ARAMA SONUÇLARI

Toplam 86 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

2014 Mw6.9 Kuzey Ege Depremi: Jeodezi ve Sismoloji Verisinden Elde Edilen Kosismik Kayma Dağılımı ve Deprem Öncesi ve Sonrası Sismisite İlişkisi
ATAG21 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı, 26 Ekim 2017
KONCA ALİ ÖZGÜN,ÇETİN SEDA,KARABULUT HAYRULLAH,REİLİNGER ROBERT,DOĞAN UĞUR,ERGİNTAV SEMİH,ÇAKIR ZİYADİN,TARI ERGİN
Ziyadin Çakır Özet Bildiri
Digital Fotogrametrinin Tıp Alanında Uygulanmasına Bir Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 382-388
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 403-411
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
XXI Yüzyıla Girerken Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminin Mevcut Durumu ve Sorunları
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 6. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 3 Mart 1997, s. 333-342
ALGÜL EMİRHAN,DEMİREL ZERRİN,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Hassas Nokta Konumlama Tekniğinin Hidrografik Ölçmelerde Kullanılabilirliği
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 13. THBTK Özel Sayısı, No. 104, 2011, s. 100-106, ISSN: 2147-133
ALKAN REHA METİN,KALKAN YUNUS
Reha Metin Alkan Özgün Makale
BUĞDAY BİTKİSİNİN SU TÜKETİMİNİN FARKLI GELİŞME AŞAMALARI İÇİN MODELLENMESİ / MODELING THE WATER CONSUMPTION OF WHEAT FOR DIFFERENT GROWING STAGES
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/ULUSLARARASI KATILIMLITÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ(TUJJB-BK), 30 Mayıs 2018, s. 259-262
KOCAMAN ECE,ALTINBAŞ NİLCAN,ÇALDAĞ BARIŞ,ŞAYLAN LEVENT
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
Buğday Bitkisinin Su Tüketiminin Farkli Gelişme Aşamalari İçin Modellenmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2018
KOCAMAN ECE,AKATAŞ NİLCAN,ÇALDAĞ BARIŞ,ŞAYLAN LEVENT
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
AquaCrop Modeli ile Trakya’xxda Ayçiçeği ve Kışlık Buğday Bitki Rotasyonu Simülasyonu
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/ Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir/Türkiye, 30 Mayıs 2018, s. 294-298
ŞAYLAN LEVENT,YEŞİLKÖY SERHAN,BAKANOĞULLARI FATİH,ÇALDAĞ BARIŞ
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
Swap Modeli ile Toprak Su İçeriğinin Buğday Bitkisine ait Gelişme Dönemi İçin Modellenmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
AKATAŞ NİLCAN,ÖZKALP BURCU,ŞAYLAN LEVENT,ÇALDAĞ BARIŞ
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
Spektral Vejetasyon İndekslerinin Verim Tahmini için Bir Araç Olarak Değerlendirmesi,
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK), 30 Mayıs-2 Haziran 2018, İzmir, Türkiye., 30 Mayıs 2018, s. 346-351
UYSAL SEZEL KARAYUSFOĞLU,ÇALDAĞ BARIŞ,BAKANOĞULLARI FATİH,ŞAYLAN LEVENT
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
TARIMSAL KURAKLIĞIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HASSASİYETİNİN SWAPMODELİ İLE ANALİZİ / SENSITIVITY ANALYSIS OF AGRICULTURAL DROUGHTTO CLIMATE CHANGE BY SWAP MODEL
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi,, 30 Mayıs 2018, s. 342-346
ALTINBAŞ NİLCAN,ÖZKALP BURCU,ÇALDAĞ BARIŞ,ŞAYLAN LEVENT
Barış Çaldağ Tam metin bildiri
GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, 7 Kasım 2013
KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU*, FATİH POYRAZ, TARIK TÜRK, FİKRET KOÇBULUT, UĞUR ŞANLI, IŞIK YILMAZ, FÜSUN BALIK ŞANLI, RAMAZAN ALPER KUÇAK, MEHMET DEMİREL,ÖNDER GÜRSOY, HÜSEYİN DUMAN
Ramazan Alper Kuçak Tam metin bildiri
Buğday Bitkisinin Su Tüketiminin Farkli Gelişme Aşamalari İçin Modellenmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İZMİR/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2018
KOCAMAN ECE,AKATAŞ NİLCAN,ÇALDAĞ BARIŞ,ŞAYLAN LEVENT
Nilcan Altınbaş Tam metin bildiri
Swap Modeli ile Toprak Su İçeriğinin Buğday Bitkisine ait Gelişme Dönemi İçin Modellenmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
AKATAŞ NİLCAN,ÖZKALP BURCU,ŞAYLAN LEVENT,ÇALDAĞ BARIŞ
Nilcan Altınbaş Tam metin bildiri
2014 Mw6.9 Kuzey Ege Depremi: Jeodezi ve Sismoloji Verisinden Elde Edilen Kosismik Kayma Dağılımı ve Deprem Öncesi ve Sonrası Sismisite İlişkisi
ATAG21 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı, 26 Ekim 2017
KONCA ALİ ÖZGÜN,ÇETİN SEDA,KARABULUT HAYRULLAH,REİLİNGER ROBERT,DOĞAN UĞUR,ERGİNTAV SEMİH,ÇAKIR ZİYADİN,TARI ERGİN
Ergin Tarı Özet Bildiri
Gediz Havzasında Kuraklık Analizi
Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, TUJJB-BK, İzmir/TÜRKİYE, Vol. 1, No. 1, 30 Mayıs 2018, s. 28-31
AKSOY HAFZÜLLAH,ERİŞ DUMAN EBRU,ÇETİN MAHMUT,ÖNÖZ BİHRAT,YÜCE MEHMET İSHAK,SELEK BÜLENT,AKSU HAKAN,BURGAN HALİL İBRAHİM,EŞİT MUSA
Bihrat Önöz Tam metin bildiri
27 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul üzerinde meydana gelen dolu olayının WRF simülasyonu performansı
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018
TOKER EMİR,EZBER YASEMİN,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Yasemin Ezber Tam metin bildiri
Yüzeylerin Pürüzlülük Açılarının Laser Tarayıcılar Yardımıyla Belirlenmesi
HKM Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2011, s. 33-38
AYDAR UMUT, AVŞAR OZGUR, KAYA SINASI, BOZKURTOGLU ERKANSEKER DURSUN ZAFER
Şinasi Kaya Özgün Makale
Bölgesel Geoit Modellerinin Hesaplanmasında Veri Katkısı ve Hesaplama Yöntemlerinin Model Doğruluğuna Etkisi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
EROL BİHTER,İNCE ELMAS SİNEM,ABBAK RAMAZAN ALPAY,EROL SERDAR,IŞIK MUSTAFA SERKAN,FEİZABADİ MOHSEN
Mustafa Serkan Işık Özet Bildiri
GOCE Uydu Verileri Ile Hesaplanan Global Jeopotansiyel Modellerin Yersel Veriler İle Dogruluklarının Değerlendirilmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
IŞIK MUSTAFA SERKAN,EROL BİHTER
Mustafa Serkan Işık Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930