ARAMA SONUÇLARI

Toplam 426 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye Mimarlık Müzesi: Mimari Proje Stüdyosunda Tahayyüller ve Tatbikat
Arredamento-Mimarlık, No. 352, Haziran 2022, s. 106-111, ISSN: 2536-4952
KAYA ÇAĞDAŞ, ULUOĞLU BELKIS
Çağdaş Kaya Özgün Makale
Sanal Gerçeklik İle Şekillenen Mimari Tasarım Süreci: Simüle Edilmiş Beden Kavramı Üzerinden Fenomenolojik Bir Analiz
9th International Congress On Architecture and Design, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Kasım 2023, s. 501-507
UÇAR UĞUR EFE, GÖKDEMİR GÖZDE
Uğur Efe Uçar Tam metin bildiri
Sanal Gerçeklik İle Şekillenen Mimari Tasarım Süreci: Simüle Edilmiş Beden Kavramı Üzerinden Fenomenolojik Bir Analiz
9th International Congress On Architecture and Design, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Kasım 2023, s. 501-507
UÇAR UĞUR EFE, GÖKDEMİR GÖZDE
Gözde Gökdemir Tam metin bildiri
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE KIRSAL DİNİ MİMARİNİN MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ: SEYİTGAZİ ÖRNEĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ, No. 99, Eylül 2021, s. 317-340, ISSN: ISSN: 1306-8253 / e-ISSN: 2147-9895
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması
Mimarlık, No. 413, Mayıs 2020, s. 48-51, ISSN: 1300-4212
GAYRETLİ MELİS ÖZGE
Bihter Almaç Özgün Makale
Tasarım yoluyla bilgi üretmek 6 Nokta Körler Vakfı Okulu ile İTÜ Mimarlık Bölümü Ortanca grubu arasında bir ortak çalışma
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
SÖNMEZ N ONUR,TÜRKKAN SEVGİ,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Sevgi Türkkan Sroka Tam metin bildiri
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Turan Numune Mektebi/Cumhuriyet Tarihi Müzesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri
4.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu, Tekirdağ/TÜRKİYE, 22 Eylül 2017
ÖZASLAN NURAY, EKİMCİ BETÜL GELENGÜL, UÇAR ÖZLEM, KANDEMİR ÖZGE
Betül Gelengül Ekimci Özet Bildiri
ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİZİMKÖY MİMARİ PROJE YARIŞMASI
Mimarlık, No. 413, Mayıs 2020, s. 48-51, ISSN: 1300-4212
GAYRETLİ MELİS ÖZGE
Umut Almaç Özet
Muş: Risk Altındaki Mimari Miras
İstanbul/TÜRKİYE, 2022, KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği)
AKÇAÖZ MUSTAFA, HANÇER ELMON, ALMAÇ UMUT, DİNLER MESUT, ŞARLAK EVANGELİA, TOPALOĞLU SÜREYYA, ÖZKAYA YAVUZ, DEMİRLİ MURAT, PONTİOĞLU ALİN
Umut Almaç Bilimsel Kitap
II. Mahmud Döneminde İstanbul: Kent, İdeoloji ve Mimari
Mimarlık ve Yaşam, Vol. 6, No. 1, Nisan 2021, s. 199-222, ISSN: 2564-6109
ÖZLÜ KARACA NİLAY
Balıkesir’deki Savunma Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme
Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Mimari Mirası Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir/TÜRKİYE, 2 Aralık 2022, s. 159-161
AĞAN AYŞEGÜL, POLAT PEKMEZCİ IŞIL
Ayşegül Ağan Özet Bildiri
Seyitgazi’de Kentsel Doku Bağlamında İkiçeşme, Derebenk ve Yunus Mahallelerinin İncelenmesi: Çarşıiçi, Hamamyolu, Eskişehir Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Önerisi
TMMOB Mimarlar Odası , Cemal Sami Yılmaztürk Anısına, 5. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, iSTANBUL/TÜRKİYE, 27 Eylül 2019
EKİMCİ BETÜL GELENGÜL,ELMAS HATİCE
Betül Gelengül Ekimci Özet Bildiri
İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık İç Mimarlık Ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu
ARKITEKT, No. 506-507, Ekim 2006, s. 8-26, ISSN: 1301-6121
ESİN NUR,HACIHASANOĞLU ORHAN,HACIHASANOĞLU AYŞE IŞIL,DURSUN PELİN,GÜR ELMİRA AYŞE,YILDIZ DİLEK,APAK SUAT,ÜLKEN GÖKHAN,EREM NESİP ÖMER,KÜRTÜNCÜ BURÇİN,KÖKNAR SAİT ALİ,TÜRKKAN SEVGİ,ATAŞ ZEYNEP,AVCI HAYDAR OZAN,KAHVECİ ÖZGÜR ESRA,AYŞE SIKIÇAKAR
Sevgi Türkkan Sroka Özgün Makale
Bireysellik ve kollektivite arasında Mimarlık eğitiminde müzakere biçimleri ile ilgili bir deney
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
TÜRKKAN SEVGİ,SÖNMEZ N ONUR,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Sevgi Türkkan Sroka Tam metin bildiri
Şematik Tasarım Evresinde Mimari Form Alternatiflerine Yönelik Taşıyıcı Sistem Davranışlarının Görselleştirilmesi
Istanbul Technical University, Vol. 2, No. 2, Eylül 2021, s. 103-126, ISSN: 2687-4318
ÖZDEMİR SALİH
Salih Özdemir Özgün Makale
Mimari Aydınlatma Tasarımında Görsel Konfor ve Enerji Performansı Açılarından Ürün Seçimi Üzerine Bir İnceleme
1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, İstanbul, İSTANBUL/TÜRKİYE, 13 Mart 2014, s. 193-204
ŞENER FERİDE
Feride Şener Yılmaz Tam metin bildiri
Mimari Aydınlatma Tasarımında Optimum Performans Modeli
10. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 16-18 Nisan 2015, İstanbul, İSTANBUL/TÜRKİYE, 16 Nisan 2015, s. 1-8
ŞENER FERİDE,KÖKNEL YENER ALPİN
Feride Şener Yılmaz Tam metin bildiri
Mimarlık Yazını ve Turizm Türkiye de TurizmMimarlığının Doğuşunda Mimari Tavır 1950 1980
Turizm veMimarlık Sempozyumu; Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar,Öneriler, Antalya/TÜRKİYE, 28 Nisan 2006, s. 319-325
TOZOĞLU AHMET ERDEM
Ahmet Erdem Tozoğlu Tam metin bildiri
Depremlerin Kültür Varlıklarına Etkileri ve Korumaya ilişkin Gözlemler
Mimarlık, No. 431, Mayıs 2023, s. 15-19, ISSN: 1300-4212
ALMAÇ UMUT
Tarihi Kent Dokusundaki Yapı Gruplarının Depreme Karşı Korunması: İtalya Örneği Prof. Dr. Nur Akın'a armağan : Mimari ve kentsel koruma
İstanbul/TÜRKİYE, 2013, s. 355-366, Yapı Endüstri Merkezi YEM
ALMAÇ UMUT
Umut Almaç Bilimsel KitapKitap Bölümü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930