ARAMA SONUÇLARI

Toplam 215 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Lineer izleme probleminin deprem etkisindeki yapılara uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
MEHMET SOYDEMİR
Ünal Aldemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Burulma düzensizliği olan yapılarda sismik izolasyon kullanımının deprem yükleri altındaki davranışa olan etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
TAHA TOPRAK
Ünal Aldemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem etkisindeki yapıların optimal yarı-aktif kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
MELİH ÖZDİLİM
Ünal Aldemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
AASHTO rehber teknik şartnamesine (AASHTO-GSID) göre köprülerde sismik yalıtım tasarımı
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SAMİ ARI
Ünal Aldemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gradyan Elastisite de Timoshenko Çubuğunun Titreşiminin Başlangıç Değerler Yöntemi İle İrdelenmesi'
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
CEYDA NUR
Reha Artan Tez Doktora Devam Ediyor
Hafif çelik yapıların tasarımı ve deprem riski düşük bölgelerde orta yükseklikteki binalarda uygulanabilirliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SERDAR ÖNCÜ
Oğuz Cem Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Development and cyclic testing of buckling restrained braces with post-tensioned carbon fiber composite cables
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
KURTULUŞ ATASEVER
Oğuz Cem Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Deprem bölgelerindeki betonarme binalarda bitkilendirilmiş çatı sisteminin yapı davranışına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CAN KALKAN
Oğuz Cem Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zayıflatılmış kiriş enkesitli (ZKE) çelik çerçevelerin deprem yükleri altında doğrusal olmayan karşılaştırmalı performans hesabı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
CANSU KARİP
Oğuz Cem Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem bölgeleri için çelik konut teknolojileri ve taşıyıcı sistem önerileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
BARAN ÇAĞLI
Necdet Torunbalcı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem bölgelerinde betonarme taşıyıcı sistem tasarımı ve Marmara depremi sonrası yapılan kalıcı konutların değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
DENİZ TATLIDEDE
Necdet Torunbalcı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem sonrasında algılayıcılar kullanılarak geçiş alanlarında hasara bağlı blokaj tespiti
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
BURAK ÖZBAŞ
Esin Ergen Pehlevan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ATAKAN AŞCI
Abdullah Karaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
AYSUN NİLAY DİNÇ
Abdullah Karaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Soil-structure interaction in a seismically isolated structure
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
YALÇINCAN ULUS
Arcan Yanık Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Sismik İzolasyonlu bir Yapının İzolasyonsuz bir Yapı ile Deprem Performansı ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması
OĞUZCAN ÇATLIOĞLU
Arcan Yanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yerel zemin sınıfı ve deprem özelliklerinin tek boyutlu dinamik davranışa etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
TOLGAHAN FEYİZOĞLU
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Deprem riskinin bölgesel ve sektörel farklılaşma özelliklerine göre analizi-Tekirdağ örneği
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ŞEYDA SAVAŞAN
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul GPS nirengi ağı 1999 ve 2005 kampanyalarından yararlanarak istanbul metropolitan alanında deprem sonrası hareketlerin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MERVE ÖZYAŞAR
Mustafa Tevfik Özlüdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
A Method for Predicting Axial Forces of Columns (VBEs) in Steel Plate Shear Walls
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
KEREM GÖZÜSARI
Cüneyt Vatansever Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930