ARAMA SONUÇLARI

Toplam 73 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Toprak işleri demiryolu problemleri
2000, Birsen
ÖĞÜT KEMAL SELÇUK
Demiryolu Mühendisliği
2009, ATM
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
ZONGULDAK-ANKARA DEMİRYOLU HATTI VE YAPILARININ KORUMA SORUNLARI
ELİF AKBULUT
Gülsüm Tanyeli Tez Doktora Devam Ediyor
Demiryolu ulaşım sistemlerinde makas otomasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2012
İBRAHİM ŞENER
İlhan Kocaarslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu sistemlerinin enerji verimliliğine göre değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2012
ALİ ERTİK
İlhan Kocaarslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu taşımacılığına yönelik algılayıcı tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013
GAMZE GARİP
İlker Üstoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zimmermann Yönteminin Örnek Bir Demiryolu Hattına Uygulanması
Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu (UMTS 2017), Trabzon/TÜRKİYE, 5 Temmuz 2017, s. 1-5
ULU ARİF,METİN MUZAFFER,PEKER RAHİM CAN,DEMİR ÖZGÜR,ARIKOĞLU AYTAÇ
Aytaç Arıkoğlu Tam metin bildiri Demiryolu
çok açıklıklı eğrisel çelik makas taşıyıcılı bir demiryolu köprüsünün deprem performansının olasılıklı yöntemlerle belirlenmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 Ekim 2017, s. 147-154
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
çok açıklıklı eğrisel çelik makas taşıyıcılı bir demiryolu köprüsünün deprem performansının olasılıklı yöntemlerle belirlenmesi
uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 Ekim 2017, s. 147-154
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Demiryolu Yolcu ve Yük Vagonlarında Statik Dinamik Deneysel Gerilme Analizi
International Iron and Steel Symposium, 1 Ocak 2012
E BOZDAG, E SUNBULOGLU, C BAYKASOGLU, T TOPRAK, A MUGAN
Ata Muğan Tam metin bildiri
DC Baslemeli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonunda Hat Gerilimi Düşümlerinin Etkiler
Uluslararası Demiryolu Sempozyumu (International Railway Symposium), Ankara-İstanbul/TÜRKİYE, 13 Aralık 2006
AÇIKBAŞ SÜLEYMAN,SÖYLEMEZ MEHMET TURAN
Mehmet Turan Söylemez Tam metin bildiri
Dolu Gövdeli Bir Demiryolu Köprüsünün Çubuk ve SonluElemanlı Modellerinin Doğrusal Olmayan DavranışlarınınKarşılaştırılması
8.ULUSLARARASI ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 24 Ekim 2019
YİĞİT DENİZ,ÖZAKGÜL KADİR
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Balastlı hatta ray tekerlek titreşimlerinin demiryolu dinamiğine etkisi
Pajes, Vol. 20, No. 3, 2014, s. 100-110
ARLI VEYSEL, ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
DEmiryolu titreşimlerinin yolcu konforuna etkisinin örnek hatlarda incelenmesi
Technical Journal, Vol. 20, No. 3, Temmuz 2009, s. 4811-4815
ÖZTÜRK ZÜBEYDE
Zübeyde Öztürk Özgün Makale
Elmadağ Formasyonu ve Artova Ofiyolitli Karışığında inşa edilecek bir demiryolu tünelinde meydana gelebilecek deformasyonların araştırılması
TJK, 14 Nisan 2014
DİNÇ ŞAZİYE ÖZGE,TUNUSLUOĞLU CELAL
Liman topluluk sistemi, kara terminali demiryolu bağlantısı ve sahil güç besleme sistemi olanakları ile çok amaçlı bir limanın rekabetçiliğinin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
SELİM AKSOY
Yalçın Durmuşoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Demiryolu hemzemin geçitlerinde emniyet değerlendirmesi: Türkiye için örnek bir model oluşturma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GÖKHAN BAYAZIT
Adem Faik İyinam Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hızlı demiryolu üstyapı elemanlarının kabul ve uygunluk ölçütleri: Ankara-Eskişehir hızlı tren projesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
HALİT YÜCEL
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demiryolu titreşimlerinin model hat üzerinde çok yönlü analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
VEYSEL ARLI
Zübeyde Öztürk Tez Doktora Tamamlandı
Demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin otomat yaklaşımı ile anklaşman tasarımı ve uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
İLHAN YILDIRIM
Ömer Usta Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930