ARAMA SONUÇLARI

Toplam 56 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Late Paleocene – Middle Eocene magmatic flare-up in western Anatolia
Elsevier BV, No. 106816, Kasım 2022, ISSN: 0024-4937
OKAY ARAL İ., TOPUZ GÜLTEKİN, CYLANDER-CLARK ANDREW, SHERLOCK SARAH, ZATTİN MASSİMİLİANO
Role of mantle and lower continental crust in the genesis of Eocene post-collisional granitoids: Insights from the Topuk pluton (NW Turkey)
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, Vol. 179, No. null, Ağustos 2019, s. 365-384, ISSN: 1367-9120
GÜRASLAN IŞIL NUR,ALTUNKAYNAK ŞAFAK
Basement types, Eocene Series, Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of Southern Thrace Basin, NW Turkey
Turkish Journal of Earth Science, No. 19, Ocak 2009, s. 1-24
OKAY AI, OZCAN E, CAVAZZA W, OKAY N, LESS G
Nilgün Okay Makale
Basement types, Eocene Series, Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of Southern Thrace Basin, NW Turkey
Turkish Journal of Earth Science, No. 19, Ocak 2010, s. 1-24
OKAY AI, OZCAN E, CAVAZZA W, OKAY N, LESS G
Nilgün Okay Makale
Basement types, Eocene Series, Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of Southern Thrace Basin, NW Turkey
Turkish Journal of Earth Science, No. 19, Ocak 2009, s. 1-24
OKAY AI, OZCAN E, CAVAZZA W, OKAY N, LESS G
Nilgün Okay Makale
Role of mantle and lower continental crust in the genesis of Eocene post-collisional granitoids: Insights from the Topuk pluton (NW Turkey)
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, Vol. 179, No. null, Ağustos 2019, s. 365-384, ISSN: 1367-9120
GÜRASLAN IŞIL NUR,ALTUNKAYNAK ŞAFAK
Basement types Eocene Series Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of Southern Thrace Basin NW Turkey
Turkish Journal of Earth Sciences, No. 19, 2010, s. 1-24, ISSN: 1300-0985
OKAY ARAL,ÖZCAN ERCAN,CAVAZZA WİLLİAM,OKAY NİLGÜN, LESS GREG
Nilgün Okay Özgün Makale
Geology and geochemistry of Middle Eocene Maden complex ferromanganese deposits from the Elazığ Malatya region eastern Turkey
ORE GEOLOGY REVIEWS, Vol. 56, 2014, s. 352-372, ISSN: 0169-1368
ŞAŞMAZ AHMET,TÜRKYILMAZ B,ÖZTÜRK N,YAVUZ FUAT,KUMRAL MUSTAFA
Fuat Yavuz Özgün Makale
Regional clockwise rotation of the Armutlu Peninsula Western TURKEY resolved from palaeomagnetic study of Eocene volcanics
Tectonophysics, Vol. 475, 2009, s. 415-422
AVŞAR ÜMİT,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Özgün Makale
Eocene Granitic Magmatism in NW Anatolia Turkey revisited New implications from comparative zircon SHRIMP U Pb and 40Ar 39Ar geochronology and isotope geochemistry on magma genesis and emplacement
Lithos, Vol. 155, Aralık 2012, s. 289-309, ISSN: 00244937
ALTUNKAYNAK ŞAFAK,SUNAL GÜRSEL,ALDANMAZ ERCAN,GENÇ ŞENGÜL CAN,DİLEK YILDIRIM,FURNES HARALD,FOLAND KENNETH A,YANG JİNGSUİ,YILDIZ MERVE
Şafak Altunkaynak Özgün Makale
Origin of Eocene adakitic magmatism in northwest Turkey
Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 190, Nisan 2020, s. 104147, ISSN: 1367-9120
ÖZYURT MERVE,ALTUNKAYNAK ŞAFAK
Şafak Altunkaynak Özgün Makale
Eocene mafic volcanism in Northern Anatolia Its causes and mantle sources in the absence of active subduction
International Geology Review, Vol. 55, No. 13, Ocak 2013, s. 1641-1659
ALTUNKAYNAK ŞAFAK,YILDIRIM DİLEK
Şafak Altunkaynak Özgün Makale
Petrology and geochemistry of post collisional Middle Eocene Oligocene volcanic units in North Central Turkey evidence for magma
LITHOS, Vol. 104, No. 1-4, Ağustos 2008, s. 267-305, ISSN: 0024-4937
KESKİN MEHMET,GENÇ ŞENGÜL CAN,TÜYSÜZ OKAN
Mehmet Keskin Özgün Makale Geosciences
Clay Mineralogy of the Eocene İslambeyli Formation in the Pınarhisar region Northern Thrace Turkey
5th Mediterranean Clay Meeting, İzmir/TÜRKİYE, 25 Eylül 2016
EKİNCİ ŞANS BALA,ESENLİ RECEP FAHRİ
Recep Fahri Esenli Özet Bildiri
Contact metamorphism around the Eocene Saraycik Granodiorite eastern Pontides Turkey
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Vol. 15, No. 1, Ocak 2006, s. 75-94, ISSN: 1300-0985
TOPUZ GÜLTEKİN
Gültekin Topuz Özgün Makale
Late Eocene-Early Oligocene two-mica granites in NW Turkey (the Uludag Massif): Water-fluxed melting products of a mafic metagreywacke
LITHOS, Vol. 268, No. null, 2017, s. 334-350, ISSN: 0024-4937
TOPUZ GÜLTEKİN,OKAY ARAL
Post collisional plutonism with adakite like signatures the Eocene Saraycık granodiorite Eastern Pontides Turkey
Contributions to Mineralogy and Petrology, Vol. 150, No. 4, Kasım 2005, s. 441-455, ISSN: 0010-7999
TOPUZ GÜLTEKİN,ALTHERR RAİNER,SCHWARZ WİNFRİED H,SİEBEL WOLFGANG,SATIR MUHARREM,DOKUZ ABDURRAHMAN
Gültekin Topuz Özgün Makale
Post collisional adakite like magmatism in the Ağvanis Massif and implications for the evolution of the Eocene magmatism in the Eastern Pontides NE Turkey
Lithos, Vol. 125, No. 1-2, Temmuz 2011, s. 131-150, ISSN: 00244937
TOPUZ GÜLTEKİN,OKAY ARAL,RAİNER ALTHERR,WİNFRİED H SCHWARZ,WOLFGANG SİEBEL,THOMAS ZACK,MUHARREM SATIR,ŞEN CÜNEYT
Gültekin Topuz Özgün Makale
The Early Eocene Ekmekçi granodiorite porphyry in the Karacabey region(Sakarya Zone, NW Turkey)
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Vol. 28, No. 4, Temmuz 2019, s. 589-602, ISSN: 1303-619X
SUNAL GÜRSEL,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TOPUZ GÜLTEKİN,OKAY ARAL,ZACK THOMAS
Gültekin Topuz Özgün Makale
40Ar-39Ar ages and petrogenesis of middle Eocene post-collisional volcanic rocks along the İzmir-Ankara-Erzincan suture zone, NE Turkey
Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 173, Ocak 2019, s. 121-142, ISSN: 1367-9120
GÖÇMENGİL GÖNENÇ,KARACIK ZEKİYE,GENÇ ŞENGÜL CAN,PRELEVİÇ DEJAN,BİLLOR ZEKİ
Zekiye Karacık Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930