ARAMA SONUÇLARI

Toplam 86 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Spektral Vejetasyon İndekslerinin Verim Tahmini için Bir Araç Olarak Değerlendirmesi,
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK), 30 Mayıs-2 Haziran 2018, İzmir, Türkiye., 30 Mayıs 2018, s. 346-351
UYSAL SEZEL KARAYUSFOĞLU,ÇALDAĞ BARIŞ,BAKANOĞULLARI FATİH,ŞAYLAN LEVENT
Levent Şaylan Tam metin bildiri
BUĞDAY BİTKİSİNİN SU TÜKETİMİNİN FARKLI GELİŞME AŞAMALARI İÇİN MODELLENMESİ / MODELING THE WATER CONSUMPTION OF WHEAT FOR DIFFERENT GROWING STAGES
SCIENTIFIC CONGRESS OF THETURKISH NATIONAL UNION of GEODESY and GEOPHYSICS(TNUGG-SC)/ULUSLARARASI KATILIMLITÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ(TUJJB-BK), 30 Mayıs 2018, s. 259-262
KOCAMAN ECE,ALTINBAŞ NİLCAN,ÇALDAĞ BARIŞ,ŞAYLAN LEVENT
Levent Şaylan Tam metin bildiri
İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
Jeodezi, jeoinformasyon ve arazi yönetimi dergisi, Vol. 3, No. 2011, 2011, s. 70-74
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,BOZKAYA GONCA,GÖKSEL ÇİĞDEM,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SÖZEN SEVAL
Çiğdem Göksel Özgün Makale
Su Temini Sürecinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin İşlevi
İstanbul ve Su Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 8 Ocak 2004
ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK,YILDIRIM MEHMET,ÇEPNİ MURAT SELİM,GAZİOĞLU OKTAY,BEKİROĞLU SÜLEYMAN,KANITÜRK HASAN ALİ,AKSOY DOĞAN KAMİL
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma
Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, No. 91, 2004, ISSN: 1300-3534
YOMRALIOĞLU TAHSİN
Tahsin Yomralıoğlu Özgün Makale
Türkiye Yükseklik Sistemi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Yükseklik Sistemleri Çalıştayı, Zonguldak/TÜRKİYE, 28 Mart 2012
ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK,AYAN TEVFİK,DENİZ RASİM,ARSLAN ERSOY,ÇELİK RAHMİ NURHAN,DENLİ HAYRİ HAKAN,AKYILMAZ ORHAN,ÖZŞAMLI CİHANGİR,GÜNEY CANER,EROL SERDAR,EROL BİHTER,ACAR MUSTAFA,MERCAN HÜSEYİN,TEKDAL ESRA
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 403-411
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Digital Fotogrametrinin Tıp Alanında Uygulanmasına Bir Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 382-388
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Simetrik Koordinat Dönüşümünün Jeodezik Çalışmalara Katkısı: İki Boyutlu Örnekler Üzerinden Bir İrdeleme
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018, s. 160-163
UYGUR SÜREYYA ÖZGÜR,AYDIN CÜNEYT,AKYILMAZ ORHAN
Orhan Akyılmaz Tam metin bildiri
Bölgesel Geoit Modellerinin Hesaplanmasında Veri Katkısı ve Hesaplama Yöntemlerinin Model Doğruluğuna Etkisi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
EROL BİHTER,İNCE ELMAS SİNEM,ABBAK RAMAZAN ALPAY,EROL SERDAR,IŞIK MUSTAFA SERKAN,FEİZABADİ MOHSEN
Mustafa Serkan Işık Özet Bildiri
GOCE Uydu Verileri Ile Hesaplanan Global Jeopotansiyel Modellerin Yersel Veriler İle Dogruluklarının Değerlendirilmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Kasım 2016
IŞIK MUSTAFA SERKAN,EROL BİHTER
Mustafa Serkan Işık Özet Bildiri
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğrencilerinin Dünyadaki Örgütlenmesi
10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Vol. 1, 28 Mart 2005, s. 261-272
GİRİŞKEN UĞUR,AKKOCA GÖKSEL,AVŞAR EMİN ÖZGÜR,AYHAN ELİF,ŞATIROĞLU AYŞİN,DOĞRU AHMET ÖZGÜR
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Standart Veri Formatı Geliştirme ve Yararları
Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Kasım 1993
ÇELİK RAHMİ NURHAN,ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tam metin bildiri
Filo Yönetim Sistemi Tasarımı
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Vol. 550, No. 562, 16 Ekim 2002
GÜNEY CANER,AVCI ÖZGÜR,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,KILIÇ CELALEDDİN,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Araç Takip Sistemleri ve Harita
Jeodezi- Jeoinformasyon-Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 1, No. 94, Ocak 2006, s. 17-23
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı
Jeodezi- Jeoinformasyon-Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 2009, No. 3, Aralık 2009, s. 39-44
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,DUCHENE CECILE,MUSTIERE SEBESTIAN
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
Çıkış Mülakatı Tekniğinin Geomatik Mühendisliği Programı Eğitim Kalitesini Artırmak Amacıyla Kullanımı
Jeodezi-Jeoinformasyon-Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 2011, No. 2, Temmuz 2011, s. 28-32
ŞEKER DURSUN ZAFER,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,GÖKSEL ÇİĞDEM,DEMİREL HANDE,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ÖZERMAN MEHMET UFUK,TARI ERGİN
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, 7 Kasım 2013
KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU*, FATİH POYRAZ, TARIK TÜRK, FİKRET KOÇBULUT, UĞUR ŞANLI, IŞIK YILMAZ, FÜSUN BALIK ŞANLI, RAMAZAN ALPER KUÇAK, MEHMET DEMİREL,ÖNDER GÜRSOY, HÜSEYİN DUMAN
Ramazan Alper Kuçak Tam metin bildiri
Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim Epidemiyolojik Haritalar
hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Vol. 2011, No. 3, Aralık 2011, s. 30-35
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,GÖKALP REZZAN,ALKOY SEVAL,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,GÖKSEL ÇİĞDEM,SÖZEN SEVAL
Ahmet Özgür Doğru Özgün Makale
Koordinat Dönüşümünde En Küçük Kareler ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri
hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, No. 97, 2007, s. 15-21, ISSN: 1300-3534
AKYILMAZ ORHAN,ACAR MUSTAFA,ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930