ARAMA SONUÇLARI

Toplam 69 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiyede Hidrojen & Yakıt Pili Aktiviteleri: ICHET ve Sonrası
Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi (UHTEK 2015, Bildiri Tam Metin, 20-23 Aralık 2015, Istanbul, 20 Aralık 2015
YAZICI MEHMET SUHA
Dünyada ve Türkiyede Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri
5. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2016), 12-13 Mayıs 2016, Eskişehir, 12 Mayıs 2016
YAZICI MEHMET SUHA
Karbon kuantum noktacıklar ile desteklenmiş nanopartiküllerin sentezi yapısal tanımlamaları ve farklı hidrojen kaynaklarından hidrojen üretimi için hidroliz tepkimelerindeki katalitik performanslarının ölçülmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2022
ERHAN ONAT
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı
Sodyum bor hidrürden hidrojen eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2006
MEHMET SAİT İZGİ
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Monolit kanallı katalizörlerde doğalgazdan hidrojen eldesinin ve doğalgaz - hidrojen karışımlarının yakılmasının deneysel ve teorik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ASLI SAYAR
Nurdil Eskin Tez Doktora Tamamlandı
Metal katkılı karbon nanotüplerde hidrojen adsorpsiyonu
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AYNUR ŞENYER
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Metal katkılı karbon nanotüplerde hidrojen adsorpsiyonu
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AYNUR ŞENYER
Adem Tekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İNSANSIZ HAVA ARACI İÇİN BOR TEMELLİ HİDROJEN VE YAKIT PİLİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
ULUSAL HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 20 Aralık 2015
OKUMUŞ EMİN, OKUR OSMAN, ERDÖR TÜRK BETÜL, ÇENGELCİ EKREM, KILIÇ MURAT, KARADAĞ ÇİĞDEM, ÇAVDAR METİN, TÜRKMEN ANILCAN, CANBAŞA AYDIN, YAZİCİ MEHMET SUHA, BOYACI SAN FATMA GÜL, BOYACI SAN FATMA GÜL, BOYACI SAN FATMA GÜL
Yakıt Pilli İnsansız Hava Araçları İçin Sodyum Borhidrür Tabanlı Hidrojen Üretim Sistemi Geliştirilmesi Ve Kontrol Parametrelerinin Belirlenmesi,
HİTEK 2014, İstanbul, 1 Temmuz 2014
YAZICI MEHMET SUHA
Fuel Cell Powered Forklift
Proceedings 4th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC2011), 1 Temmuz 2011
YAZICI MEHMET SUHA
Mobile Renewable House, 18th World Hydrogen Energy Conference
WHEC2010, May 16-21, 2010, Essen, Germany, 16 Mayıs 2010
YAZICI MEHMET SUHA
Substitute bakır ftalosiyanin yüzeyinde hidrojen peroksit adsorpsiyonu
ADIM FİZİK GÜNLERİ, 21 Nisan 2016
CAN ÖMÜR BİRSEL,ALTINDAL AHMET
Ahmet Altındal Özet Bildiri
Electrochemical Energy Summit--An International Summit in Support of Societal Energy Needs,
ECS Transactions, V41, No:31, 35-42(2012), 1 Temmuz 2012
YAZICI MEHMET SUHA
Mehmet Suha Yazıcı Tam metin bildiri Hidrojen
Role of Hydrogen on Engineering Education: ICHET Example
18th World Hydrogen Energy Conference, WHEC2010, May 16-21, 2010, Essen, Germany, 16 Mayıs 2010
YAZICI MEHMET SUHA
Mehmet Suha Yazıcı Tam metin bildiri Hidrojen
Onboard Hydrogen Storage for Ships: An Overview
5th International Hydrogen Technologies Congress, 26 Mayıs 2021
İNAL ÖMER BERKEHAN, DERE ÇAĞLAR, DENİZ CENGİZ
Ömer Berkehan İnal Tam metin bildiri Hidrojen
Ekmek mayası endüstrisi seperasyon prosesi atıksularında ozon ve ozon/hidrojen peroksit oksidasyonu ile renk giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
TUĞBA ÜNAL
İzzet Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Buhar reformasyonu ile doğal gaz, LPG ve nafta'dan hidrojen üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ENDER TAŞ
Reha Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Propiyonik asitten reformlama prosesleri ile sentez gazı ve hidrojen üretiminin termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
AYBÜGE PELİN ÖZTÜRK
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demir (Fe) nano-partiküllerinin ultrasonik sprey piroliz ve hidrojen redüksiyonu (USP-HR) yöntemi ile üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
BURÇAK EBİN
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
FeNiCo alaşim nano partiküllerinin ultrasonik sprey piroliz ve hidrojen redüksiyonu (USP-HR) tekniği üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÇİĞDEM TOPARLI
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930