ARAMA SONUÇLARI

Toplam 196 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Erken Tunç Çağı-I (MÖ 2900–2700) Evresinde Gökçeada Yenibademli Höyük’te Paleoçevresel Değişimlerin ve Toprak Kullanımının Etmen–Temelli Modelleme Sonuçları Halime Hüryılmaz’a Armağan. Ege’nin Ruhunu Yaşamak
Ankara/TÜRKİYE, 2023, s. 1-14, Bilgin Kültür Sanat Yayınları
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Bilimsel KitapKitap Bölümü Etmen-temelli modelleme
Yeni Nesil Yüksek Güçlü IGBT’ler İçin Dinamik Modelleme ve Deneysel Doğrulama
Karaelmas Fen Ve Mühendislik Dergisi, Vol. 12, No. 1, Ocak 2022, s. 75-85, ISSN: 2146-7277
TANRIVERDİ OSMAN, YILDIRIM DENİZ
Deniz Yıldırım Özgün Makale
Betonarme perdelerde enerji sönümleme kapasitesinin meta-modelleme yöntemleriyle incelenmesi
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 38, Nisan 2023, ISSN: 1300-1884
DEĞER ZEYNEP, TAŞKIN KAYA GÜLŞEN
Gülşen Taşkın Kaya Özgün Makale
Deniz Taşımacılığında Karbon Salınımlarının Minimize Edilmesi Amacıyla Modelleme ve Optimizasyon Teknikleri
5. Ulusal Denizcilik Kongresi. 11 Kasım 2013. Organizasyon: İTÜ Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Denizcilik Eğitim Konseyi. Konferans Süresi: 1 tam gün, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 5, 11 Kasım 2013, s. 331-331
ŞENTÜRK AYŞEGÜL, BİLİCİ AHMET, ÇİÇEK İSMAİL
Şarkıcının Kendini Gerçekleştirebilmesi İçin Ses Eğitimine Bütüncül Yaklaşım: Örnek Modelleme
VOICEİSTANBUL Uluslararası Katılımlı Her Yönüyle Ses Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Nisan 2022, s. 70-70
KAR TUĞÇEM
CHAR ADSORBENTİ KULLANILARAK BENZENİN GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE YANIT YÜZEY METODU İLE BİR MODELLEME ÇALIŞMASI
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Kasım 2019
BATUR EBRU, KUTLUAY SİNAN
Sinan Kutluay Tam metin bildiri
Akarçay Havzasının Hidrolojik Modelleme için Toprak Yapısı ve Arazi Kullanımının Belirlenmesi
3. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara/TÜRKİYE, 14 Mart 2021, s. 283-293, ISSN: 978-625-7898-37-9
ATAM MASUME, AĞAÇCIOĞLU HAYRULLAH, KESGİN ERDAL
Erdal Kesgin Tam metin bildiri SwatAkarçay
Monte Carlo Simülasyon Sonuçlarının Nükleer Reaktör Kalp Modelleme Yaklaşımlarına Duyarlılığının Araştırılması
European Journal of Science and Technology, No. 38, Nisan 2022, s. 110-115, ISSN: 2148-2683
ŞENTÜRK LÜLE SENEM, ALLAF MUHAMMED, ÇOLAK ÜNER
Senem Şentürk Lüle Özgün Makale
LİNEER OLMAYAN MEKANİK BİR SİSTEMİN DAVRANIŞININ MODELLENMESİ VE DOĞRULUK DERECESİ YÜKSEK SONUÇLAR İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ULUSAL HAVACILIK ve UZAY KONFERANSI, İSTANBUL/TÜRKİYE, 14 Eylül 2022
DEMİR ESRA, OZKOL İBRAHİM
6 Serbestlik Derecesine Sahip Bir Sistem Matematik Modelinde Dönüşüm Matrisinin FPGA Üzerinde Donanım Tabanlı Gerçeklenmesi
9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İzmir/TÜRKİYE, 14 Eylül 2022
MEMİŞ SEZER, YENİÇERİ RAMAZAN
Sezer Memiş Tam metin bildiri FPGAİHAModelleme
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MANYETO-REOLOJİK SIVILARIN MODELLEME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 Nisan 2018
KEMERLİ MUAZ,ENGİN TAHSİN,PARLAK ZEKERİYA
Tahsin Engin Tam metin bildiri
Sayısal Yüzey Modelleme (DTM) Tekniği ile Kömür Damarlarının Kalite Dağılımlarının Belirlenmesi
Geosound, No. 34, Ocak 1998, s. 17-24, ISSN: 1019-1003
KİRMANLI C, ERGİN HASAN, ERDOĞAN T
Hasan Ergin Özgün Makale
DYNAMIC INVESTIGATION OF A PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR FOR FAULTY OPERATIONS
European Journal of Technic, Vol. 11, No. 1, Haziran 2021, s. 66-70, ISSN: 2536-5010
ŞEKER MUHAMMED, BAYRAM DUYGU
Effect of the Cross-linker Concentration on Molecular Imprinting of Doxycycline in Hydrogels Revealed by Experimental and Computational Studies
4th International BAU Drug Design Congress, 13 Ekim 2016
İNAN TUĞÇE,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,GÜNER FATMA SENİHA
Mühendislikte Fiziksel Modelleme
İstanbul/TÜRKİYE, 2020, SUEN Yayınları
ÖZTÜRK İZZET, ÖZGÜN ERŞAHİN HALE, ERŞAHİN MUSTAFA EVREN, AYDIN ALİ FUAT, ERDİK TARKAN, GÜVEN HÜSEYİN, FAKIOĞLU MALHUN, AKCA MEHMET SADIK, CENGİZ ALİ İZZET, DENERİ ELİF ZEYNEP
Tarkan Erdik Bilimsel Kitap
Developing doxycycline imprinted hydrogels using computational ana experimental approaches
International Symposium on Chemstiry ViA Computation, 30 Ekim 2017
İNAN TUĞÇE,GÜNER FATMA SENİHA,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE
Peg Modified Single-Walled Carbon Nanotubes: Molecular Dynamics Simulations and Experimental Approach
3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM, 12 Eylül 2017
MERAN MEHDİ PARTOVİ,AKKUS PELİN DENİZ,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,KARATEPE NILGUN,HIZAL GÜRKAN,GÜNER FATMA SENİHA
Doxorubicin Loaded Carbon Nanotubes as Multimodal Nanocarriers for Cancer Treatment
5th International BAU Drug Design Congress, 19 Ekim 2017
MERAN MEHDİ PAVLOVİ,AKKUS PELİN DENİZ,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE,KARATEPE NILGUN,HIZAL GÜRKAN,GÜNER FATMA SENİHA
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Vol. 1, No. 1, Mart 2018, s. 20-53, ISSN: 2636-7483
TOROS HÜSEYİN,BAĞIŞ SERDAR,GEMİCİ ZELİHA
Coarse-Grained Approaches to Analyze RibosomalComplexes Dynamics: ENM and RedMD
International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems (ICAMLS’xx18), 3 Ekim 2018
GÜZEL PELİN,KÜRKÇÜOĞLU LEVİTAS AYŞE ÖZGE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930