiryolu köprülerinin sonlu elemanlar programları ile modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
UĞUR BURAK BAĞCI
Kadir Özakgül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930