ARAMA SONUÇLARI

Toplam 292 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Aşkname grubu "Papatya" single kaydı, düzenleme
https://itun.es/tr/o7gLab https://open.spotify.com/track/3l7uissXZ5Tmb1x4iwU24w, 4 Mart 2016
AYŞEGÜL KOSTAK TOKSOY, ATİLLA COŞKUN TOKSOY, HATİCE DOĞAN SEVİNÇ, ERCAN YALAZAN, VOLKAN KONYA, TÜRKER ÇOLAK
Ayşegül Kostak Toksoy Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Aşkname grubu "Papatya" single kaydı, kanun icrası
https://itun.es/tr/o7gLab https://open.spotify.com/track/3l7uissXZ5Tmb1x4iwU24w, 4 Mart 2016
AYŞEGÜL KOSTAK TOKSOY, ATİLLA COŞKUN TOKSOY, HATİCE DOĞAN SEVİNÇ, ERCAN YALAZAN, VOLKAN KONYA, TÜRKER ÇOLAK
Ayşegül Kostak Toksoy Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Aşkname grubu "Papatya" single kaydı, besteci
https://itun.es/tr/o7gLab https://open.spotify.com/track/3l7uissXZ5Tmb1x4iwU24w, 4 Mart 2016
AYŞEGÜL KOSTAK TOKSOY, ATİLLA COŞKUN TOKSOY, HATİCE DOĞAN SEVİNÇ, ERCAN YALAZAN, VOLKAN KONYA, TÜRKER ÇOLAK,
Ayşegül Kostak Toksoy Sanatsal Faaliyet KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
Karapınar – Ereğli (Konya) arasındaki Karacadağ volkanı ve çevresinin volkanostratigrafisi, jeokimyası ve petrolojisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2020
FATMA ŞİŞMAN TÜKEL
Mehmet Keskin Tez Doktora Tamamlandı
Konya havzasındaki yıllık pik akımların u-momentler analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 1998
CEMAL GÜRSES
Ercan Kahya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşkın frekans analizinde kullanılan değişik dağılımların Konya Havzası yıllık pik akım serilerine uygulanıp karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 1997
NACİ BÜYÜKKARACIĞAN
Ercan Kahya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Inter-city travel estimation incorparating 2-level spatial interaction modelling: An examination on travels between metropolitan city of Istanbul & Konya
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
SEÇKİN ÇİRİŞ
Hüseyin Onur Tezcan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşkent'ten derlenen türküler ve TRT repertuarında bulunan Konya türküleri ile mukayesesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
NAFİZ CAMGÖZ
Metin Eke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mahalle olgusunu yeniden inşa etmek üzere akıllı bir yaklaşım denemesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
BÜŞRA NUR BARDAKÇI
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akıllı şehirlerden akıllı parsellere geçiş: Özgün bir yazılım geliştirme denemesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
BETÜL SOYDAKÖK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dijital topluma geçiş sürecinde Türkiye toplumunun mekânla olan ilişkisinde olası değişimler: Bir toplumsal eğilim araştırması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
KÜBRA ÇAY
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir metropolde gıdanın yolculuğu: Ankara örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
GAMZE ESER TOPRAK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bodrum Yalıçiftlik Beldesi'nin kentsel gelişiminde mekânsal planların ve gayrimenkul sektörünün yönlendirici gücü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2019
KHALID URFAN
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Korunan alanların planlamasında karşılaşılan yetki karmaşaları: Kubad-Abad sarayı örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2020
MÜRSEL KARTAL
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Artırılmış gerçeklik sistemlerinin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitiminde kullanılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
ŞEYDA ERTÜRK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dağılı bir hidrolojik model kullanarak Konya kapalı havzasında eksik akım verilerini doldurma ve çoklu istasyon kalibrasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ENES ERGÜN
Mehmet Cüneyd Demirel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Cladophora'dan elde edilen nanoselüloz liflerin kendiliğinden yerleşen harçlarda viskozite düzenleyici katkı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
FURKAN TÜRK
Murat Kaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrolitik krom kaplamada organik katalizör ilavesinin ve akım yoğunluğunun kaplama özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
ALEYNA BAYATLI
Cem Örnek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Borik asidin metastabil bölge genişliği üzerine Al3+, Zn2+ ve Pb2+ safsızlıklarının etkisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
AYLİN REŞİTOĞLU
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konya Ilgın linyit sahası şev stabilite analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
BÜŞRA ERTUĞRUL
Selamet Gürbüz Erçelebi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930