ARAMA SONUÇLARI

Toplam 81 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bisfenol A'nın sıfır değerlikli alüminyum ile hidrojen peroksit ve persülfat varlığında ileri oksidasyonuna su bileşenlerinin etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
TUĞÇE ÖZTÜRK
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
X-ışını kontrast maddesi iopamıdol'ün sıfır değerlikli alüminyum ile aktifleştirilmiş hidrojen peroksit ve persülfat ile ileri oksidasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
GÜLŞAH KORKMAZ YILMAZ
İdil Arslan Alaton Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Karbon nanotüp üretiminde hidrojen redüksiyon etkisinin incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
NAZLI ÇINAR
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türbülanslı önkarışımsız metan/hidrojen/nitrojen jet alevinin sayısal olarak modellenmesi ve türbülans modellerinin karşılaştırılması
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2009
MÜRÜVVET DİKER
Seyhan Onbaşıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı v eçelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
2017
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Hidrojen ile redüksiyona uygun akışkan yatak tasarımı ve çelik dekapaj atıklarından metalik demir üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
ARİF OĞUZ
Servet İbrahim Timur Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Vol. 29, Ekim 2009, s. 29-42
TUNÇER ONUR
Jeotermal Destekli Hidrojen Sıvılaştırma Çevriminin Termodinamik ve Termoekonomik Analizi
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 8 Nisan 2015
YILMAZ CEYHUN,KANOĞLU MEHMET,ABUŞOĞLU AYŞEGÜL
Ayşegül Abuşoğlu Tam metin bildiri
SYNTHESIS OF POLYMER SUPPORTED Ni (II)-SCHIFF BASE COMPLEXAND ITS USAGE AS A CATALYST IN HYDROGEN GENERATIONFROM NaBH4 HYDROLYSIS
2. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2017), ADANA/TÜRKİYE, 15 Mart 2017
KILINÇ DİLEK,ŞAHİN ÖMER
Ömer Şahin Özet Bildiri
Nanoscale materials for hydrogen and fuel cell systems
Functionalized Nanoscale Materials, Devices, and Systems for Chem.-Bio Sensors, Photonics, and Energy Generation and Storage, NATO-ASI, Sinaia, Romania, June 4-15 (2007), 4 Haziran 2007
YAZICI MEHMET SUHA
Hydrogen & Fuel Cell Technology Demonstrations at UNIDO-ICHET
Korea-EU S&T Conference on Green Technology, Sustainable Energy Solutions, 14 October 2009, Seoul, Korea, 14 Ekim 2009
YAZICI MEHMET SUHA
Expanded graphite gas diffusion layer for PEM fuel cells
Second European Fuel Cell technology and Applications Conference EFC2007, December 11-14,2007, Rome, Italy, 11 Aralık 2007
YAZICI MEHMET SUHA
A Stand-Alone Mobile House using PV/Wind/Fuel Cell Hybrid Power System
HYSYDAYS 2009 - 3rd World Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy Systems, 5 Mayıs 2009
YAZICI MEHMET SUHA
Ni-W-B KATALİZÖRÜ VARLIĞINDA SODYUM BORHİDRÜRÜN HİDROLİZİNDEN HİDROJEN ÜRETİMİ
9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25 Aralık 2013
KUTLUAY SİNAN,ŞAHİN ÖMER,BAYTAR ORHAN
Sinan Kutluay Tam metin bildiri
A new type of gas diffusion layer for PEM fuel cells
2nd International Hydrogen Energy Congress (IHEC-2007), İstanbul (2007), 1 Haziran 2007
YAZICI MEHMET SUHA
Hydrogen and fuel cell education activities at UNIDO-ICHET
17th World Hydrogen Energy Conference, WHEC2008, June 15-19, 2008, Brisbane, Queensland, Australia, 15 Haziran 2008
YAZICI MEHMET SUHA
Light Mobility Applications towards Public Education and Research
18th World Hydrogen Energy Conference, WHEC2010, May 16-21, 2010, Essen, German, 16 Mayıs 2010
YAZICI MEHMET SUHA
UNIDO-ICHET Support to Hydrogen and Fuel Cell Technologies in Turkey,
ICH2P-2010, International Conference on Hydrogen Production, June 16-18, 2010, İstanbul, Turkey, 16 Haziran 2010
YAZICI MEHMET SUHA
Ulastirma Sektorunde Alternatif Yakıt Sistemleri: Elektrikli Araclar,
2. Toplu Ulasim Haftasi(TRANSIST 2011), 01-02 Aralik 2011, Bildiri Kitabi, S. 382 (2011), 1 Aralık 2011
YAZICI MEHMET SUHA
Hydrogen and Fuel Cell Demonstrations in Developing Countries: Turkey Example,
Fuel Cell Seminar, November 1-4, 2011, Orlando, FL, USA, 1 Kasım 2011
YAZICI MEHMET SUHA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930