ARAMA SONUÇLARI

Toplam 23 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Günümüz Türkiye sinde Müzik Anlayışı ve Bir Paradoks Sanatın Yaşamsal Bir Zorunluluğu Olarak Sosyalleşirken Estetik Değer ve Etkilerinden Ödün Vermesi
Türkiye Estetik Kongresi: Türkiye’de Estetik, 22 Kasım 2006, s. 93-93
KARAMAHMUTOĞLU GÜLAY
Gülay Karamahmutoğlu Özet Bildiri
Sahne Tasarımında Estetik Boyut
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, 2009
ZEKİYE ŞİMŞEK
Oğuz Haşlakoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kant'ın Estetik Kuramı Bağlamında Türk Makam Müziği Eserlerinin Estetik Analizine Yönelik Bir Model Örneği - Tanburi Faize Ergin-"Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Fağfurdan"
KADINLAR DÜNYAYI ÇALIYOR/SÖYLÜYOR-Müzik ve Kadın Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, No. 12, 21 Mayıs 2021, s. 163-170
BİŞAK ÖZDEMİR GÖKNİL
Göknil Bişak Özdemir Tam metin bildiri
Kentsel Çevrede Estetik Değerlendirme ve Mekansal Davranış
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 13, No. 26, Kasım 2014, s. 141-160, ISSN: 1305-7820
KISAR KORAMAZ ELİF
Gözün Vicdanı: Tasarımda Etik ve/veya Estetik Olmak Etik Estetik
2004, s. 202-215, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
ULUSU URAZ TÜRKAN,YILDIZ DİLEK
Dilek Yıldız Özkan Bilimsel KitapKitap Bölümü
Zanaatkarın Estetiğe Giden Yolu: Geometrik Kompozisyon
Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep/TÜRKİYE, 4 Nisan 2019
BERKİN GENCO,DABANLI ÖMER
Ömer Dabanlı Özet Bildiri
Kuramsal Bir Ön Eskiz Görsel Sanatlarda mimesis
Türkiye’de Estetik” / “Aesthetics in Turkey ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE, 22 Kasım 2006
HAŞLAKOĞLU OĞUZ
Oğuz Haşlakoğlu Tam metin bildiri
Sanat Felsefesi ve Estetik Yazıları: Kuram, Eleştiri, Düşünce Notları
Bursa/TÜRKİYE, 2019, Sentez
HAŞLAKOĞLU OĞUZ
Oğuz Haşlakoğlu Bilimsel Kitap
Mimaride Estetik Olgusu
İstanbul/TÜRKİYE, 1995, ITU Mimarlık Fakultesi Baskı Atölyesi
ŞENTÜRER AYŞE
Ayşe Şentürer Bilimsel Kitap
Mimarlık Temelinde Kuram Estetik Algılama Bicim Kompozisyon İfade Anlam Değerlendirme Eleştiri ve Eğitim Bağlamlarında Bir Kaynakca
Istanbul/TÜRKİYE, 1994, ITU Mimarlık Fakultesi Baskı Atölyesi
ŞENTÜRER AYŞE
Ayşe Şentürer Araştırma ( Tez Hariç) Kitabı
Mono ton
Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE, 22 Kasım 2006
A H UĞURLU, S B GARİP, Ç YURDAKUL
Seniye Banu Garip Özet Bildiri
Miniatürk Parkı Kullanıcılarının Estetik ve İşlevsel Açıdan Karşılaştıkları Sorunların Saptanması
Tarım Bilimleri Dergisi, Aralık 2008
KUTAY KARAÇOR ELİF LUTFİYE,GÜNİZ KESİM
”Türk Halk Oyunları” Tarih, Siyaset, Estetik
Bised Konser Salonu İTÜ TMDK, 3 Aralık 2018 - 3 Aralık 2017
FUNDA BOZKURT, BERNA KURT KEMALOĞLU
Funda Bozkurt Saygı Sanatsal Faaliyet Diğer
Mimari tasarımda bedenlenmiş empatik ve estetik 'öteki oluş' deneyimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
IŞIL İZLEM YAZ
Elmira Ayşe Gür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimarlık üzerinden etik - estetik bir okuma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
İPEK DİNÇER
Ayşe Şentürer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde estetik eğitimi (1883-1933)
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
CANSU KARAMUSTAFA
Vesile Gül Cephanecigil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tam Kalınlıkta Sıçan Yanık Yaralarında Nanogümüş ve Gümüşsülfadiyazin İçerikli Nanolif YaraÖrtüsü,(Gümüşlü hidrofiber yara örtüsü) Aquacel ve Topikal Gümüşsülfadiyazinin Antifungal veAntibakteryel Etkinliklerinin Karşılaştırılması
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ, 34. ULUSAL KURULTAYI, ANTALYA/TÜRKİYE, 31 Ekim 2012
ÇİLOĞLU NESİBE SİNEM,MERT İREM,TERCAN MUSTAFA,DOĞAN ZARİFE,CEVAN SİMİN,AKSARAY SEBAHAT
Zarife Barbak Özet Bildiri
OBJECT EVALUATION: THE ROLE OF SHOWCASE IN TURKISH HOMES
4th International Furniture and Decoration Congress, Düzce/TÜRKİYE, 19 Ekim 2017
TAŞKIN BURCU,GÜNGÖR OĞUZHAN
Modern Hat Estetiği İçinde Hilye
2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 19 Nisan 2018, s. 89-89
ERKMEN BİRKANDAN ASLIHAN
Osmanlı Toplumunun Tarih Metinlerinden Resimlere Yansıyan Kadınları
I. Uluslararası Kadın Sempozyumu -Sanat, Estetik ve Şiddet Üçgeninde Kadın, İZMİR/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 5 Mart 2020, s. 41-41
ERKMEN BİRKANDAN ASLIHAN, PARLADIR ŞEBNEM

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930