ARAMA SONUÇLARI

Toplam 54 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Nanolif Membranların Enerji Uygulamalarında Kullanımı
UCTEK2019, 26 Eylül 2019
YANILMAZ MELTEM
Meltem Yanılmaz Tam metin bildiri
Çözeltiden üfleme ile nanolif üretim yönteminde hava basıncının nanolif üretimine etkisi
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 35, No. 4, Ocak 2020, ISSN: 1300-1884
POLAT YUSUF, YANGAZ MURAT UMUT, ÇALIŞIR MEHMET DURMUŞ, GÜL MEHMET ZAFER, DEMİR ALİ, EKİCİ BÜLENT, KILIÇ ALİ
Ali Demir Özgün Makale
Çözeltiden üfleme ile nanolif üretim yönteminde hava basıncının nanolif üretimine etkisi
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ocak 2020, ISSN: 1300-1884
POLAT YUSUF, DEMİR ALİ, ÇALIŞIR MEHMET DURMUŞ, KILIÇ ALİ, YANGAZ MURAT UMUT, GÜL MEHMET ZAFER, EKİCİ BÜLENT
Ali Kılıç Özgün Makale
Antibakteriyel Nanolif Yapılarının Çözeltiden Üfleme Sistemi ile Üretimi veKarakterizasyonu
TEKSTİL VE MÜHENDİS, Haziran 2018, ISSN: 1300-7599
CANBAY GÖKÇE EMİNE,AKGÜL YASİN,KILIÇ ALİ,AÇMA MAHMUT ERCAN
Ali Kılıç Özgün Makale
Antibakteriyel Nanolif Yapılarının Çözeltiden Üfleme Sistemi ile Üretimi veKarakterizasyonu
TEKSTİL VE MÜHENDİS, Haziran 2018, ISSN: 1300-7599
CANBAY GÖKÇE EMİNE,AKGÜL YASİN,KILIÇ ALİ,AÇMA MAHMUT ERCAN
Emine Canbay Gökçe Özgün Makale
Domates suyunun nanolif membranla filtrasyonu
9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir/TÜRKİYE, 13 Kasım 2015
AZIZZADEH FARZANEH,OKUTAN NAGİHAN,ALTAY FİLİZ
Filiz Altay Özet Bildiri
Poli-Siklodekstrin Nanolif Membranların Üretimleri ve Uygulamaları
Ulusal Kimya Kongresi 2022, Yalova/TÜRKİYE, 1 Eylül 2022
TOPUZ FUAT
Fuat Topuz Özet Bildiri cyclodextrin
Nylon 6, 6 Nanolif Membranların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
tekstil ve muhendis, Aralık 2018, ISSN: 1072161300759920182511201
YANILMAZ MELTEM
Meltem Yanılmaz Özgün Makale
Domates suyunun nanolif membranla filtrasyonu
9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 2015
FARZANEH AZIZZADEH, NAGIHAN OKUTAN, FILIZ ALTAY
Filiz Altay Bildiri
ELEKTROÜRETİM YÖNTEMİYLE NANOLİF YARA ÖRTÜCÜ ÜRETİMİ(II. ÖDÜLÜ)
III. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ , 2011
KENEVİR TOHUMU YAĞI KATKILI JELATİN/SODYUM ALJİNAT NANOLİF YARA ÖRTÜLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
MERAL USTA
Melek Mümine Erol Taygun Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
İÇ ORTAM HAVASINDAN BİYOAEROSOL GİDERİMİ İÇİN ENZİM KATKILI ANTİBAKTERİYEL NANOLİF FİLTRELERİN GELİŞTİRİLMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
BURÇİN BAŞŞAHİNOĞLU
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
İç ortam havasından eş zamanlı partikül madde ve toluen giderimi için nanolif ve aktif karbon içeren filtre sisteminin geliştirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MELİKE ERDEM YAVAŞ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İç ortam havasından biyoaerosol giderimi için pilot ölçekte antimikrobiyal nanolif filtrelerin üretimi ve mobil hava sterilizasyon sisteminin geliştirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ABDURRAHMAN TANRIVERDİ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nanolif yara örtücü yüzeylerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ZARİFE DOĞAN
Ali Demir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektroüretim yöntemiyle eriyikten polipropilen nanolif üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
ALİ KILIÇ
Ali Demir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrospinning yöntemiyle nanolif üretim teknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
GÜN SAZAK KOZANOĞLU
Ali Demir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yalıtım özelliği geliştirilmiş nanolif malzemeler
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
NESLİHAN KARACA
Hacer Ayşen Önen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Santrifüj eğirme yöntemiyle nanolif yapılı dokusuz kumaş üretiminin optimizasyon çalışmaları ve filtrasyon özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MUSTAFA KURTULUŞ
Şafak Yılmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Poliüretan/polipirol kompozit nanolif, ince film üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MELTEM YANILMAZ
Hale Karakaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930