ARAMA SONUÇLARI

Toplam 82 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye'nin Paleozoyik - Miyosen Jeolojik Zaman Aralığındaki Petrol ve Doğalgaz Kaynak Kaya Varlığının Paleocoğrafik ve Paleotektonik Veriler Işığında Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, No. 20, Aralık 2020, s. 120-146, ISSN: 2148-2683
ÖZDEMİR ADİL, PALABIYIK YILDIRAY
KASTAMONU VE SİNOP CİVARININ PETROL VE DOĞAL GAZ POTANSİYELİNİN SUDA VE TOPRAKTA TPH (TOPLAM PETROL HİDROKARBONLARI) ANALİZLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
MERT ÖZYAĞCI
Yıldıray Palabıyık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
AÇIK DENİZ PETROL PLATFORMLARINDA KULLANILAN YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLAR
6. ULUSAL BETON KONGRESİ, 1 Ocak 2005, s. 137-146
AKMAN. AYŞE NAZAN
Gaziköy Mürefte Arasının Sedimantolojisi ve Tektoniği
TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI BÜLTENİ, Vol. 6, No. 1, 1995, s. 93-112
YALTIRAK CENK
Cenk Yaltırak Özgün Makale
Ganos Fay Sistemi nin Tektonik Tarihi
TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ BÜLTENİ, Vol. 8, No. 1, 1996, s. 137-156
YALTIRAK CENK
Cenk Yaltırak Özgün Makale
Sondaj ve Petrol Çıkarma Tesislerinde Kullanılan Elektriksel Sürüş Sistemlerinin Bilgisayar Elektrodinamik Karma Modeli
Bursa 4.Elektromekanik Sempozyumu
ÜSTÜN ÖZGÜR
Özgür Üstün Tam metin bildiri
Açık Deniz Petrol Platformu Modellemesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Journal of ETA Maritime Science, 2013
MENTEŞ AYHAN,YETKİN MURAT,TÜRKOĞLU NAGİHAN,AKYILDIZ HAKAN,YALÇIN İSMAİL,HELVACIOĞLU İSMAİL HAKKI
Hakan Akyıldız Özgün Makale
AÇIK DENİZ PETROL ENDÜSTRİSİNİN EKOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİ
GİDB Dergi, Ekim 2019, ISSN: 2564-758X
DEMİRHAN ALKIN ERDAL,YAKAN DÜNDAR SEVİL DENİZ
Sevil Deniz Yakan Dündar Derleme Makale
Hafik güneyindeki Oligo Miyosen yaşlı çökellerin stratigrafisi
Türkiye Petrol Jeologları Dergisi, Mart 1996
ÇİNER TAHSİN ATTİLA,KOŞUN ERDAL
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Petrol tankerlerinde yangınla mücadele
Termoklima, 1998, s. 22-32
ÖZÇELEBİ SALİM, DENİZ CENGİZ
Cengiz Deniz Özgün Makale
Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği ve Alınacak Önlemler
Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu, Gemlik/TÜRKİYE, 10 Ekim 2017
TAYLAN METİN
Petrol ve Doğal Gaz Seminer ve Sergisi
18 Haziran 2015 - 19 Haziran 2015
DİDEM, SATMAN, ONUR, TÜREYEN
Emine Didem Korkmaz Başel Sanatsal Faaliyet SERGİ
Bir petrol tankeri buhar güç sisteminin ekserji analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ABDURRAHMAN NURİ ÇİÇEK
Oğuz Salim Söğüt Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Petrol rafinerisi endüstrisi atıksuyunda biyolojik olarak karbon ve azot giderimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
PERVİN ERYAVUZ
Nazik Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir petrol tankeri için organik rankıne çevrimi atık ısı geri kazanım sisteminin termodinamik analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MEHMET AKMAN
Selma Ergin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
7000 DWT' luk bir petrol tankeri için ısıl gerilme analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SERDAL ÖZÇELİK
Selma Ergin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gemi kökenli petrol kirliliğinin biyolojik yöntemlerle giderilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
CEREN BİLGİN
Fatma Yonsel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Radyografik muayene yöntemi ile petrol boru hatlarındaki borularda kaynak dikişi ve diğer hataların incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
CİHAN DELİGÖZ
Nilgün Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Denizlerde petrol kirlenmesi ve kontrol yöntemlerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
ÖZGE DENİZ YÜCEL
İsmail Toröz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğu Akdeniz'de petrol kirliliğinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MUHİTTİN GÜNEŞ ONAY
Elif Pehlivanoğlu Mantaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930