ARAMA SONUÇLARI

Toplam 408 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması
Mimarlık, No. 413, Mayıs 2020, s. 48-51, ISSN: 1300-4212
GAYRETLİ MELİS ÖZGE
Bihter Almaç Özgün Makale
İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık İç Mimarlık Ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu
ARKITEKT, No. 506-507, Ekim 2006, s. 8-26, ISSN: 1301-6121
ESİN NUR,HACIHASANOĞLU ORHAN,HACIHASANOĞLU AYŞE IŞIL,DURSUN PELİN,GÜR ELMİRA AYŞE,YILDIZ DİLEK,APAK SUAT,ÜLKEN GÖKHAN,EREM NESİP ÖMER,KÜRTÜNCÜ BURÇİN,KÖKNAR SAİT ALİ,TÜRKKAN SEVGİ,ATAŞ ZEYNEP,AVCI HAYDAR OZAN,KAHVECİ ÖZGÜR ESRA,AYŞE SIKIÇAKAR
Sevgi Türkkan Sroka Özgün Makale
Mimari Aydınlatma Tasarımında Görsel Konfor ve Enerji Performansı Açılarından Ürün Seçimi Üzerine Bir İnceleme
1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, İstanbul, İSTANBUL/TÜRKİYE, 13 Mart 2014, s. 193-204
ŞENER FERİDE
Feride Şener Yılmaz Tam metin bildiri
Mimari Aydınlatma Tasarımında Optimum Performans Modeli
10. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 16-18 Nisan 2015, İstanbul, İSTANBUL/TÜRKİYE, 16 Nisan 2015, s. 1-8
ŞENER FERİDE,KÖKNEL YENER ALPİN
Feride Şener Yılmaz Tam metin bildiri
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE KIRSAL DİNİ MİMARİNİN MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ: SEYİTGAZİ ÖRNEĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ, No. 99, Eylül 2021, s. 317-340, ISSN: ISSN: 1306-8253 / e-ISSN: 2147-9895
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL
Mimarlık Yazını ve Turizm Türkiye de TurizmMimarlığının Doğuşunda Mimari Tavır 1950 1980
Turizm veMimarlık Sempozyumu; Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar,Öneriler, Antalya/TÜRKİYE, 28 Nisan 2006, s. 319-325
TOZOĞLU AHMET ERDEM
Ahmet Erdem Tozoğlu Tam metin bildiri
Depremlerin Kültür Varlıklarına Etkileri ve Korumaya ilişkin Gözlemler
Mimarlık, No. 431, Mayıs 2023, s. 15-19, ISSN: 1300-4212
ALMAÇ UMUT
Mimari Tasarımın Erken Evresinde Karma Gerçeklik Mecrası Kullanımının Uzman Değerlendirmesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 28 Haziran 2021, s. 363-374
GÜL LEMAN FİGEN, ALAÇAM SEMA, HALICI SÜHEYLA MÜGE
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimari Çizimin Fourier Serisi ile Matematiksel Çözümlenmesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 28 Haziran 2021, s. 2-13
EYCE NİHAT, ALAÇAM SEMA
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Trakya’da Tarihi Bir Kasaba: Kaynarca Geleneksel Yerleşme Dokusu Üzerine Ön Çalışmalar Mimari ve Kentsel Koruma: Prof. Dr. Nur Akın’a Armağan
2013, s. 493-509, YEM Yayınları
POLAT PEKMEZCİ IŞIL, ERES ÖZDOĞAN ZEYNEP, TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU MİNE
Işıl Polat Pekmezci Bilimsel KitapKitap Bölümü
Haritalama: Bir Anlama, Eleştirme ve Tasarlama Eylemi Taarla ITU Architectural Design Research Laboratory Works Projections on Istanbul Taarla İTÜ Mimari Tasarım Araştırma Laboratuarı Çalışmaları İstanbul için Öngörüler
İstanbul/TÜRKİYE, 2014, s. 26-33, İTÜ Vakfı
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Bilimsel KitapKitap Bölümü
Taarla ITU Architectural Design Research Laboratory Works Projections on Istanbul Taarla İTÜ Mimari Tasarım Araştırma Laboratuarı Çalışmaları İstanbul için Öngörüler
İstanbul/TÜRKİYE, 2014, İTÜ Vakfı
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN,ŞENTÜRER AYŞE,PAKER KAHVECİOĞLU NURBİN,BERBER ÖZLEM
Sıdıka Aslıhan Şenel Bilimsel Kitap
16.Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler
İstanbul/TÜRKİYE, 1993, s. 125-156, YEKÜV Yay.
TANYELİ GÜLSÜM,TANYELİ ABDULLAH UĞUR
Gülsüm Tanyeli Bilimsel KitapKitap Bölümü
Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, ankara/TÜRKİYE, Vol. 33, No. 1, Haziran 2016, s. 147-167, ISSN: 02585316
KUBAN NURDAN,KAHYA YEGAN
Yegan Kahya Sayar Özgün Makale
Tasarım yoluyla bilgi üretmek 6 Nokta Körler Vakfı Okulu ile İTÜ Mimarlık Bölümü Ortanca grubu arasında bir ortak çalışma
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
SÖNMEZ N ONUR,TÜRKKAN SEVGİ,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
Bireysellik ve kollektivite arasında Mimarlık eğitiminde müzakere biçimleri ile ilgili bir deney
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
TÜRKKAN SEVGİ,SÖNMEZ N ONUR,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Sayısal Ortamın İkilimleri Öğrenci Çalıştayları Üzerinden Bir Değerlendirme
Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 40. Yıl Anısına Ulusal Sempozyum, KONYA/TÜRKİYE, 25 Kasım 2010, s. 508-514
ALAÇAM SEMA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar Bütünleşik Tasarım Atölyesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu: Teknolojiler, Yöntemler ve Bilgi Yönetimi, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2010
SÖKMENOĞLU SOHTORİK AHU,ALAÇAM SEMA,GÜRBÜZ YILDIRIM ESRA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimarlık Eğitiminde Haritalama: Geleneksel Eril Mimarlık Üretimine Yaratıcı Bir Eleştiri
Dosya, Eylül 2019, s. 5-17, ISSN: 1309-0704
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Gökadalar Bulutsular Neredeyse Yıldızlar Mimari Tasarım Eğitiminde Genç Pratik Galaxies Nebulae Protostars Young Practice in Architectural Design Education
Arredamento Mimarlık, İstanbul/TÜRKİYE, No. 299, Mart 2016, s. 102-108, ISSN: 13003801
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930