ARAMA SONUÇLARI

Toplam 12 adet sonuçtan 12 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Genleştirilmiş perlit agregası, nano ve mikro boyutta CaO ve MgO ve kil in yüksek mukavemetli betonların otojen rötreleri üzerindeki etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, 2013
RIZA POLAT
Ramazan Demirboğa Tez Doktora Tamamlandı
Biyopolimer-kil nanokompozitlerinden kontrollü protein salımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
HAKAN KAYGUSUZ
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Atık sulardan bor gideriminde modifiye doğal kil minerallerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
PELİN BARAN
Gülhayat Saygılı Tez Doktora Tamamlandı
Aljinat/kil biyopolimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
FİLİZ TEZCAN
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hedefli kanser tedavisine yönelik kil katkılı nanopartikül üretimi ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
DENİZ KARATAŞ
Adem Tekin Tez Doktora Tamamlandı
Yüksek plastisiteli kil zeminlerin alternatif malzemeler ile yüzeysel zemin stabilizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ADNAN YETKİN ÇETİN
Aykut Şenol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tetrapirol türevlerinin kil minerallerine adsorpsiyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ALTUĞ MERT SEVİM
Ahmet Gül Tez Doktora Tamamlandı
Hedefli kanser tedavisine yönelik kil katkılı nanopartikül üretimi ve modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
DENİZ KARATAŞ
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Farklı kil minerallerinin nanokompozitlere etkisi ve vermiküler/polimer nanokompozitlerinin özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
YAVUZ İŞÇİ
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MELTEM SUNGUR
Yüksel Örgün Tutay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sondaj çamuru uygulamaları için kil-polimer etkileşimlerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EREN KARGI
Sevim İşçi Turutoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Binkılıç bölgesi manganez ocağı yakın çevresindeki kil ve kumların endüstriyel hammadde ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DAMLA ERDOĞAN
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930