ARAMA SONUÇLARI

Toplam 192 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kapalı hacim yangınlarında güneş kırıcı elemanların düşey yangın yayılımına etkisinin sayısal modelleme yöntemi ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÇİSEL EZGİ KARAKOYUN
Nuri Serteser Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir yıkama makinesinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik modelleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
CEMAL MURAT DORA
Seyhan Onbaşıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
4D/5D modelleme araçlarının performanslarının değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
MUSTAFA YEŞİLYURT
Esin Ergen Pehlevan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Konsol kirişlerde büyük sehim oluşumu, tek ve çok katmanlı modelleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
FATİH TEMİZ
Cemal Baykara Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yoğun su deniz deşarjlarının yanal akıntılarla etkileşimlerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ECE ÜNSAL KARAKUŞ
Veysel Şadan Özgür Kırca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de HIV insidans ve prevalanslarının matematiksel modelleme ile tahmini
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ZİKRİYE MELİSA ERDOĞAN
Emine Yaylalı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye tekstil sektöründe sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi modelleme çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BETÜL SARIMEŞE
Hatice Camgöz Akdağ Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyük patlama büyük çöküş optimizasyon algoritması tabanlı bulanık modelleme yöntemi ve yazılımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AYDOĞAN ERSÖZ
Müjde Güzelkaya Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir modelleme ve analiz yöntemi olarak Elliott dalga prensipleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
AHMET ENGİN TEKİN
Seçkin Polat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Makinalarda sıvı halkalı dengeleme sistemleri: Modelleme ve analiz
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
SERGÜL ŞANVERDİ
Kenan Yüce Şanlıtürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek yapılarda sönüm uygulamaları: Modelleme ve analiz
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
FURKAN TERZİOĞLU
Kenan Yüce Şanlıtürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kentsel atıksu arıtma tesisi anaerobik çamur çürütücülerinin dinamik proses modelleme yaklaşımı ile analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
KERİM EKİCİ
Hayrettin Güçlü İnsel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Etmen tabanlı modelleme ve simülasyon yaklaşımı ile gemi trafik hizmetleri sosyo teknik sisteminin analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BERAT DAĞKIRAN
Pelin Bolat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tedarikçi yönetimli stok için bir modelleme ve genetik algoritma ile çözüm önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
BELİZ KUTLAR
Murat Baskak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Serbest yüzeyli akımlarda değişkenlik derecesinin hidrolik karakteristikler üzerine etkisinin sayısal modelleme ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MEHMET BUĞRA BAYKUŞ
Veysel Şadan Özgür Kırca Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Üç boyutlu modelleme ile benzinli bir motorda farklı yanma odalarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖNCEL ÖNCÜOĞLU
Alper Tolga Çalık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hizmet sektöründen talep tahmini: Box-Jenkins modelleme çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
CAFER AĞRIDAĞI
Kemal Burç Ülengin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İkame modelleme ve optimizasyon tekniği ile uzay dönüşümü tabanlı yaklaşımların geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
MURAT ŞİMŞEK
Neslihan Serap Şengör Tez Doktora Tamamlandı
2-boyutlu seyrek özbağlanımlı modelleme ile radar hedef sınıflandırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
KORAY SARIKAYA
Işın Erer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
AĞIRSU DEŞARJININ HİDRODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN FİZİKSEL MODELLEME YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
MURAT AKSEL
Mehmet Sedat Kabdaşlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930