ARAMA SONUÇLARI

Toplam 342 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Dağılı bir hidrolojik model kullanarak Konya kapalı havzasında eksik akım verilerini doldurma ve çoklu istasyon kalibrasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
ENES ERGÜN
Mehmet Cüneyd Demirel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ilgın (Konya) kuzeyi metavolkanik kayaçlarının jeolojisi ve feldspat potansiyelinin araştırılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2024
ORAL SARIKAYA
Şenel Özdamar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrolitik krom kaplamada organik katalizör ilavesinin ve akım yoğunluğunun kaplama özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
ALEYNA BAYATLI
Cem Örnek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mahalle olgusunu yeniden inşa etmek üzere akıllı bir yaklaşım denemesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
BÜŞRA NUR BARDAKÇI
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akıllı şehirlerden akıllı parsellere geçiş: Özgün bir yazılım geliştirme denemesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
BETÜL SOYDAKÖK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Artırılmış gerçeklik sistemlerinin şehir ve bölge planlama stüdyo eğitiminde kullanılması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
ŞEYDA ERTÜRK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dijital topluma geçiş sürecinde Türkiye toplumunun mekânla olan ilişkisinde olası değişimler: Bir toplumsal eğilim araştırması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
KÜBRA ÇAY
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Korunan alanların planlamasında karşılaşılan yetki karmaşaları: Kubad-Abad sarayı örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2020
MÜRSEL KARTAL
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bodrum Yalıçiftlik Beldesi'nin kentsel gelişiminde mekânsal planların ve gayrimenkul sektörünün yönlendirici gücü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2019
KHALID URFAN
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir metropolde gıdanın yolculuğu: Ankara örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
GAMZE ESER TOPRAK
Fatih Eren Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Borik asidin metastabil bölge genişliği üzerine Al3+, Zn2+ ve Pb2+ safsızlıklarının etkisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, 2021
AYLİN REŞİTOĞLU
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konya-Karatay Hâkimiyet-i Milliye İlkokulu yeniden kullanım ve koruma önerileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ALİ CAN TİLKAN
Sakine Yıldız Salman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konya şehir alanı yüzey deformasyonlarının InSAR yöntemiyle incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
NURDAN ŞİRECİ
Ziyadin Çakır Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konya bölgesi için alternatif biyokütle esaslı enerji sistemlerinin tekno-ekonomik değerlendirilmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
MUHAMMET ER
Üner Çolak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Climate Change and Impacts on Food Production Systems in the Konya Plain: Perspectives from the Past, Present, and the Future.
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
NERİMAN ERDEM
Bülent Arıkan Tez Doktora Devam Ediyor
Yenikapı Mevlevîhânesi (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında)
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2014
ÖMER TEKİN
Fatma Sel Turhan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yapay sinir ağlarıyla konya bölgesinde kullanıcı doğal gaz tüketim öngörüsü
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
BURCU AKIN
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Delikli kompozit plakaların dinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
ZEHRA KONYA
Vedat Ziya Doğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
ŞENEL ÖZDAMAR
Recep Fahri Esenli Tez Doktora Tamamlandı
Temporal Assessment of Water Surfaces via Satellite Images: A Case Study from Konya Closed Basin of Turkey
ECOCEE Conference, 17 Haziran 2019
BAŞARAN ASRIN,HAYMANA SAFİYE,KUŞÇU NEŞET BURAK,YAĞMUR NUR,TUZCU AYLİN,MUSAOĞLU NEBİYE,TANIK AYŞE GÜL
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930