ARAMA SONUÇLARI

Toplam 262 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Değişen Konut Sunum Biçimlerinin Konut Kültürü Üzerindeki Etkileri
İstanbul 1. Konut Kurultayı, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILIÇ HÜMEYRA,AYATAÇ HATİCE
Parsel Düzeyinde Konut Yenileme Uygulamaları Ve Kullanıcı Değerlendirmeleri
İstanbul Konut Kurultayı, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KISAR KORAMAZ ELİF
Konut politikası konut reklamları ilişkisi: 1990 yılından günümüze değişen konut politikasını reklamlar üzerinden okumak
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SELİN YAZICI
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
20.yy Konut Alanlarının Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Etiler Yapı Kooperatifi
İstanbul 1. Konut Kurultayı, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
BAKIRCI DENİZ,AYATAÇ HATİCE
Konut Lansmanları ile Şekillenen Kent ve Kentli Kimliği
8 Kasım Dünya Şehircilik Kolokyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 7 Kasım 2015
HÜMEYRA KILIÇ,AYATAÇ HATİCE
Konut Çevresi Tasarımlarının Sağlıklı Yaşama Etkileri
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Mart 2010
KISAR KORAMAZ ELİF
Konut Pazarlama ve Tanıtımında Kullanıcı Algısı
İstanbul I. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
HAYRULLAHOĞLU HADİ EMİR,KORAMAZ TURGAY KEREM
Turgay Kerem Koramaz Özet Bildiri
FARKLI GELİR GRUPLARININ KONUT SATIN ALABİLİRLİĞİNİN MEKÂNSAL ANALİZİ
İstanbul I. Konut Kurultayı, 10 Mayıs 2018
ALKAY ELİF
Elif Alkay Tam metin bildiri
Konut Sektörü ve Ekonomik Büyüme: Konut Sektörünün İstihdam Üzerindeki Etkisi
Argör SBP Anlatıyor Seminerler Dizisi, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Nisan 2007
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
İstanbul’da Konut [Binbir Çeşit]
İstanbul/TÜRKİYE, 2016, ITÜ Vakfı Yayınları
DÜLGEROĞLU FAZİLET YURDANUR,GÜR ELMİRA AYŞE,YILDIZ DİLEK
Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, Yerleşmelerde Sosyal Etkileşimin İrdelenmesi Konut Araştırmaları Sempozyumu, Konut araştırmaları Dizisi:1
Ankara/TÜRKİYE, 1996, s. 279-299, ODTÜ Basım İşliği
PULAT GÖKMEN GÜLÇİN
Gülçin Pulat Gökmen Bilimsel KitapKitap Bölümü
Yeterli Konuta Erişmek Mümkün Mü? Başıbüyük Mahallesi Üzerine Bir İnceleme
VII. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 15 Mayıs 2022, s. 1838-1845
ÇİÇEK CANSU
İstanbulda Konut Alanlarında Fiziksel Çevre Kalitesi Analizi
IMP Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu Raporu, 2006, ISSN: 12345
BÖLEN FULİN,TÜRKOĞLU HANDAN,ERGUN NİLGÜN,YİRMİBEŞOĞLU FUNDA,TERZİ FATİH,KAYA HASAN SERDAR
Funda Yirmibeşoğlu Kısa Makale
Kentsel Dinamikler İle Değişen Enformel Konut Yerleşimlerinde Aidiyet Kavramının Tartışılması
İstanbul 1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018, s. 12-13
DÜLGEROĞLU YÜKSEL YURDANUR,ÖZSOY FATMA AHSEN,PULAT GÖKMEN GÜLÇİN
Gülçin Pulat Gökmen Özet Bildiri
İkincilik Ödülü
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI, 2017
7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması
19 Ekim 2017
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Hasan Serdar Kaya Sanatsal Faaliyet SERGİ
2000-2017 yılları arasında konut bağlamında Türkiye'nin değişimi ve mimarlık programlarında üretilmiş konut konulu doktora tezleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
NURSENA COŞKUN MÜŞTEKİN
Fatma Erkök Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konut kira değerinin İstanbul konut alt bölgelerine göre analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ŞEYMA ÖZTAŞ
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kent ve kentli kimliğinin günümüz konut lansmanları üzerinden okunması: İstanbul'daki son dönem kapalı konut siteleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
HÜMEYRA KILIÇ
Hatice Ayataç Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye sanayi ve konut elektrik enerji talebinin öngörülmesi ve konut elektrik tüketimini etkileyen parametrelerin belirlenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
SEZGİN DURAK
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930