ARAMA SONUÇLARI

Toplam 81 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Co-Cu-B ve Co-Cu-B-F katalizörleri varlığında sodyum borhidrürün metanolizinden hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2018
SEDA TAYBOĞA
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türbülanslı önkarışımsız metan/hidrojen/nitrojen jet alevinin sayısal olarak modellenmesi ve türbülans modellerinin karşılaştırılması
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2009
MÜRÜVVET DİKER
Seyhan Onbaşıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Grafen oksit destekli Co-B ve Co-Cu-B katalizörleri kullanılarak sodyum borhidrürden hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2020
ALİ BOZKURT
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demir (Fe) nano-partiküllerinin ultrasonik sprey piroliz ve hidrojen redüksiyonu (USP-HR) yöntemi ile üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
BURÇAK EBİN
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen redüksiyon yöntemi ile LaFeSi temelli manyetokalorik malzeme üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
SEMİH ATEŞ
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bisfenol A'nın sıfır değerlikli alüminyum ile hidrojen peroksit ve persülfat varlığında ileri oksidasyonuna su bileşenlerinin etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
TUĞÇE ÖZTÜRK
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı v eçelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
2017
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı ve çelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon nanotüp üretiminde hidrojen redüksiyon etkisinin incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
NAZLI ÇINAR
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
FeNiCo alaşim nano partiküllerinin ultrasonik sprey piroliz ve hidrojen redüksiyonu (USP-HR) tekniği üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÇİĞDEM TOPARLI
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ekmek mayası endüstrisi seperasyon prosesi atıksularında ozon ve ozon/hidrojen peroksit oksidasyonu ile renk giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
TUĞBA ÜNAL
İzzet Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sodyum metaborat varlığının sodyum borhidrürün hidrojen depolama kapasitesine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2011
MUSTAFA KAYA
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
X-ışını kontrast maddesi iopamıdol'ün sıfır değerlikli alüminyum ile aktifleştirilmiş hidrojen peroksit ve persülfat ile ileri oksidasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GÜLŞAH KORKMAZ YILMAZ
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Propiyonik asitten reformlama prosesleri ile sentez gazı ve hidrojen üretiminin termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
AYBÜGE PELİN ÖZTÜRK
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek basınçta hidrojen depolama işleminin termodinamik modellenmesi ve enerji sürdürülebilirlik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, 2009
MERT ÖZSABAN
Adnan Midilli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen tedarik zincirinin modellenmesi ve Türkiye örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022
AHMET ERDOĞAN
Mehmet Güray Güler Tez Doktora Tamamlandı
Hidrojen karışımlı yakıtların gemilere uygulanabilirliğinin ve emisyon salınımlarına etkilerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
BURAK ZİNCİR
Cengiz Deniz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bisfenol A’xxnın Sıfır Değerlikli Alumminyum ile Hidrojen Peroksit ve Persülfat Varlığında İleri Oksidasyonuna Su Bileşenlerinin Etkileri
2017
TUĞÇE ÖZTÜRK
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Buhar reformasyonu ile doğal gaz, LPG ve nafta'dan hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ENDER TAŞ
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrojen üretimi için mantar biyokütlesi ile immobilize edilmiş yeni katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2022
AYTEN FIRATOĞLU
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930