ARAMA SONUÇLARI

Toplam 47 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Rupture kinematics of 2020 January 24 Mw 6.7 Doğanyol-Sivrice, Turkey earthquake on the East Anatolian Fault Zone imaged by space geodesy
Geophysical Journal International, Vol. 223, No. 2, Kasım 2020, s. 862-874, ISSN: 0956-540X
MELGAR DIEGO,GANAS ATHANASSIOS,TAYMAZ TUNCAY,VALKANIOTIS SOTIRIS,CROWELL BRENDAN W,KAPETANIDIS VASILIS,TSIRONI VARVARA,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÖCALAN TAYLAN
Tuncay Taymaz Özgün Makale
Investigation of mantle kinematics beneath the Hellenic subduction zone with teleseismic direct shear waves
Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 261, Aralık 2016, s. 141-151, ISSN: 00319201
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Özgün Makale Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic-Subduction Zone by using Teleseismic Direct Shear Waves
EGU General Assembly 2016, Viyana/AVUSTURYA, 17 Nisan 2016
CONFAL JUDİTH MARİA,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK YEŞİM,SAYGİN ERDİNC,TAYMAZ TUNCAY
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic Subduction Zone by using Teleseismic Direct Shear Waves
Humboldt Kolleg-2016: Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul/TÜRKİYE, 10 Mart 2016
CONFAL JUDİTH MARİA,EKEN TUNA,TİLMANN FREDERİK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGİN ERDİNC,TAYMAZ TUNCAY
Tuna Eken Özet Bildiri
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic Subduction Zone
ADLAS - Workshop on Anisotropy and Dynamics of the Lithosphere-Asthenosphere System, Prag/ÇEK CUMHURİYETİ, 22 Mayıs 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Sözlü Bildiri Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath the HellenicSubduction Zone and Future Work on the Anatolian Plate by usingTeleseismic Direct Shear Waves
FAULT LAB - WORKSHOP, Antalya/TÜRKİYE, 14 Haziran 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Davetli konuşmacı Jeodinamik
Investigation of Mantle Kinematics beneath Hellenic Subduction Zone by using Teleseismic Direct Shear Waves
Humboldt Kolleg - 2016, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mart 2016
CONFAL JUDITH,EKEN TUNA,TILMANN FREDERIK,YOLSAL ÇEVİKBİLEN SEDA,ÇUBUK SABUNCU YEŞİM,SAYGIN ERDINC,TAYMAZ TUNCAY
Tuncay Taymaz Özet Bildiri Jeodinamik

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930