ARAMA SONUÇLARI

Toplam 69 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Hidrojen redüksiyon yöntemi ile LaFeSi temelli manyetokalorik malzeme üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
SEMİH ATEŞ
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen karışımlı yakıtların gemilere uygulanabilirliğinin ve emisyon salınımlarına etkilerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
BURAK ZİNCİR
Cengiz Deniz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen ayrıştırılması için sülfüre dayanıklı MOF kaplamalı PD bazlı yoğun metal membran geliştirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
SEVGİ KALKAN
Gamze Gümüşlü Gür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrojen üretimi için mantar biyokütlesi ile immobilize edilmiş yeni katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2022
AYTEN FIRATOĞLU
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sodyum metaborat varlığının sodyum borhidrürün hidrojen depolama kapasitesine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2011
MUSTAFA KAYA
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Co-Cu-B ve Co-Cu-B-F katalizörleri varlığında sodyum borhidrürün metanolizinden hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2018
SEDA TAYBOĞA
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Grafen oksit destekli Co-B ve Co-Cu-B katalizörleri kullanılarak sodyum borhidrürden hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2020
ALİ BOZKURT
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bisfenol A’xxnın Sıfır Değerlikli Alumminyum ile Hidrojen Peroksit ve Persülfat Varlığında İleri Oksidasyonuna Su Bileşenlerinin Etkileri
2017
TUĞÇE ÖZTÜRK
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
X-ışını kontrast maddesi iopamıdol'ün sıfır değerlikli alüminyum ile aktifleştirilmiş hidrojen peroksit ve persülfat ile ileri oksidasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GÜLŞAH KORKMAZ YILMAZ
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bisfenol A'nın sıfır değerlikli alüminyum ile hidrojen peroksit ve persülfat varlığında ileri oksidasyonuna su bileşenlerinin etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
TUĞÇE ÖZTÜRK
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen bağlı termotropik yan zincirli sıvı kristalik polimerlerin dielektrik spektroskopisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
HATUN ÇINKAYA
Ferid Salehli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katyonik ağartma aktivatörü kullanarak hidrojen peroksit ağartmasının pamuklu örme kumaşlar için optimize edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
SEMİHA POLAT
Nevin Çiğdem Gürsoy Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon nanotüp üretiminde hidrojen redüksiyon etkisinin incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
NAZLI ÇINAR
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türbülanslı önkarışımsız metan/hidrojen/nitrojen jet alevinin sayısal olarak modellenmesi ve türbülans modellerinin karşılaştırılması
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2009
MÜRÜVVET DİKER
Seyhan Onbaşıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı v eçelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
2017
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı ve çelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Jeotermal Destekli Hidrojen Sıvılaştırma Çevriminin Termodinamik ve Termoekonomik Analizi
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 8 Nisan 2015
YILMAZ CEYHUN,KANOĞLU MEHMET,ABUŞOĞLU AYŞEGÜL
Ayşegül Abuşoğlu Tam metin bildiri
Experimental and Theoretical Analysis of a Natural Gas Fuel Prosessor
International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46, No. 2, Ocak 2021, s. 1569-1582, ISSN: 0360-3199
SAYAR ASLI, ESKİN NURDİL
SYNTHESIS OF POLYMER SUPPORTED Ni (II)-SCHIFF BASE COMPLEXAND ITS USAGE AS A CATALYST IN HYDROGEN GENERATIONFROM NaBH4 HYDROLYSIS
2. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2017), ADANA/TÜRKİYE, 15 Mart 2017
KILINÇ DİLEK,ŞAHİN ÖMER
Ömer Şahin Özet Bildiri
Hydrogen & Fuel Cell Technology Demonstrations at UNIDO-ICHET
Korea-EU S&T Conference on Green Technology, Sustainable Energy Solutions, 14 October 2009, Seoul, Korea, 14 Ekim 2009
YAZICI MEHMET SUHA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930